Banner top Thư viện tỉnh Thanh hoá
  • Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân

Tác giả: Thượng Tướng, GS.TS. Tô Lâm

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân”  do Thượng tướng, PGS. TS. Tô Lâm chủ biên là kết quả đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, công phu; thể hiện rõ công sức, tâm huyết, cống hiến của các tác giả đối với công tác chính trị, tư tưởng trong công an nhân dân, đóng góp thiết thực vào việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Với 06 chương, cuốn sách được hệ thống hóa với cấu trúc logic, khoa học, bố cục chặt chẽ, tập trung đi sâu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công an nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo công an nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc, biện pháp công tác công an; tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong công an nhân dân,..

          Có thể nói đây thực sự là một công trình có giá trị và ý nghĩa to lớn, là tài liệu học tập, tham khảo quý giá cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ lược lượng công an nhân dân.

          Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Thư viện số Tra cứu sách

KẾT NỐI WEBSITE

Bộ VHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa Thư viện quốc gia việt nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LƯỢT TRUY CẬP