Banner top Thư viện tỉnh Thanh hoá
  • Loading...

Thư vào Nam

Lê Duẩn

 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào mùa Xuân năm 1975. Đó là cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu của nhân dân ta. Trong cuộc đọ sức với quân xâm lược, tuy phải trải qua thời gian chiến đấu lâu dài và vô cùng khó khăn, gian khổ, phải hi sinh nhiều người, nhiều của, cuối cùng dân tộc ta đã giành được chiến thắng, thực hiện trọn vẹn mục tiêu giải phóng miền Nam, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào sử sách dân tộc ta, là một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện mang tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017), Thư viện tỉnh Thanh Hóa trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách “Thư vào Nam” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Cuốn sách gồm một số thư và điện tín của đồng chí Lê Duẩn (Anh Ba) gửi các đồng chí lãnh đạo ở các chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. “Thư vào Nam” cho thấy, đồng chí Lê Duẩn qua thực tiễn chỉ đạo các chiến trường, từ nhận định tình hình đến đề ra chủ trương, biện pháp và phương pháp cách mạng, đã phát triển hết sức phong phú về đường lối chiến tranh cách mạng Việt Nam, đặc biệt là lý luận của việc thực hiện hai mặt đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, của sự kết hợp hai mặt đấu tranh đó, với phương châm “hai chân”, “ba mũi”, “ba vùng” luôn nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công và mục đích chiến lược của cách mạng Việt Nam, cũng như việc xây dựng thực lực cách mạng trên từng chiến trường qua các thời kỳ khác nhau. Đồng chí Lê Duẩn chỉ đạo sâu sát và đúng đắn thế chiến lược cách mạng và chiến tranh cách mạng miền Nam trong từng thời kỳ, từ đó nêu lên quyết tâm chiến lược của ta, giành thắng lợi quyết định trong các thời cơ có lợi để giành thắng lợi cuối cùng cho cách mạng miền Nam.

Thư vào Nam là văn kiện quý giá, góp phần vào tổng kết kinh nghiệm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, là tư liệu lịch sử giá trị có thể áp dụng sáng tạo để giải quyết những vấn đề trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

 

Thư viện số Tra cứu sách

KẾT NỐI WEBSITE

Bộ VHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa Thư viện quốc gia việt nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LƯỢT TRUY CẬP