Banner top Thư viện tỉnh Thanh hoá
  • Loading...

Lịch sử xứ ủy Nam bộ và Trung ương cục miền Nam (1954-1975)

Tác giả: Nguyễn Quý

 

“Lịch sử xứ ủy Nam bộ và Trung ương cục miền Nam” là thành tựu dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước, đã được Hội đồng nghiệm thu chính thức đánh giá đạt loại xuất sắc ngày 18/6/2007.

Cuốn sách đi sâu nghiên cứu làm sáng tỏ và toàn diện hơn những vấn đề về tổ chức và hoạt động của một cấp ủy Đảng, của một bộ phận Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là công trình khoa học quy mô đầu tiên tái hiện lịch sử tổ chức, hoạt động và khắc họa bức tranh toàn cảnh về sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam, của các liên tỉnh ủy, khu ủy, phân khu ủy, góp phần tổng kết quá trình lãnh đạo chiến tranh cách mạng của Đảng và làm sáng rõ hơn tầm vóc vĩ đại thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bằng những tư liệu lịch sử phong phú và cụ thể, cuốn sách đem đến cho người đọc cái nhìn rõ nét về quá trình xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức của Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam, các liên tỉnh ủy, khu ủy, các cơ quan chuyên môn giúp việc Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng qua từng thời kỳ, nhất là trong các bước ngoặt lịch sử; trình bày những nét chính phong trào cách mạng rộng lớn, tiêu biểu của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam; làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Xứ ủy Nam bộ, Trung ương Cục miền nam và phong trào cách mạng miền Nam.

Đặc biệt, cuốn sách đã phân tích, đánh giá thành tựu hoạt động, kinh nghiệm lãnh đạo của Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần lý giải nguyên nhân thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuốn sách góp phần tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước, nhất là các đồng chí đã từng công tác và chiến đấu tại chiến trường miền Nam, của đông đảo nhân dân miền Nam anh hùng và là tài liệu có giá trị trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

 

Thư viện số Tra cứu sách

KẾT NỐI WEBSITE

Bộ VHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa Thư viện quốc gia việt nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LƯỢT TRUY CẬP