Banner top Thư viện tỉnh Thanh hoá
  • Loading...

THƯ VIỆN TỈNH THANH HÓA

P. BỔ SUNG - BIÊN MỤC

-----*-----

 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI

SÁCH TẶNG BIẾU NĂM 2021

 

I. TỔNG QUÁT

1. Dương Bích Hồng Lịch sử sự nghiệp thư viện Việt Nam trong tiến trình văn hóa dân tộc / Dương Bích Hồng. - H. : Văn hóa thông tin, 1999. - 270tr. ; 19cm

Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển thư viện Việt Nam trong tiến trình văn hoá qua các thời kỳ phong kiến, thuộc Pháp và từ sau Cách mạng tháng Tám đến những năm đầu của thế kỷ XX

Từ khóa: Lịch sử, Thư viện, Việt Nam, Văn hóa

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06698Ký hiệu phân loại: 027.009/L 302 S

 

2. Nguyễn Xuân Thanh Cảm nhận về công tác sách báo và thư viện/ Nguyễn Xuân Thanh. - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 194tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Gồm 18 bài viết, bài phát biểu, tham luận tại các hội nghị - hội thảo khoa học toàn quốc... là những suy nghĩ sâu sắc và những trải nghiệm, trăn trở, suy tư của một con người luôn nặng lòng với sách và công tác thư viện, của một nhà quản lý thư viện có nhiều tâm huyết với nghề

Từ khóa: Cảm nhận

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16385

Ký hiệu phân loại: 025/C 104 NH

 

3. 100 năm Thư viện Quốc gia Việt Nam 1917 - 2017 : Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam 29/11/1917 - 29/11/2017 / Kiều Thúy Nga (ch.b.), Lê Văn Viết, Kiều Văn Hốt...b.s.. - H. : K.Nxb., 2020. - 362tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khái quát tổ chức và hoạt động của Thư viện Quốc gia Việt Nam từ khi thành lập đến nay. Đánh giá những thành quả đạt được và mục tiêu hướng tới. Giới thiệu danh sách các công chức, viên chức và người lao động qua các thời kỳ

Từ khóa: Thư viện Quốc gia Việt Nam, Lịch sử, 1917 - 2017

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06685

Ký hiệu phân loại: 027.5597/M 458 TR

 

 

 

 

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh (1980-1969) - Cuộc đời và sự nghiệp: Thư mục & tác phẩm chọn lọc. - H. : Nxb. Nghệ An, 2020. - 644tr. ; 30cm

Từ khóa: Thư mục, Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1890 - 1969, Cuộc đời, Sự nghiệp, Tác phẩm chọn lọc

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06655-6657

Ký hiệu phân loại: 016.959704092/CH 500 T

 

5. Nghiên cứu từ điển và bách khoa thư / Nguyễn Huy Bỉnh, Nguyễn Văn Lợi, Hoàng Thị Nhung,.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 507tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tự điển học và bách khoa thư học; một số khía cạnh lịch sử từ điển học và bách khoa thư học ở Việt Nam; nghiên cứu ứng dụng trong biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư

Từ khóa: Bách khoa thư, Từ điển, Nghiên cứu

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088365-88367

Ký hiệu phân loại: 030.72/NGH 305 C

 

II. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ HỌC, THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC

1. Nguyễn Tài Thư Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam / Nguyễn Tài Thư; Tuyển chọn: Nguyễn Bá Cường, Nguyễn Tài Đông; Tạ Ngọc Liễn giới thiệu. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 627tr. ; 24cm

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về nội dung tư tưởng của Nho học từ khi được truyền vào Việt Nam và gắn liền với lịch sử-xã hội của đất nước từ thời trung đại cho đến thời cận đại; mối quan hệ của Nho học với tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá, tinh thần của dân tộc trong lịch sử; một số nhà tư tưởng tiểu biểu của Nho học Việt Nam và những ảnh hưởng của Nho học đối với xã hội Việt Nam hiện đại...

Từ khóa: Lịch sử tư tưởng, Việt Nam, Nho học

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087356-87357Kho Mượn: M.088237-88239

Ký hiệu phân loại: 181.11209597/NH 400 H

 

2. Ngô Thiệu Bình Câu chuyện hiếu đạo / Ngô Thiệu Bình; Dịch: Thích Chơn Tánh, Thích Nữ Tuệ Tâm. - H. : Lao động, 2021. - 183tr. ; 22cm

Tóm tắt: Gồm 44 câu chuyện hiếu đạo, mỗi câu chuyện mang một sắc thái riêng biệt miêu tả về các tấm gương hiếu hạnh trải dài từ thời cổ đại cho đến hiện đại

Từ khóa: Đạo hiếu, Hieesau thảo, Truyện

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087336-87337Kho Mượn: M.088207-88209

Ký hiệu phân loại: 173/C 125 CH

 

 

 

3. Schwartz, Ph.D. David J Dám nghĩ lớn = The magic of thinking big / David J. Schwartz, Ph.D; Nguyễn Thị Thanh, Trần Lê Thu Trang, Nguyễn Thị Thanh Huyền biên dịch; Nguyễn Chương, Vương Long h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 359tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu các ý tưởng, phương pháp tư duy độc đáo và hiệu quả giúp bạn có được thành công trong công việc và cuộc sống bằng sức mạnh niềm tin của chính mình, vượt lên khỏi sự ám ảnh thất bại và nỗi sợ hãi, suy nghĩ, thực hiện ước mơ một cách sáng tạo nhất, xác định rõ mục tiêu chiến lược...

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Bí quyết thành công, Cuộc sống, Tư duy

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088414

Ký hiệu phân loại: 158.1/D 104 NGH

 

4. Trần Đức Thảo Trần Đức Thảo tuyển tập.- T.3: 1986 - 1993 / Trần Đức Thảo. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 651tr.

Tóm tắt: Giới thiệu các công trình nghiên cứu của giáo sư Trần Đức Thảo được viết trong khoảng những năm từ 1986 đến 1993 với nội dung liên quan đến vấn đề con người từ các góc độ khác nhau như sự phát sinh, sự hình thành, nguồn gốc, bản chất; mối quan hệ giữa các yếu tố sinh học, các yếu tố xã hội và tâm lý; sự tha hoá con người; về đời sống tâm thần của con người... và cùng đó là nhiều vấn đề triết học quan trọng khác

Từ khóa: Tư tưởng triết học, 1986-1993, Trần Đức Thảo, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Tra cứu: TC.06746

Ký hiệu phân loại: 181.197/TR 121 Đ

 

5. Vạn Lợi Quán Như 365 ngày tâm an / Vạn Lợi Quán Như. - H. : Lao động, 2020. - 365tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm 365 trang sách tương ứng với 365 ngày trong một năm, bao gồm những dòng tâm sự mang tính chất khích lệ ý chí, nuôi dưỡng tâm hồn, tiếp thêm năng lượng cho hành trình cuộc sống

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087398-87399

Kho Mượn: M.088300-88302

Ký hiệu phân loại: 158/B 100 TR

 

6. Những lời răn của Abai / Đoàn Doanh Nghiệp, Lê Đức Mẫn dịch; Hoàng Thúy Toàn h.đ.. - H. : Văn học, 2020. - 311tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm những chuyên luận nhỏ ca ngợi những phẩm chất cao quý của con người như lòng tốt, danh dự, chăm chỉ, rộng lượng. Đồng thời chế giễu những tệ nạn, thói xấu như độc ác, bất lương, lười biếng, keo kiệt, ngu ngốc trong xã hội

Từ khóa: Đạo đức, Phẩm hạnh

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088428

Ký hiệu phân loại: 179/NH 556 L

 

7. Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. - H. : Đại học sư phạm, 2020. - 599tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam: những vấn đề chung, đặc điểm tư tưởng, ảnh hưởng của tư tưởng Nho, Phật và tư tưởng dân gian, vấn đề phân kì, tính chất của Phật giáo và Phật giáo Việt Nam, Phật giáo và văn hoá dân tộc, một số tông phái Phật giáo, Nho giáo và Phật giáo trong lịch sử

Từ khóa: Lịch sử tư tưởng, Phật giáo, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087360-87361Kho Mượn: M.088243-88245

Ký hiệu phân loại: 181.197/L 302 S

 

III. TÔN GIÁO

1. Cox, Harvey G. Tôn giáo và hòa bình trong thế kỷ XXI : Sách tham khảo / Harvey G. Cox, Ikeda Daisaku; Trần Quang Tuệ dịch. - H. : Lao động, 2020. - 183tr. ; 21cm

Tóm tắt: Đưa ra cái nhìn về tôn giáo mang tính thời sự sâu sắc xoay quanh các vấn đề cụ thể như nhu cầu "phục hưng tôn giáo", giải quyết việc bạo lực leo thang, kinh tế thị trường, thời đại Internet, cùng hành động cho hoà bình và văn minh, vũ khí hạt nhân, đối thoại giữa các tôn giáo, tương lai của giáo dục đại học

Từ khóa: Hoà bình, Thế kỉ 20, Tôn giáo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088431

Ký hiệu phân loại: 201.7/T 454 GI

 

2. Lý Lợi An Nguồn gốc hình thành và phát triển tín ngưỡng Quán Âm / Lý Lợi An, Thích Nguyên Tú, Thích Nữ Chơn Thùy,.... - H. : Dân trí, 2020. - 739tr. ; 26cm

Từ khóa: Phật giáo, Tín ngưỡng, Tín ngưỡng Quán Âm, Lịch sử, Phát triển, Nguồn gốc

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06676

Ký hiệu phân loại: 294.382/NG 517 G

 

3. Thích Huyền Châu Kinh Đại bi tâm đà la ni giảng giải / Thích Huyền Châu. - H. : Tôn giáo, 2020. - 236tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Viện Phật học Bồ đề Phật quốc

Tóm tắt: Giới thiệu và giảng giải toàn bộ nội dung bản Kinh Đại bi tâm đà ra ni

Từ khóa: Kinh Đại bi tâm đà ra ni, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088413

Ký hiệu phân loại: 294.382/K 312 Đ

 

4. Thích Huyền Châu Giảng giải kinh Địa tạng / Thích Huyền Châu. - H. : Tôn giáo, 2020. - 361tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về lịch sử Đức Phật, luận giảng những nội dung và giá trị cao quí của kinh Địa tạng

Từ khóa: Kinh Địa tạng, Giảng kinh, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088412

Ký hiệu phân loại: 249.382/GI 106 GI

 

5. Thích Thanh Phong Tịnh Độ tại nhân gian : Những bài viết của Hòa thượng Ấn Thuận và Hòa thượng Tinh Vân / Thích Thanh Phong, Thích Quảng Lâm chủ nhiệm biên dịch; Nhuận Pháp, Liên Hải, Vạn Nghĩa,...việt dịch. - H. : Lao động, 2020. - 319tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giải thích rõ về Tịnh độ và bàn luận về ý nghĩa của thế giới Tịnh độ như: Tịnh độ của Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Phật A Súc cho đến Tịnh độ của Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quan Âm, cảnh giới Niết bàn của đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni và phương pháp tu trì của hành giả Tịnh độ

Từ khóa: Tịnh độ tông, Tu hành, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088423

Ký hiệu phân loại: 294.3926/T 312 Đ

 

6. Thích Thanh Phong An lạc giữa dòng đời / Thích Thanh Phong; Thích Quảng Lâm soạn dịch. - H. : Lao động, 2020. - 318tr. ; 21cm

Tóm tắt: Truyền tải những bài pháp tinh hoa về cuộc sống giúp con người mở lòng, tâm an yên, mạnh mẽ vươn lên, thấu hiểu lòng tự tại, biết buông đúng lúc, giữ thái độ tích cực với cuộc sống, chân thành với mọi nhân duyên, biết đủ là hạnh phúc... và những lợi ích của việc học Phật

Từ khóa: Cuộc sống, Triết lí, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088422

Ký hiệu phân loại: 294.3444/A 105 L

 

7. Thích Đức Gia Cuộc sống nhiệm màu / Thích Đức Gia,Thích Tông Đôn ;Vạn Lợi, Lâm Phong dịch. - H. : Lao động, 2020. - 402tr. ; 21cm

Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng của chăm sóc tâm linh; thông qua bức tranh cuộc đời của mỗi người, thân tâm của bệnh nhân giai đoạn cuối từ đó đưa ra phương pháp chăm sóc tâm linh theo giáo lí của Phật giáo cho các bệnh nhân giai đoạn cuối

Từ khóa: Đạo Phật, Bệnh nhân, Đời sống tâm linh, Giáo lí

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087384-87385 Kho Mượn: M.088279-88281

Ký hiệu phân loại: 294.3442/C 514 S

 

8. Trần Hồng Liên Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ / Trần Hồng Liên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 535tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết với nhiều mảng đề tài khác nhau về Phật giáo Nam Bộ như: lịch sử, quá trình du nhập và giao lưu văn hoá trong Phật giáo Nam Bộ; những đặc điểm trong Phật giáo Hoa tông Khơ Me và những đặc trưng trong hệ thống tượng thờ, nghi lễ; trình bày hiện tượng và xu hướng phát triển của Phật giáo ở Việt Nam

Từ khóa: Lịch sử, Đạo Phật, Việt Nam, Nam Bộ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16245-16246

Ký hiệu phân loại: 294.3095977/G 434 PH

 

9. Thiền tông bản hạnh - Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm / Phạm Thị Huệ (ch.b.), Nguyễn Xuân Hoài, Nguyễn Thị Xuân Dung.... - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 379tr. ; 23cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm cùng những đề mục chính của các bộ kinh sách, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Việt và giới thiệu bộ Thiền tông bản hạnh, gồm 8 tác phẩm có phần nguyên văn chữ Nôm cổ khắc trên mộc bản và phần phiên âm chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

Từ khóa: Thiền phái Trúc Lâm, Lịch sử, Việt Nam, Văn khắc

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16350-16354

Ký hiệu phân loại: 294.392709597/TH 305 T

 

10. Kinh ngũ bách danh Quán Thế Âm / Cao tăng Việt Nam b.s. ; Thông Đạo chuyển ngữ. - H. : Tôn giáo, 2020. - 347tr. ; 26cm

Từ khóa: Kinh Ngũ bách danh, Kinh Phật, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06675

Ký hiệu phân loại: 294.382/K 312 NG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KHOA HỌC XÃ HỘI

1. A Jar Câu đố Bahnar = Pơđă Bahnar / A Jar s.t. và dịch; Nguyễn Tiến Dũng b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 163tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc Ba na, Văn học dân gian, Việt Nam, Câu đố

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16261-16262

Ký hiệu phân loại: 398.609597/C 125 Đ

 

2. A Jar Lời nói vần của người Jrai ở Kon Tum / A Jar, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 223tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Ghi chép những lời nói vần được sưu tập trong đời sống sinh hoạt, văn hoá, tập tục, sinh hoạt của dân tộc Jrai ở Kon Tum, thể hiện những nét đẹp trong phương ngữ người Jrai

Từ khóa: Dân tộc Jarai, Văn hoá dân gian, Kon Tum

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16400-16401

Ký hiệu phân loại: 398.808995930959761/L 462 N

 

3. Adler, Paul S. Nền kinh tế 99% cách thức chủ nghĩa xã hội vượt qua các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản : Sách tham khảo / Paul S. Adler; An Khánh dịch. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 407tr. ; 24cm

Tóm tắt: Chỉ ra cách khắc phục hạn chế của chủ nghĩa tư bản, hướng tới xây dựng một mô hình dân chủ xã hội.

Từ khóa: Kinh tế, Tư bản chủ nghĩa, Khủng hoảng, Chủ nghĩa xã hội

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06692

Ký hiệu phân loại: 330.122/N 254 K

 

4. Allison, Graham Định mệnh chiến tranh: Liệu Mỹ và Trung có tránh được bẫy Thucydides? : Sách tham khảo / Graham Allison; Nguyễn Thế Phương dịch; Vũ Thị Lanh h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 518tr. ; 24cm

Tóm tắt: Phân tích lịch sử các cuộc chiến tranh gắn với việc tranh chấp quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc - một quốc gia "đương kim thống trị" và một quốc gia mới nổi dậy muốn tranh đoạt ngôi vị.

Từ khóa: Chiến tranh, Mỹ, Trung Quốc

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06689

Ký hiệu phân loại: 327.73051/Đ 312 M

5. Bergmann, Eirikur Thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân túy chính trị học về thông tin sai lệch / Eirikur Bergmann; Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng Hạnh, Trương Hoàng Anh Thư dịch. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thạtr, 2020. - tr. ; 21cm

Tóm tắt: Mô tả bức tranh khái quát về đời sống chính trị xã hội ở các nước từ châu Âu đến Bắc Mỹ, nơi mà chủ nghĩa dân tuý và thuyết âm mưu đang nổi lên khắp các diễn đàn chính trị. Từ đó, thực hiện những "giải phẫu" nhất định chủ nghĩa dân tuý và thuyết âm mưu, phân tích mối liên hệ giữa các thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân tuý cánh hữu, phân tích cách thức mà các nhà dân tuý cánh hữu áp dụng các thuyết âm mưu để thúc đẩy hoạt động chính trị và hỗ trợ cho đảng phái của họ

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06681

Ký hiệu phân loại: 320.5662/TH 528 Â

 

6. Bùi Minh Vũ Truyện cổ M'Nông.- T.4 / Bùi Minh Vũ s.t, b.s. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 619tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc M'Nông, Văn học dân gian, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16019-16020

Ký hiệu phân loại: 398.209597/TR 527 C

 

7. Bùi Minh Vũ Truyện cổ M'Nông.- T.3 / Bùi Minh Vũ s.t, b.s. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 429tr.

Từ khóa: Dân tộc M'Nông, Văn học dân gian, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16017-16018

Ký hiệu phân loại: 398.209597/TR 527 C

 

8. Bùi Tiến Đạt Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người : Sách chuyên khảo / Bùi Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Đăng Dung.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 499tr. ; 26cm

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết chung về nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý, trình tự công bằng về nội dung - nguyên tắc giới hạn quyền con người, trình tự công bằng về thủ tục - quyền xét xử công bằng, việc vận dụng nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý ở Việt Nam

Từ khóa: Thủ tục tố tụng, Pháp luật, Việt Nam, Quyền con người, Trình tự công bằng

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06678

Ký hiệu phân loại: 342.0850269/NG 527 T

9. Dagnes, Alison Nước Mỹ nổi giận - Cuộc chia rẽ chính trị sâu sắc : Sách tham khảo / Alison Dagnes; Trọng Minh, Anh Đức dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 396tr. ; 24cm

Tóm tắt: Phân tích về truyền thông chính trị Mỹ trong thế giới phân cực; giải thích cơn bão tiền bạc, công nghệ và tinh thần đảng phái đã tạo ra hai thái cực thông tin hoàn toàn tách biệt: một vòng tròn nhỏ, khép kín cho cánh hữu và một khu vực rộng mở, ngổn ngang cho những người còn lại. Điều này hình thành hai thực tế, hai câu chuyện và hai phe phái chính trị bất đồng quan điểm với cơn giận dữ khủng khiếp thường trực khắp nơi. Để nắm bắt đầy đủ các khía cạnh sâu xa của thế giới truyền thông, tác giả đã tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn chuyên sâu với các nhân vật truyền thông và chính trị gia hàng đầu nước Mỹ, phân tích từng bước phát triển của cỗ máy truyền thông, đưa ra những gợi ý về cách khôi phục đối thoại quốc gia, trong khi vẫn bảo vệ quyền thể hiện thái độ bất đồng một cách phù hợp

Từ khóa: Truyền thông, Chính trị, Mỹ, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088342

Ký hiệu phân loại: 320.973/N 557 M

 

10. Demofenovich, Bogaturov Aleksey Lịch sử quan hệ quốc tế : Sách tham khảo nội bộ / Bogaturov Aleksey Demofenovich, Averkov Viktor Viktorovich; Đặng Quang Chung dịch; Lê Đức Mẫn h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 687tr. ; 24cm

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06686

Ký hiệu phân loại: 327.09/L 302 S

 

11. Dương Thanh Nghị Đánh giá diễn biến hàm lượng một số chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam / Dương Thanh Nghị (ch.b.), Đặng Hoài Nhơn, Cao Thị Thu Trang.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2020. - 364tr. ; 24cm

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm tự nhiên và nguồn thải vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam; một số chất ô nhiễm có độc tính và tình hình nghiên cứu trong môi trường biển; phương pháp khảo sát thu mẫu phân tích đánh giá một số chất ô nhiễm có độc tính trong vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam; hiện trạng chất lượng môi trường vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam; diễn biến hàm lượng một số chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường nước vùng ven bờ miền Bắc Việt Nam; diễn biến hàm lượng một số chất ô nhiễm có độc tính trong mô thịt một số sinh vật vùng ven bờ miền Bắc Việt Nam; khả năng tồn lưu chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường biển ven bờ miền Bắc Việt Nam; một số giải pháp quản lý và giảm thiểu tác động của chất ô nhiễm có độc tính đến môi trường

Từ khóa: Ô nhiễm, Ven bờ, Môi trường biển, Miền Bắc, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087348-87349Kho Mượn: M.088225-88227

Ký hiệu phân loại: 363.739409597/Đ 107 GI

 

12. Hoàng Bá Tường Hát khặp dân tộc Thái tỉnh Thanh Hoá / Hoàng Bá Tường. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 396tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tổng quan về dân tộc và văn hoá của đồng bào Thái Thanh Hoá. Giới thiệu di sản văn hoá phi vật thể với loại hình hát khặp và tuyển những bài hát khặp của đồng bào Thái tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Dân tộc Thái, Văn hoá dân gian, Dân ca, Thanh Hoá

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16295-16297Kho Mượn: M.088305-88306

Ký hiệu phân loại: 398.80959741/H 110 KH

 

13. Hoàng Nam Thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn Tày - Nùng : Song ngữ: Tày, Nùng - Việt / Hoàng Nam (ch.b.); Hoàng Tuấn Cư, Mã Thế Vinh, Hoàng Choóng,... s.t., giải nghĩa. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 223tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Thành ngữ, Tục ngữ, Châm ngôn, Dân tộc Tày, Dân tộc Nùng

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16255-16256

Ký hiệu phân loại: 398.995922/T 550 Đ

 

14. Hoàng Phương Mai Khảo sát văn bản truyện thơ Nôm Tày hiện đang lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm = A survey of texts of Nom Tay narrative poems currently archived at the institute of sino-Nom studies / Hoàng Phương Mai. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 531tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số thành tựu nghiên cứu và biên dịch văn bản truyện thơ Nôm Tày. Trình bày kết quả khảo sát hình thức, nội dung, văn bản và văn tự trong văn bản truyện thơ viết bằng chữ Nôm Tày hiện đang lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Tày, Truyện Nôm, Nghiên cứu văn học, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16363

Ký hiệu phân loại: 398.809597/KH 108 S

 

15. Hoàng Thị Cấp Văn hoá truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang / Hoàng Thị Cấp ch.b, Ma Ngọc Hướng, Âu Văn Hợp. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 325tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày khái quát về môi trường tự nhiên, tên gọi, nguồn gốc tộc người, địa bàn cư trú, hoạt động kinh tế truyền thống, tổ chức xã hội của người Cờ Lao ở Hà Giang. Giới thiệu văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Cờ Lao như: nhà ở, trang phục, ẩm thực, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, văn học nghệ thuật, trò chơi dân gian

Từ khóa: Hà Giang, Văn hoá truyền thống, Dân tộc Cờ Lao

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15909-15910

Ký hiệu phân loại: 390.09597163/V 115 H

 

16. Hoàng Thị Cấp Nét đẹp trong văn hoá truyền thống của một số tộc người ở Hà Giang / Hoàng Thị Cấp. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 231tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những nét văn hoá truyền thống của một số tộc người ở tỉnh Hà Giang như: nhà sàn truyền thống của người Tày Trắng ở Quang Bình, trò chơi ngày xuân của người Tày ở Xuân Giang, tục mời rượu trong hát giao duyên của người Cờ Lao Đỏ, nghi thức cưới hỏi truyền thống của người Pà Thẻn, vài nét văn hoá vật chất của người Nùng ở Hà Giang...

Từ khóa: Văn hóa truyền thống, Dân tộc, Hà Giang

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16157-16158

Ký hiệu phân loại: 390.09597163/N 207 Đ

 

17. Hoàng Thị Nga Vai trò của công đoàn trong thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội tại doanh nghiệp / Hoàng Thị Nga. - H. : Lao động, 2020. - 328tr. ; 21cm

Từ khóa: Công đoàn, Giám sát, Thực hiện, Phản biện xã hội, Doanh nghiệp

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087378-87379Kho Mượn: M.088270-88272

Ký hiệu phân loại: 331.87/V 103 TR

 

18. Hoàng Tuấn Cư Lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn / Hoàng Tuấn Cư, Hoàng Văn Hạnh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 495tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn như nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi lễ đầy tháng; những tập tục liên quan đến lễ đầy tháng; tổ chức lễ đầy tháng; một số biểu tượng trong lễ đầy tháng; hát pụt trong lễ đầy tháng; những biến đổi trong tổ chức lễ đầy tháng; lễ đầy tháng - nét đẹp văn hoá truyền thống của người Tày. Giới thiệu những bài cúng trong lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn

Từ khóa: Nghi lễ truyền thống, Dân tộc Tày, Bắc Kạn

Ký hiệu kho:Kho Địa chí: DC.16446-16447

Ký hiệu phân loại: 395.1220899591059713/L 250 Đ

19. Hoàng Văn Long Hợp tác xã cung ứng thực phẩm và xây dựng mô hình hợp tác xã cung ứng rau an toàn / Hoàng Văn Long (ch.b.), Nguyễn Mạnh Cường, Lê Thị Hường b.s.. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 177tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về thực phẩm, thực phẩm sạch, rau an toàn,... và hợp tác xã cung ứng thực phẩm, giới thiệu các bước xây dựng hợp tác xã cung ứng rau an toàn

Từ khóa: Hợp tác xã nông nghiệp, Rau an toàn, Cung ứng thực phẩm, Nông thôn mới

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088426

Ký hiệu phân loại: 334.6/H 466 T

 

20. Hoàng Văn Long Nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới / Hoàng Văn Long (ch.b.), Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Hồng Nhung b.s.. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 177tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin và kiến thức hữu ích cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về tình hình tổ chức, hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc.

Từ khóa: Hợp tác xã nông nghiệp, Dân tộc thiểu số, Việt Nam, Nông thôn mới

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088425

Ký hiệu phân loại: 334.6/N 122 C

 

21. Hoàng Văn Long Sự hình thành và phát triển hợp tác xã theo luật hợp tác xã theo luật hợp tác xã và một số giải pháp phát triển hợp tác xã mới hoạt động hiệu quả / Nguyễn Mạnh Cường (ch.b.), Nguyễn Thị Nhung, Thân Thị Thúy Mai, Hoàng Văn Long b.s.. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 198tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan về phát triển hợp tác xã ở Việt Nam; Tác động của Luật Hợp tác xã 2012 đến quá trình hình thành và phát triển hợp tác xã kiểu mới ở Việt Nam; Một số giải pháp phát triển hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả

Từ khóa: Hợp tác xã nông nghiệp, Rau an toàn, Cung ứng thực phẩm, Nông thôn mới

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088427

Ký hiệu phân loại: 334.6/H 466 T

 

 

22. Hà Xuân Hương Dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái - Sự tương đồng, khác biệt / Hà Xuân Hương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 535tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Tày, người Thái ở Việt Nam; dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày, người Thái; nghiên cứu sự tương đồng, sự khác biệt trong dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái

Từ khóa: Văn học dân gian, Nghiên cứu văn học, Dân tộc Thái, Dân ca, Dân tộc Tày

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15995-15996

Ký hiệu phân loại: 398.808995910597/D 121 C

 

23. Hồ Đức Thọ Văn hóa dân gian huyện Ý Yên / Hồ Đức Thọ. - H. : Sân khấu, 2020. - tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Tổng quan về mảnh đất và con người huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định. Giới thiệu đặc điểm địa lý, tình hình xã hội, một số làng nghề tiêu biểu, tôn giáo, tín ngưỡng, tập tục, và những lễ hội đặc sắc ở Ý Yên

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Ý Yên, Nam Định

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16267-16268

Ký hiệu phân loại: 390.0959738/V 115 H

 

24. Inra Jaka Hành trình văn hóa Chăm / Inra Jaka. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 239tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về lịch sử tộc người Chăm qua tư liệu và truyền thuyết. Nghiên cứu văn hoá dân gian Chăm qua văn hoá vật chất, văn hoá ứng xử và văn hoá tinh thần

Từ khóa: Văn hóa, Dân tộc Chăm, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16253-16254

Ký hiệu phân loại: 305.89922/H 107 TR

 

25. Linh Nga Niê Kdam Văn hoá Tây Nguyên giàu và đẹp / Linh Nga Niê Kdam. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 463tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày khái quát về văn hoá dân gian Tây Nguyên như luật tục, thổ cẩm, nhà sàn, lễ hội, tục uống rượu cần, trò chơi dân gian, phong tục hôn nhân, gia đình truyền thống, nghệ thuật diễn xướng, trường ca, sử thi, dân ca, nhạc cụ dân gian... trong đời sống các tộc người ở Tây Nguyên

Từ khóa: Văn hoá, Tây Nguyên, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16444-16445

Ký hiệu phân loại: 390.095976/V 115 H

 

26. Lê Anh Vũ Thay đổi phương thức tiêu dùng của dân cư hướng tới tiêu dùng bền vững ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Anh Vũ (ch.b.). - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 205tr. ; 21cm

Tóm tắt: Lí luận và kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng bền vững; nghiên cứu thực trạng và đưa ra những quan điểm, giải pháp thúc đẩy phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng bền vững

Từ khóa: Tiêu dùng, Phương thức, Việt Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088377-88379

Ký hiệu phân loại: 339.4709597/TH 112 Đ

 

27. Lê Cảm 75 năm hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam và định hướng tiếp tục hoàn thiện (1945 - 2020) : Sách chuyên khảo / Lê Cảm. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 735tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật hình sự nước CHXHCN VN trong 40 năm từ sau Cách mạng Tháng Tám đến khi pháp điển hoá lần thứ nhất (1945-1985); lập pháp hình sự trong ba Bộ luật Hình sự các năm 1985, 1999 và 2015; vai trò của thực tiễn xét xử hình sự đối với sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam (1960-2020); định hướng tiếp tục hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp hệ thống phần chung pháp luật hình sự thực định Việt Nam hiện hành

Từ khóa: Pháp luật, Việt Nam, 1945 - 2020, Lịch sử, Hình sự

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06663

Ký hiệu phân loại: 345.597/B 112 M

 

28. Lê Minh Anh Yếu tố văn hoá tộc người trong chăm sóc sức khoẻ của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu / Lê Minh Anh, Hoàng Thị Lê Thảo (ch.b.). - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 382tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu, cách tiếp cận và khái quát về tộc người Cống, Si La ở tỉnh Lai Châu. Yếu tố văn hoá và chăm sóc sức khoẻ của tộc người Cống và Si La. Thực trạng chăm sóc sức khoẻ hiện nay của tộc người Cống và Si La. Những vấn đề đặt ra trong chăm sóc sức khoẻ hiện nay

Từ khóa: Chăm sóc sức khỏe, Dân tộc Sila, Dân tộc Cống, Lai Châu

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088347-88349

Ký hiệu phân loại: 362.10899540597173/Y 606 T

 

29. Lê Thị Thuý Bình Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay / Lê Thị Thuý Bình. - H. : Lao động, 2021. - 260tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những nội dung cơ bản và sự vận dụng di sản Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí Việt Nam trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân trí

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087420-87421Kho Mượn: M.088450-88452

Ký hiệu phân loại: 335.4346/T 550 T

 

30. Lê Thịnh Yên Ô nhiễm môi trường chất thải nhựa / Lê Thịnh Yên. - H. : Dân trí, 2020. - 335tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày sự hình thành và phổ biến các sản phẩn nhựa; tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhựa; rác thải nhựa và ô nhiễm môi trường chất thải nhựa; rác thải nhựa và đại dương; phòng chống ô nhiễm môi trường chất thải nhựa; nhựa sinh học

Từ khóa: Rác thải, Ô nhiễm môi trường, Nhựa

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087178-87179Kho Mượn: M.087966-87968

Ký hiệu phân loại: 363.7288/Ô 450 NH

 

31. Lê Văn Cầu Sổ tay cán bộ Đoàn cơ sở / Lê Văn Cầu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 147tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cung cấp cho cán bộ Đoàn cơ sở những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn; phương pháp công tác của cán bộ Đoàn cơ sở; kỹ năng truyền thông và trò chơi thanh niên

Từ khóa: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn cơ sở, Công tác Đoàn, Sổ tay

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087166-87167Kho Mượn: M.087948-87950

Ký hiệu phân loại: 324.2597/S 450 T

 

32. Lê Văn Liêm Giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Gia Rai trong môi trường văn hoá đương đại / Lê Văn Liêm. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 311tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Tổng quan về giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Gia Rai ở tỉnh Gia Lai; vấn đề kế thừa và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Gia Rai trong môi trường văn hoá đương đại

Từ khóa: Giá trị văn hoá, Văn hoá truyền thống, Dân tộc Gia Rai, Gia Lai

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16432-16433

Ký hiệu phân loại: 305.89593059762/GI 100 TR

33. Lê Văn Yên Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta / Lê Văn Yên. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 331tr. ; 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Chính trị gia, Nhà cách mạng, Lãnh tụ, 1890 - 1969, Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06699

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/CH 500 T

 

34. Lê Đình Chỉnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia (1930 - 2020) / Lê Đình Chỉnh (ch.b.). - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 491tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cung cấp một cách hệ thống về trang sử hào hùng của nhân dân Việt Nam và Campuchia trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do; sự hồi sinh và phát triển của nhân dân Campuchia với sự giúp đỡ có hiệu quả của Việt Nam sau khi thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Việt Nam, Campuchia, 1930 - 2020

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087262-87263Kho Mượn: M.088095-88097

Ký hiệu phân loại: 327.5970596/QU 105 H

35. Lò Xuân Dừa Đặc điểm truyện thơ Thái "Chàng Lú - Nàng Ủa" (Khun Lú - Nàng Ủa) về phương diện thi pháp / Lò Xuân Dừa. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 259tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm thi pháp trong truyện thơ dân gian Thái nói chung và truyện thơ "Chàng Lú - Nàng Ủa" nói riêng về các mặt: trong môi trường địa, văn hoá Thái Tây Bắc; thi pháp kết cấu cốt truyện; thi pháp nhân vật; thi pháp không gian, thời gian nghệ thuật; thi pháp nghệ thuật diễn đạt

Từ khóa: Thi pháp, Truyện thơ, Văn học dân gian

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16412-16413

Ký hiệu phân loại: 398.808995910597/Đ 113 Đ

36. Lý Viết Trường Phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn / Lý Viết Trường. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 255tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn như: Tục thờ Thổ công, đón Tết Nguyên Đán, dán giấy đỏ ngày Tết Nguyên Đán, dựng cây nêu ngày tết...

Từ khóa: Lễ hội, Phong tục, Dân tộc Tày, Dân tộc Nùng, Lạng Sơn, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.16438-16439

Ký hiệu phân loại: 390.0899591059711/PH 431 T

37. Nguyễn Chu Hồi Vấn đề ngư nghiệp, ngư dân và ngư trường ở Việt Nam: Một số hàm ý chính sách / Nguyễn Chu Hồi, Cao Lệ Quyên (ch.b.). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 331tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm; khái quát một số vấn đề về ngành thuỷ sản Việt Nam; phân tích vấn đề ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường ở nước ta; ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường trong vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở nước ta; một số hàm ý chính sách "ngư nghiệp, ngư dân và ngư trường" ở nước ta

Từ khóa: Kinh tế ngư nghiệp, Chính sách phát triển, Việt Nam, Sách chuyển khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088418

Ký hiệu phân loại: 338.37109597/V 121 Đ

 

38. Nguyễn Chu Khôi Kinh tế biển xanh: Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Chu Hồi (ch.b.). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 443tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, cách tiếp cận và mục tiêu thực hiện kinh tế biển xanh; thực tế phát triển kinh tế biển xanh trên thế giới với một số kinh nghiệm, thực tiễn tôt về phát triển kinh tế biển xanh; vị thế, tiềm năng phát triển kinh tế biển Việt Nam và thực trạng phát triển các ngành kinh tế biển của Việt Nam trong thời gian qua cùng những thách thức đối với phát triển bền vững kinh tế biển

Từ khóa: Phát triển, Kinh tế biển, Việt Nam, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088417

Ký hiệu phân loại: 333.916409597/K 312 T

 

39. Nguyễn Huy Khoa 200 câu hỏi và tình huống thường gặp về pháp luật lao động / Nguyễn Huy Khoa, Phan Thị Thanh Huyền. - H. : Lao động, 2020. - 372tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu các câu hỏi về pháp luật lao động; các tình huống về pháp luật lao động thường gặp trong thực tiễn. Trình bày nội dung Bộ luật Lao động gồm: việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động, hợp đồng lao động, giáo dục nghề nghiệp, tiền lương, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

Từ khóa: Pháp luật, Lao động, Câu hỏi, Tình huống

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087376-87377Kho Mượn: M.088267-88269

Ký hiệu phân loại: 344.59701/H 103 TR

 

40. Nguyễn Hùng Oanh Quân đội đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hùng Oanh, Lê Trọng Tuyến. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 252tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận cơ bản, những vấn đề thực tiễn và yêu cầu, giải pháp quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện công tác dân tộc

Từ khóa: Quân đội, Công tác dân tộc, Việt Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087426-87427Kho Mượn: M.088459-88461

Ký hiệu phân loại: 355.3409597/QU 121 Đ

 

41. Nguyễn Hải Lâm Văn hóa ứng xử của người cảnh sát nhân dân : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hải Lâm. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 295tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 chương: Khái quát chung về văn háo giao tiếp, ứng xử; Văn hóa giao tiếp, ứng xử của người người Cảnh sát nhân dân

Từ khóa: Việt Nam, Cảnh sát nhân dân, Văn hóa ứng xử

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087252-87253Kho Mượn: M.088080-88082

Ký hiệu phân loại: 363.209597/V 115 H

 

42. Nguyễn Hằng Thanh Bạch Long Vĩ đảo thanh niên / Nguyễn Hằng Thanh. - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2021. - 296tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về hòn đảo Bạch Long Vĩ - Truyền thống, sức sống và những mầm sống trên hòn đảo thanh niên này

Từ khóa: Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, Đảo thanh niên

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087414-87415Kho Mượn: M.088441-88443

Ký hiệu phân loại: 333.70959735/B 102 L

 

43. Nguyễn Minh Sản Trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Minh Sản (ch.b.), Đặng Thành Lê, Trần Văn Sơn.... - H. : Lý luận chính trị, 2020. - 195tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học về trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước; thực trạng và phương hướng, giải pháp nhằm bảo đảm trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

Từ khóa: Giải trình, Trách nhiệm, Cơ quan hành chính sự nghiệp, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088429-88430

Ký hiệu phân loại: 352.309597/TR 102 NH

 

44. Nguyễn Minh Đức Cẩm nang pháp luật về phòng, chống ma túy học đường / Nguyễn Minh Đức (ch.b.). - H. : Công an nhân dân, 2020. - 311tr. ; 21cm

Tóm tắt: Nhận thức chung về ma tuý, tệ nạn và tác hại của ma tuý, nhận diện tình trạng nghiện ma tuý và cách phòng, tránh; nhóm các hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý và cách phòng, tránh; trách nhiệm của học sinh, sinh viên, gia đình và nhà trường trong phòng chống ma tuý và một số văn bản pháp luật quy định về công tác phòng chống ma tuý

Từ khóa: Ma túy, Trường học, Phòng chống, Việt Nam, Cẩm nang

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087320-87321Kho Mượn: M.088180-88182

Ký hiệu phân loại: 362.293071/C 120 N

 

45. Nguyễn Ngọc Hà Các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930 - 1975 / Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Biện Thị Hoàng Ngọc,... (Đồng ch.b.). - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 355tr. ; 24cm

Tóm tắt: Phân tích bối cảnh lịch sử, nội dung, cách thức, kết quả, ý nghĩa tác động của các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng từ khi Đảng được thành lập năm 1930 đến năm 1975, từ đó bước đầu đưa ra một số nhận xét và kinh nghiệm lịch sử quý báu

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06682

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/C 101 C

 

46. Nguyễn Ngọc Toàn Một số chuyên đề kinh tế vi mô nâng cao : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Toàn. - H. : Lý luận chính trị, 2020. - 188tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về Kinh tế học vi mô như: tối đa hoá lợi ích của người tiêu dùng; tối đa hoá lợi ích của người tiêu dùng khi giá và thu nhập thay đổi; tối đa hoá lợi nhuận của nhà sản xuất; độc quyền nhóm và các mô hình cạnh tranh cổ điển; giới thiệu lý thuyết trò chơi; cân bằng tổng thể trong trao đổi và sản xuất; ngoại ứng và thông tin không cân xứng

Từ khóa: Chuyên đề, Kinh tế vi mô, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: M.088380-88382

Ký hiệu phân loại: 338.5/M 458 S

 

47. Nguyễn Phương Liên Việt Nam - Campuchia: Sự tương đồng giữa hai nền văn hóa / Nguyễn Phương Liên (ch.b.), Phạm Thị Ngọc, Lê Hoàng Lộc,...b.s.. - H. : Thông tin truyền thông, 2020. - 317tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày về những nét tương đồng trong lịch sử, văn hoá, nghệ thuật giữa Việt Nam và Campuchia; giới thiệu các nghiên cứu và dịch thuật về văn hoá Khmer tại Việt Nam

Từ khóa: Campuchia, Việt Nam, Văn hóa

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087260-87261Kho Mượn: M.088092-88094

Ký hiệu phân loại: 306.09597/V 308 N

 

48. Nguyễn Quốc Sửu Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam. - H. : Lao động, 2020. - 587tr. ; 26cm

Tóm tắt: Trình bày khái luận về hoạt động thanh tra. Tham nhũng và các hành vi tham nhũng có thể xảy ra trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam. Cơ sở lí luận, chính trị, pháp lý về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra. Thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam hiện nay. Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam

Từ khóa: Thanh tra nhà nước, Tham nhũng, Phòng chống, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06677

Ký hiệu phân loại: 352.3509597/PH 431 CH

 

49. Nguyễn Thanh Loan Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam / Nguyễn Thanh Loan. - H. : Thể thao và Du lịch, 2020. - 272tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng, các mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam và đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển, Kinh tế du lịch, Việt Nam, Du lịch cộng đồng

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: M.088391-88394

Ký hiệu phân loại: 338.4791597/PH 110 TR

 

50. Nguyễn Thị Bích Loan Cam kết về lao động trong các FTA và giải pháp của Việt Nam / Nguyễn Thị Bích Loan. - H. : Công thương, 2020. - 218tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan tiêu chuẩn và cam kết về lao động trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA); cam kết về lao động trong các FTA và thực thi của Việt Nam; bối cảnh và giải pháp để nước ta thực thi đầy đủ cam kết về lao động trong các FTA

Từ khóa: Giải pháp, Lao động, Cam kết, Hiệp định thương mại tự do, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087392-87393Kho Mượn: M.088291-88293

Ký hiệu phân loại: 382.911/C 104 K

 

51. Nguyễn Thị Hà Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính / Nguyễn Thị Hà. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2020. - 291tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tranh chấp hành chính và phương thức giải quyết tranh chấp hành chính; khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính; khởi kiện và giải quyết vụ án hành chính; khiếu nại, khởi kiện quyết định kỷ luật cán bộ, công chức và các tranh chấp hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Từ khóa: Pháp luật, Tranh chấp, Khởi kiện, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.087972-87974

Ký hiệu phân loại: 347.597053/KH 309 N

52. Nguyễn Thị Hải Yến Phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Thị Hải Yến. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2020. - 198tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại; phân tích thực trạng, đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khóa: Kinh tế nông nghiệp, Hội nhập quốc tế, Phát triển, Nghệ An

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087160-87161Kho Mượn: M.087939-87941

Ký hiệu phân loại: 338.10959742/PH 110 TR

 

53. Nguyễn Thị Kim Vân Tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc Bahnar, Jrai / Nguyễn Thị Kim Vân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 343tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày điều kiện môi sinh và truyền thống văn hoá dân tộc Bahnar, Jrai ở tỉnh Gia Lai; tín ngưỡng cổ truyền và sự chuyển biến của các yếu tố trong tín ngưỡng cổ truyền từ nửa cuối thế kỉ XIX đến nay; các tôn giáo mới du nhập, các chuyển biến văn hoá - xã hội vùng đồng bào Bahnar, Jrai dưới tác động của các tôn giáo mới du nhập

Từ khóa: Tôn giáo, Dân tộc Ba Na, Dân tộc Gia Rai

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15925-15926

Ký hiệu phân loại: 398.410959762/T 311 NG

 

54. Nguyễn Thị Kiều Tiên Đặc điểm tục ngữ Khmer đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Thị Kiều Tiên. - H. : Sân khấu, 2020. - 403tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu nhận diện tình hình tư liệu và nghiên cứu tục ngữ Khmer; đặc điểm nội dung tục ngữ Khmer ở Đồng bằng Sông Cửu Long; đặc điểm thi pháp tục ngữ Khmer ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Dân tộc Khơ Me, Tục ngữ, Văn học dân gian

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16285-16286

Ký hiệu phân loại: 398.995932/Đ 113 Đ

 

 

 

 

55. Nguyễn Thị Minh Tâm Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Minh Tâm. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - tr. ; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho Tra cứu: TC.06680

Ký hiệu phân loại: 352.26609597/QU 105 L

 

56. Nguyễn Thị Minh Tú Phong tục cưới hỏi truyền thống của người Lào bản phiêng sản, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu / Nguyễn Thị Minh Tú. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về người Lào huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, phong tục, nguyên tắc trong hôn nhân, nghi thức cưới hỏi và giới thiệu một số bài hát trong đám cưới của người Lào sưu tầm ở bản Phiêng Sản, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Từ khóa: Phong tục cổ truyền, Hôn lễ, Lai Châu, Tân Uyên, Mường Hoa

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15997-15998

Ký hiệu phân loại: 395.2209597173/PH 431 T

 

57. Nguyễn Thị Phương Người lính trở về / Nguyễn Thị Phương. - H. : Lao động xã hội, 2020. - 204tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương thương binh, cựu binh tiêu biểu cùng với những phương pháp sản xuất kinh doanh của họ

Từ khóa: Cựu chiến binh, Điển hình tiên tiến, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087290-87291Kho Mượn: M.088137-88139

Ký hiệu phân loại: 331.5209597/NG 558 L

 

58. Nguyễn Thị Phương Thảo Công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, ban ngành / Tổng hợp, b.s.: Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Trọng Nghĩa. - H. : Hồng đức, 2020. - 283tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Bảo vệ môi trường, pháp lệnh cảnh sát môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, ban ngành; trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Pháp luật, Việt Nam, Văn bản pháp qui

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087322-87323Kho Mượn: M.088186-88188

Ký hiệu phân loại: 344.59704602638/C 455 T

 

59. Nguyễn Thị Sửu Ca dao dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt.- Q.2. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 511tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Ta Ôi, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16011-16012

Ký hiệu phân loại: 398.809597/C 100 D

 

60. Nguyễn Thị Sửu Ca dao dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt.- Q.1. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 691tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Ta Ôi, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16009-16010

Ký hiệu phân loại: 398.809597/C 100 D

 

61. Nguyễn Thị Xuân Sổ tay quản lý an toàn thực phẩm / Tổng hợp, b.s.: Nguyễn Thị Xuân, Tống Thế Toàn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 283tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành cùng một số quy định của pháp luật về vi chất dinh dưỡng và phụ gia trong chế biến, đóng gói thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; quy trình thanh tra, kểm tra về an toàn thực phẩm

Từ khóa: Pháp luật, An toàn thực phẩm, Việt Nam, Sổ tay, Văn bản pháp qui

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087338-87339Kho Mượn: M.088183-88185

Ký hiệu phân loại: 344.5970423202638/S 450 T

 

62. Nguyễn Thừa Hỷ Văn hóa & hội nhập (Tiếp biến và dung hợp văn hóa Việt Nam) / Nguyễn Thừa Hỷ. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 597tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp 17 công trình nghiên cứu về văn hóa Việt Nam thuộc nhiều chủ đề, nội dung, lĩnh vực khác nhau, được sắp xếp theo thời gian công bố; qua đó thể hiện quá trình tìm hiểu, suy tư cũng như những chuyển biến về nhận thức và tư duy của tác giả về văn hóa và con người Việt Nam.

Từ khóa: Văn hóa, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087246-87247Kho Mượn: M.088071-88073

Ký hiệu phân loại: 306.09597/V 115 H

 

63. Nguyễn Tiến Dũng Bia Rơven làm hại vợ chồng Set = Bia Rơven pơ 'Ngiẽ klo hơkăn Set : Song ngữ Bahnar - Việt - Sử thi Bahnar / Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 599tr. ; 21cm

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Văn học dân gian, Sử thi Bahnar

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16065-16066

Ký hiệu phân loại: 398.209597/B 301 R

 

64. Nguyễn Tất Giáp Quản lý phát triển xã hội trong bối cảnh hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đồng chủ biên: Nguyễn Tất Giáp, Phạm Minh Anh, Đỗ Văn Quân. - H. : Lý luận Chính trị, 2020. - 271tr. ; 21cm

Tóm tắt: Nghiên cứu, triển khai thành công mô hình quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam; quản lý phát triển xã hội cần được hiện thực hoá thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời cần chủ động và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức về phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội cho cán bộ, đảng viên nói chung và nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng

Từ khóa: Xã hội, Quản lí, Phát triển, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088395-88397

Ký hiệu phân loại: 303.4409597/QU 105 L

 

65. Nguyễn Tất Viễn Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp / Nguyễn Tất Viễn. - H. : Tư pháp, 2020. - 252tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày về quyền con người, nhận thức về quyền con người trong hoạt động tư pháp; bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính

Từ khóa: Pháp luật, Quyền con người, Tư pháp, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087214-87215Kho Mượn: M.088020-88022

Ký hiệu phân loại: 342.597085/B 108 Đ

 

66. Nguyễn Văn Liêm Thiên tai từ biển và các giải pháp phòng ngừa và ứng phó / Nguyễn Văn Liêm. - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2021. - 203tr. ; 21cm

Tóm tắt: Một số các khái niệm, định nghĩa cơ bản về thiên tai. Khái quát chung về tình hình thiên tai trên thế giới và ở Việt Nam. Thiên tai từ biển, nguyên nhân hình thành, những ảnh hưởng và các giải pháp phòng ngừa, ứng phó ở việt Nam. Quản lý rủi ro thiên tai từ biển dựa vào cộng đồng địa phương.

Từ khóa: Thiên tai, Biển, Giải pháp phòng ngừa, Ứng phó

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087412-87413Kho Mượn: M.088438-88440

Ký hiệu phân loại: 363.348/TH 305 T

67. Nguyễn Văn Quân Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hoá / Nguyễn Văn Quân. - H. : Tư pháp, 2021. - 260tr. ; 21cm

Tóm tắt: Nhận thức chung về biến đổi của Nhà nước và pháp luật, quản trị Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hoá. Vận động và biến đổi, vai trò, chức năng của Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Từ khóa: Nhà nước, Pháp luật, Toàn cầu hoá

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087422-87423Kho Mượn: M.088453-88455

Ký hiệu phân loại: 320.1/NH 100 N

 

68. Nguyễn Văn Đại Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Văn Đại (ch.b.), Nguyễn Văn Điều, Thái Xuân Sang.... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2020. - 242tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về chính quyền địa phương cấp xã ở Việt Nam; nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã qua thực hiện pháp luật về dân chủ cấp xã và đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước; thực trạng và đánh giá thực trạng phân cấp quản lý hành chính nhà nước cho chính quyền cấp xã ở Việt Nam hiện nay và đưa ra các giải pháp phân cấp quản lý

Từ khóa: Hành chính công, Cấp xã, Chính quyền địa phương, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087168-87169Kho Mượn: M.087951-87953

Ký hiệu phân loại: 352.1709597/N 122 C

 

69. Nguyễn Xuân Thắng Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước / Nguyễn Xuân Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 747tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu của tác giả tại các hội thảo cùng một số bài viết về quán triệt sâu sắc nền tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nhận thức và tư duy lý luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống yêu nước và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lý luận chính trị, Tư tưởng chính trị, Phát triển, Đổi mới, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06673

Ký hiệu phân loại: 327.2597075/T 550 T

 

70. Nguyễn Đình Tấn Di dân của các dân tộc thiểu số: Những vấn đề đặt ra và giải pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Tấn (ch.b.). - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 466tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Viện Xã hội học và Phát triển: Chương trình CTDT/16-20

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về di dân của các dân tộc thiểu số; các yếu tố tác động đến di dân của các dân tộc thiểu số từ năm 1986 đến nay; dự báo xu hướng di dân và kiến nghị chính sách, giải pháp đối với các dân tộc thiểu số trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Di cư, Việt Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16367-16369

Ký hiệu phân loại: 307.2/D 300 D

 

71. Nguyễn Đình Đáp Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và cấp độ rủi ro thiên tai / Nguyễn Đình Đáp, Nguyễn Tự Nam. - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2021. - 199tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, hiểu biết cơ bản về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, các cấp độ rủi ro thiên tai, ứng phó với các hiện tượng thời tiết, thiên tai, từ đó giảm thiểu tối đa những thiệt hại cho người dân và xã hội.

Từ khóa: Thiên tai, Thời tiết, Rủi ro

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087416-87417Kho Mượn: M.088444-88446

Ký hiệu phân loại: 363.3492/C 101 H

 

72. Ngô Thị Phương Thảo Vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội biên phòng hiện nay : Sách chuyên khảo / Ngô Thị Phương Thảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 276tr. ; 21cm

Tóm tắt: Quan hệ tộc người xuyên quốc gia và vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của bộ đội biên phòng. Tình hình quan hệ tộc người xuyên quốc gia và thực trạng vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của bộ đội biên giới của bộ đội biên phòng

Từ khóa: Bộ đội biên phòng, Quan hệ sắc tộc, An ninh quốc gia, Chủ quyền quốc gia, Biên giới, Việt Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087430-87431Kho Mượn: M.088465-88467

Ký hiệu phân loại: 355.35109597/V 121 D

 

73. Ngô Vương Anh Hồ Chí Minh và những di huấn với thanh niên / Ngô Vương Anh bs.. - H. : Thanh niên, 2020. - 262tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những luận điểm chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Tấm gương đạo đức, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tình cảm thương yêu ấm áp, thân mật và đầy trách nhiệm Người dành cho thế hệ trẻ Việt Nam qua những câu chuyện giản dị, chân thực

Từ khóa: Di huấn, Thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087164-87165

Kho Mượn: M.087945-87947

Ký hiệu phân loại: 335.4346/H 450 CH

74. Nhị Lê Tầm nhìn, định vị chiến lược và phát triển Việt Nam / Nhị Lê. - H. : Lý luận Chính trị, 2020. - 507tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu phát triển lý luận về đổi mới tầm nhìn vĩ mô, định vị chiến lược quốc gia, tham chiếu hoạch định những phương diện căn bản và chủ yếu bảo đảm Việt Nam phát triển mạnh mẽ và phát triển dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ khóa: Chiến lược nhà nước, Phát triển, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088339-88340

Ký hiệu phân loại: 320.09597/T 120 N

 

75. Nông Danh Truyện Tống Trân - Cúc Hoa / Nông Danh b.s, dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 547tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc Tày, Văn học dân gian, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15913-15914

Ký hiệu phân loại: 398.209597/TR 527 T

 

76. Oqubay, Arkebe Quốc gia học tập: Học tập công nghệ, chính sách công nghệ và bắt kịp thành công = How nations learn: Technological learning, industrial policy, and catch-up / Arkebe Oqubay, Kenichi Ohno; Hà Minh Hiệp biên dịch; Trịnh Lan Hương h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 543tr. ; 24cm

Tóm tắt: Đề cập bối cảnh chung, các xu hướng phát triển trên thế giới, tác động của các quan điểm, tư tưởng về kinh tế với việc bắt kịp trong 7 thập kỉ qua; đánh giá bản chất đối với việc học tập và bắt kịp công nghệ ở các quốc gia Đông Á và bài học cho các quốc gia đi sau; giới thiệu kinh nghiệm học tập thành công ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ; tổng quan kinh nghiệm của các quốc gia bị mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình mặc dù nỗ lực thực hiện giai đoạn công nghiệp hoá ban đầu, cũng như các quốc gia đi sau bị tụt hậu về việc học tập và bắt kịp công nghệ và các chính sách, chiến lược thúc đẩy học tập ở một số quốc gia Đông Nam Á...

Từ khóa: Vận dụng, Kinh tế học, Công nghệ, Chính sách công nghiệp

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06667

Ký hiệu phân loại: 338.927/QU 451 GI

 

77. Phan Bá Hàm Nguồn sáng dân gian làng Yên Nhân, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945) / Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2020. - 281tr. ; 21cm

Tên sách ngoài bìa ghi: Nguồn sáng dân gian làng Yên Nhân

Tóm tắt: Khái quát về làng Yên Nhân, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; giới thiệu văn hoá dân gian làng Yên Nhân bao gồm: văn học dân gian, di tích lịch sử văn hoá, phong tục tập quán, một số nghề truyền thống, một số bài thơ và bài viết trước và sau năm 1945

Từ khóa: Văn hoá dân gian, Yên Nhân, Yên Thành, Nghệ An

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087170-87171Kho Mượn: M.087954-87956

Ký hiệu phân loại: 390.0959742/NG 517 S

 

78. Phan Công Chính An ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Phan Công Chính. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 303tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam; đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận và nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh kinh tế trên vùng biển, đảo Tây Nam, góp phần bảo vệ an ninh biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ khóa: Kinh tế biển, An ninh kinh tế, Vùng biển, Đảo Tây Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087264-87265Kho Mượn: M.088098-88100

Ký hiệu phân loại: 333.916409597/A 106 N

 

79. Phạm Gia Nghi Giao thông cho mọi người / Phạm Gia Nghi, Chu Mạnh Hùng. - H. : Giao thông vận tải, 2020. - 230tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về giao thông cho mọi người, đặc biệt là dành cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai và người có khó khăn khác; các yêu cầu về xây dựng, thiết kế giao thông cho mọi người; quản lý về giao thông cho mọi người

Từ khóa: Giao thông, Xã hội

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087210-87211Kho Mượn: M.088014-88016

Ký hiệu phân loại: 388.41/GI 108 TH

 

80. Phạm Hồng Thái Quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Hồng Thái, Nguyễn Minh Phú đồng chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 570tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước; sự điều chỉnh của pháp luật, tính hợp pháp và hợp lý, hiệu lực quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp bảo đảm hiệu lực quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước

Từ khóa: Quyết định, Hành chính, Việt Nam, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088371-88373

Ký hiệu phân loại: 352.3309597/QU 528 Đ

81. Phạm Thị Minh Nguyệt Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Những điều cần biết / Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Hoa tổng hợp, b.s.. - H. : Hồng đức, 2020. - 295tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những chính sách về Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và tổng hợp những loại thuế phải nộp khác trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Từ khóa: Thuế, Pháp luật, Doanh nghiệp, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087332-87333

Kho Mượn: M.088201-88203

Ký hiệu phân loại: 336.20709597/C 101 L

 

82. Phạm Thị Thu Lan Thực hiện cam kết về lao động trong Nafta - thực tiễn Mexico và bài học cho Việt Nam / Phạm Thị Thu Lan. - H. : Lao động, 2020. - 331tr. ; 21cm

Tóm tắt: Phân tích việc thực hiện cam kết về lao động trong các FTA nói chung và NAFTA nói riêng nhìn từ chiều cạnh kinh tế quốc tế, thực tiễn ở Mexico và bài học rút ra cho Việt Nam.

Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, Cam kết, Lao động, Mexico

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087248-87249Kho Mượn: M.088074-88076

Ký hiệu phân loại: 382.45331120972/TH 552 H

 

83. Phạm Xuân Cừ Tục ngữ dân tộc Thái miền Tây xứ Thanh / Phạm Xuân Cừ s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 423tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Tục ngữ, Dân tộc Thái, Thanh Hóa

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16215-16216

Ký hiệu phân loại: 398.20959741/T 506 NG

84. Sầm Văn Bình Khởi nguồn từ tâm thức : Nghiên cứu / Sầm Văn Bình. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 871tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu văn hoá dân gian về phong tục, bản mường, nghi lễ, tập tục, dân ca, lễ hội, ngôn ngữ... của người dân tộc Thái ở Nghệ An

Từ khóa: Văn hoá dân gian, Dân tộc Thái, Nghệ An

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15989-15990

Ký hiệu phân loại: 390.0899591059742/KH 462 NG

 

85. Thanh Hoà Tử Hội chân biên / Thanh Hoà Tử; Nguyễn Thanh Tùng khảo cứu và dịch chú. - H. : Đại học sư phạm, 2020. - 399tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu về tín ngưỡng thần tiên, danh sách những vị tiên của Việt Nam và sự hình thành các nhân vật đó từ các tín ngưỡng bản địa cũng như tín ngưỡng lai ghép: truyền thống văn chương, văn học đại chúng về các tiên thoại, tín ngưỡng thờ nữ thần - mẫu, tín ngưỡng thờ người anh hùng, tín ngưỡng thành hoàng và sự hỗn dung Tam giáo

Từ khóa: Văn hoá dân gian, Tín ngưỡng, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087176-87177Kho Mượn: M.087963-87965

Ký hiệu phân loại: 398.4109597/H 452 CH

 

86. Trương Bi Sự tích đoàn kết các dân tộc : Klei Yăl Dlei Đưm Hgum Mguôp Djăp Djuê Ana : Kho tàng truyện cổ Ê Đê / Trương Bi. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 363tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc Ê Đê, Văn học dân gian, Đắk Lắk, Truyện cổ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16418-16419

Ký hiệu phân loại: 398.209597/S 550 T

 

87. Trương Bi Không gian diễn xướng sử thi Ê đê, M' Nông / Trương Bi. - H. : Sân khấu, 2020. - 687tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Tổng quan về văn hoá dân gian Ê Đê, M'Nông; những kết quả sưu tầm, nghiên cứu sử thi Ê Đê, M'Nông; không gian diễn xướng, nghệ nhân kể sử thi và tên tác phẩm sử thi Ê Đê, M'Nông; những câu chuyện huyền thoại về không gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'Nông; không gian "sống" và giải pháp bảo tồn không gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'Nông

Từ khóa: Sử thi Ê đê, Sử thi M'Nông, Văn hoá dân gian, Diễn xướng, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16388-16389

Ký hiệu phân loại: 398.09597/KH 455 GI

 

88. Trương Giang Long Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo / Trương Gia Long (ch.b.), Vũ Văn Phúc, Đức Thuận.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 587tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Tạp chí Cộng sản; Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Tổng kết bước đầu về thực tiễn, phòng, chống tham nhũng trên nhiều lĩnh vực Việt Nam. Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tham nhũng, thực tiễn phòng chống tham nhũng ở nhiều quốc gia và đề xuất một số giải pháp phòng chống tham nhũng đang lưu tâm trong điều kiện Việt Nam hiện nay

Từ khóa: Giải pháp, Phòng chống, Tham nhũng, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06688

Ký hiệu phân loại: 364.1323/B 105 V

 

89. Trần Bảo Hưng Văn hoá và phát triển / Trần Bảo Hưng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 231tr. ; 21cm

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề của văn học và nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay, lý giải những vấn đề của văn hoá và các lễ hội văn hoá hiện nay và những vấn đề của du lịch, tiềm năng và thế mạnh của du lịch Việt Nam

Từ khóa: Phát triển, Văn hoá, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087230-87231Kho Mượn: M.088044-88046

Ký hiệu phân loại: 306.09597/V 115 H

 

90. Trần Hoàng Ca dao - dân ca thời kỳ kháng chiến ở Quảng Bình, Quảng Trị / Trần Hoàng s.t., nghiên cứu, b.s.. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 319tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về kho tàng ca dao - dân ca và câc tư liệu ca dao - dân ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954) và kháng chiến chống Mỹ (1964-1975) ở Quảng Bình, Quảng Trị

Từ khóa: Văn học dân gian, Thời kỳ kháng chiến, Quảng Bình, Quảng Trị, Ca dao, Dân ca

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16227-16228

Ký hiệu phân loại: 398.80959745/C 100 D

 

91. Trần Minh Thương Văn hóa dân gian Khmer miệt Ba Thắc - Hậu Giang / Trần Minh Thương. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 342tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất, con người Khmer ở Ba Thắc - Hậu Giang, nghiên cứu đời sống vật chất, phong tục tập quán, văn học nghệ thuật dân gian và trò chơi dân gian Khmer

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Dân tộc Khơ me, Hậu Giang

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16249-16250

Ký hiệu phân loại: 390.08995932059792/V 115 H

 

92. Trần Ngọc Thêm Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai / Trần Ngọc Thêm. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa văn nghệ, 2020. - 568tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận cùng kinh nghiệm nghiên cứu về giá trị học và giá trị học văn hoá. Tìm hiểu về hệ giá trị Việt Nam truyền thống cùng những biến động của hệ giá trị Việt Nam truyền thống trong giai đoạn hiện đại và con đường đi đến hệ giá trị Việt Nam mới

Từ khóa: Giá trị văn hoá, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06669

Ký hiệu phân loại: 306.09597/H 250 GI

 

93. Trần Phỏng Diều Chùa của người Hoa ở Cần Thơ / Trần Phỏng Diều. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 183tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và đặc trưng kiến trúc, trang trí chủa của người Hoa ở Cần Thơ. Tín ngưỡng, nghi lễ tại chủa và một số nhận xét, đánh giá về đặc điểm và vai trò của ngôi chùa trong đời sống người Hoa ở Cần Thơ183

Từ khóa: Tín ngưỡng, Kiến trúc, Người Hoa

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16259-16260

Ký hiệu phân loại: 398.410959793/CH 501 C

 

94. Trần Thị Liên Sắc màu văn hóa xứ Thanh / Trần Thị Liên. - H. : Sân khấu, 2020. - 233tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu nền văn hoá truyền thống của người dân tộc Mường sinh sống ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá và bản sắc văn học dân gian của người dân tộc Thái, đặc biệt là truyền thuyết về Lê Lợi ở vùng Thái thuộc huyện Thường Xuân trên địa bàn tỉnh

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Thanh Hóa, Bá Thước

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16279-16280

Ký hiệu phân loại: 390.0959741/S 113 M

 

95. Trần Thị Thúy Nhàn Khu công nghiệp sinh thái, đô thị sinh thái, đô thị thông minh / Trần Thị Thúy Nhàn, Trần Thị Ngọc Mai, Lê Huy Bá. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2020. - 460tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày đô thị sinh thái: định nghĩa , khái niệm, phân loại đô thị sinh thái, giới thiệu một số mô hình đô thị sinh thái...;Khu công nghiệp sinh thái: Khái niệm, phân loại khu công nghiệp sinh thái, xây dựng khu công nghiệp,...

Từ khóa: Quy hoạch, Hệ sinh thái, Khu công nghiệp, Đô thị, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087294-87295Kho Mượn: M.088143-88145

Ký hiệu phân loại: 307.1209597/KH 500 C

96. Trần Trí Dũng Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của toà án nhân dân ở Việt Nam hiện nay / Trần Trí Dũng. - H. : Tư pháp, 2020. - 299tr. ; 21cm

Từ khóa: Toà án nhân dân, Hoạt động, Xét xử, Công lí, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087218-87219 Kho Mượn: M.088026-88028

Ký hiệu phân loại: 347.59707/B 108 V

 

97. Trần Việt Hà An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá. - Xuất bản lần 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Lao động, 2020. - tr. ; 21cm

Tóm tắt: Lý luận cơ bản về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá. Những điểm mới về an ninh con ngưởi. Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Đề xuất một số biện pháp nhằm bảo đảm an ninh con người Việt Nam hiện nay

Từ khóa: Con người, An ninh, Toàn cầu hoá

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088437

Ký hiệu phân loại: 323.43/A 105 N

 

98. Trần Văn Thục Văn hoá, văn học dân gian Phú Thọ / Trần Văn Thục. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 643tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát chung về văn hoá, đặc điểm văn hoá cội nguồn, văn hoá lễ hội, di chỉ, di tích lịch sử, nghi lễ, phong tục tập quán, ẩm thực ở Phú Thọ. Giới thiệu tổng quan về văn học dân gian, truyện cổ dân gian và các thể loại văn vần dân gian Phú Thọ

Từ khóa: Văn hoá dân gian, Văn học dân gian, Phú Thọ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16448-16449

Ký hiệu phân loại: 390.0959721/V 115 H

 

99. Trần Văn Thục Di sản văn hoá dân gian trên vùng kinh đô cổ Văn Lang / Trần Văn Thục. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 685tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về văn hoá, văn hoá dân gian, di sản văn hoá và hướng tiếp cận; vị thế địa - chính trị và bản sắc địa - văn hoá vùng kinh đô cổ Văn Lang; những di sản văn hoá dân gian tiêu biểu trên vùng kinh đô cổ Văn Lang; tiềm năng, thực trạng và một số giải pháp bảo tồn, dịch sản văn hoá dân gian vùng kinh đô cổ Văn Lang

Từ khóa: Di sản văn hoá, Văn hoá dân gian, Phú Thọ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16450-16451

Ký hiệu phân loại: 390.0959721/D 300 S

 

 

 

100. Trần Đáng An toàn thực phẩm và ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên thực phẩm / Trần Đáng. - H. : Y học, 2020. - 395tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm các kiến thức hiện đại về an toàn thực phẩm, an ninh thực phẩm, gian lận thực phẩm, phòng vệ thực phẩm, thực phẩm tăng cường, thực phẩm chức năng, HACCP, HARPC, TACCP, VACCP, mối liên quan HACCP, TACCP, VACCP và HARCP, đại cương về ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột, một số bệnh ký sinh trùng đường ruột

Từ khóa: An toàn thực phẩm, Ô nhiễm thực phẩm, Ký sinh trùng đường ruột

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087190-87191Kho Mượn: M.087984-87986

Ký hiệu phân loại: 363.192/A 105 T

 

101. Trịnh Thanh Hằng Phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ / Trịnh Thanh Hằng. - H. : Lao động, 2020. - 352tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp về phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ. Một số bài viết về công tác nữ công và cán bộ nữ công tiêu biểu. Văn bản của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn có liên quan đến công tác nữ công

Từ khóa: Cán bộ nữ công, Vai trò, Bảo vệ quyền lợi, Lao đông nữ

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087380-87381Kho Mượn: M.088273-88275

Ký hiệu phân loại: 331.4/PH 110 H

 

102. Trịnh Thị Thanh Thuỷ Phát triển thị trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi / Trịnh Thị Thanh Thuỷ, Vũ Thuý Vinh. - H. : Công thương, 2020. - 227tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển thị trường hàng hoá và chính sách phát triển thị trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, cùng các giải pháp và khuyến nghị phát triển thị trường hàng hoá vùng dân tộc thiểu số trong thời gian tới

Từ khóa: Phát triển thị trường, Dân tộc thiểu số, Miền núi

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087390-87391Kho Mượn: M.088288-88290

Ký hiệu phân loại: 338.9597/PH 110 TR

 

103. Trịnh Thị Thu Hương Logistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam / Trịnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Bình, Phạm Thanh Hà. - H. : Công thương, 2020. - 198tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan về logistics trong thương mại điện tử; các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, môi trường pháp lý và xu hướng phát triển; thực trạng logistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam; định hướng và giải pháp phát triển logistics trong thương mại điện tử nước ta

Từ khóa: Thương mại điện tử, Logistics, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087386-87387Kho Mượn: M.088282-88284

Ký hiệu phân loại: 381.14209597/L 400 TR

 

104. Trịnh Thị Thu Hương Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng xuất khẩu của Việt Nam / Trịnh Thị Thu Hương, Trịnh Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Yến. - H. : Công thương, 2020. - 219tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chuỗi cung ứng; chuỗi cung ứng hàng xuất khẩu nói chung; chuỗi cung ứng hàng rau quả, dệt may và điện tử xuất khẩu của Việt Nam

Từ khóa: Xuất khẩu, Chuỗi cung ứng, Việt Nam, Sách hỏi đáp

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087388-87389Kho Mượn: M.088285-88287

Ký hiệu phân loại: 382.6109597/H 428 Đ

 

105. Trịnh Tiến Việt Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức cách mạng công nghiệp 4.0 / Trịnh Tiến Việt. - H. : Tư pháp, 2020. - 299tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về chính sách hình sự; chính sách hình sự thể hiện trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015; nhận thức khoa học mới về chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức cách mạng công nghiệp 4.0; cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoạch định chính sách hình sự Việt Nam, dự báo một số tác động và những vấn đề đặt ra trước thách thức cách mạng công nghiệp 4.0

Từ khóa: Pháp luật, Chính sách hình sự, Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087220-87221Kho Mượn: M.088029-88031

Ký hiệu phân loại: 345.597/CH 312 S

 

106. Tòng Văn Hân Tang lễ cổ truyền của người Thái đen ở Điện Biên / Tòng Văn Hân. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 359tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu các lễ tiết cụ thể cùng một số quan niệm và kiêng kỵ trong ba ngày lễ tang của người Thái Đen tỉnh Điện Biên với nét đặc sắc và nhân văn từ thời điểm các thành viên trong gia đình tập trung bên cạnh người sắp ra đi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, những công việc chuẩn bị cho tang lễ trong ngày thứ hai, sau ngày chôn cất và một số quy định trong tang lễ

Từ khóa: Văn hoá cổ truyền, Tang lễ, Người Thái đen, Điện Biên, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16440-16441

Ký hiệu phân loại: 393.9308995910597177/T 106 L

 

 

107. Tô Quang Thu Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản do tham nhũng mà có: Thực trạng và giải pháp : Tô Quang Thu (ch.b.). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 232tr.; 21cm

Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng; trình bày thực trạng, dự báo và các giải pháp tăng cường phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng

Từ khóa: Giải pháp, Thực trạng, Thu hồi, Phát hiện, Tham nhũng, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088420

Ký hiệu phân loại: 346.132309597/PH 110 H

 

108. Tạ Ngọc Tấn Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới / Tạ Ngọc Tấn. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 523tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, nghiên cứu chuyên sâu về cách mạng và đổi mới theo các chủ đề: vê chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công cuộc đổi mới: cách mạng và sáng tạo; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về những vấn đề quốc tế và đối ngoại

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đổi mới, Cách mạng

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06671

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/M 458 S

 

109. Tống Đại Hồng Phong tục lấy rể kế thế của người Tày ở Tuyên Quang / Tống Đại Hồng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 375tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát chung về người Tày và tục cưới hỏi, phong tục lấy rể kế thế của người Tày ở Tuyên Quang. Giới thiệu một số bài văn khấn trong lễ ăn hỏi, lễ cưới. Ghi chép một số trường hợp lấy rể kế thế của người Tày ở huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang) và các tỉnh miền cúi phía Bắc cùng một số hình ảnh đám cưới lấy rể kế thế hiện nay

Từ khóa: Phong tục, Hôn lễ, Dân tộc Tày, Tuyên Quang

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16442-16443

Ký hiệu phân loại: 395.2208995910597153/PH 431 T

 

110. Võ Khánh Vinh Chính sách pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Võ Khánh Vinh. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 630tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chính sách pháp luật, vấn đề lý luận về chính sách pháp luật, các hình thức thực hiện, các loại và các độ chính sách pháp luật

Từ khóa: Chính sách, Lý luận, Thực tiễn, Pháp luật

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06658

Ký hiệu phân loại: 340.109597/CH 312 S

 

111. Vũ Anh Đức Quyền công đoàn của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Vũ Anh Đức (ch.b.). - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 203tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về quyền công đoàn của người lao động; nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền công đoàn của người lao động trong các doanh nghiệp; đưa ra quan điểm và giải pháp bảo đảm quyền công đoàn của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa: Quyền, Pháp luật, Công đoàn, Người lao động, Doanh nghiệp, Việt Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088374-88376

Ký hiệu phân loại: 344.5970188/QU 603 C

 

112. Vũ Diệu Trung Tác động của phương tiện truyền thông mới đối với văn hoá gia đình Việt Nam / Vũ Diệu Trung. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 231tr. ; 21cm

Tóm tắt: Lý giải những thay đổi về văn hoá gia đình ở Việt Nam trước tác động của phương tiện truyền thông mới; từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm phát huy tính tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của phương tiện truyền thông mới đối với văn hoá gia đình Việt Nam

Từ khóa: Văn hoá gia đình, Phương tiện truyền thông, Tác động, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087372-87373Kho Mượn: M.088261-88263

Ký hiệu phân loại: 306.8509597/T 101 Đ

 

113. Vũ Dương Huân 70 năm quan hệ Việt - Nga và đôi điều về nước Nga : Sách tham khảo / Vũ Dương Huân. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 207tr. ; 24cm

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Việt Nam, Nga, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06693

Ký hiệu phân loại: 327.597047/B 112 M

 

114. Vũ Dương Ninh Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940 - 2020) : Sách tham khảo / Vũ Dương Ninh. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 447tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khái quát các công trình nghiên cứu về lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam. Trình bày lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ: Chuẩn bị Tổng khởi nghĩa (1940-1945); năm đầu của nền Cộng hoà dân chủ (1946); chống thực dân Pháp (1946-1954); chống đế quốc Mỹ giai đoạn 1954-1968 và giai đoạn 1968-1975; bảo vệ biên giới và giải toả tình trạng bị bao vây, cấm vận (1975-1995); xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế (1995-2020)

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Lịch sử, Việt Nam, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06672

Ký hiệu phân loại: 327.597/L 302 S

 

115. Vũ Hồng Khanh Bộ đội biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển / Vũ Hồng Khanh. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 176tr. ; 21cm

Tóm tắt: Một số vấn đề về bộ đội biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển. Đặc điểm tình hình có liên quan và thực trạng bộ đội biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển

Từ khóa: Bộ đội biên phòng, Vận động, Ngư dân, Bảo vệ, Chủ quyền, An ninh Quốc gia, Biển, Đảo, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087428-87429Kho Mượn: M.088462-88464

Ký hiệu phân loại: 355.35109597/B 450 Đ

 

116. Vũ Trọng Lâm Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn / Vũ Trọng Lâm ch.b.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 344tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam: khái niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, phân loại giá trị xã hội của pháp luật và quan hệ giữa giá trị xã hội của pháp luật với các giá trị khác của pháp luật; các điều kiện bảo đảm giá trị xã hội của pháp luật; bối cảnh chính trị, xã hội, văn hoá, truyền thống dân tộc ở Việt Nam hiện nay và giá trị xã hội của pháp luật; giá trị nhân văn, giá trị nhân đạo, giá trị bình đẳng xã hội, giá trị tiến bộ xã hội và giá trị dân chủ của pháp luật...

Từ khóa: Pháp luật, Giá trị xã hội, Việt Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088419

Ký hiệu phân loại: 349.597/GI 100 TR

 

117. Vũ Văn Hà Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng phát triển / Vũ Văn Hà, Đoàn Minh Huấn (ch.b.), Phạm Thị Thanh Bình.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 454tr. ; 54cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn giải quyết mối quan hệ giữ nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường, thực trạng mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua 35 năm đổi mới, xu hướng, quan điểm, giải pháp và định hướng chính sách giải quyết mối quan hệ giữ nhà nước và thị trường, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đến năm 2030

Từ khóa: Quan hệ kinh tế, Thị trường, Nhà nước, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06679

Ký hiệu phân loại: 330.1009597/M 452 QU

 

118. Vương Duy Trinh Thanh Hoá quan phong : Dịch theo bản chữ Nôm kí hiệu VHv.1370 lưu tại Viên Nghiên cứu Hán Nôm - Hà Nội / Vương Duy Trinh ; Vũ Ngọc Định dịch, chú, giới thiệu ; H.đ.: Đinh Khắc Thuân, Nguyễn Tá Nhí. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 416tr. ; 24cm

Tóm tắt: Ghi chép về phong tục, tập quán, nếp sống văn hoá, đời sống tinh thần, đời sống sản xuất, lời răn dạy giáo huấn về đạo đức, nghề nghiệp... của nhân dân ở 19 châu, huyện tỉnh Thanh Hoá xưa được lưu truyền, gìn giữ từ xưa đến nay

Từ khóa: Phong tục, Tập quán, Đời sống văn hoá, Đời sống tinh thần, Thanh Hoá

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16298-16300Kho Mượn: M.088307-88308

Ký hiệu phân loại: 390.0959741/TH 107 H

 

119. Y Mang Cây nêu trong hội mừng xơm mới của người Xơ Đăng ở buôn Kon H'Ring xã Ra H'Đing huyện Cư M'Gar tỉnh Đắk Lắk / Y Mang. - H. : Văn học, 2019.- 331tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về xã hội truyền thống, phong tục tập quán tộc người Xơ Đăng; cây nêu trong hội mừng ăn cơm mới của đồng bào Xơ Đăng (nhóm XTeang) ở buôn Kon H'Ring, xã Ea H'Đing huyện cư M'Gar tỉnh Đắk Lắk

Từ khóa: Dân tộc Xơ Đăng, Lễ bái, Phong tục, Tín ngưỡng dân gian, Đắk Lắk

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16386-16387

Ký hiệu phân loại: 398.4108995930597/C 126 N

 

120. Đinh Vũ Thuỷ Bộ đội biên phòng vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh ở khu vực biên giới : Sách chuyên khảo / Đinh Vũ Thuỷ. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 172tr. ; 21cm

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản tăng cường hiệu quả công tác vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của bộ đội biên phòng trong tình hình mới

Từ khóa: Bộ đội biên phòng, An ninh quốc phòng, Chủ quyền quốc gia, Dân tộc thiểu số, Biên giới

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087418-87419Kho Mượn: M.088447-88449

Ký hiệu phân loại: 355.35109597/B 450 Đ

121. Đoàn Thanh Nô Người Khmer ở Kiên Giang : Nghiên cứu / Đoàn Thanh Nô. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 245tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu chung về tộc người Khmer ở Kiên Giang; những nét văn hoá truyền thống phi vật thể và văn hoá vật thể của người Khmer ở Kiên Giang; một số di tích lịch sử - văn hoá của người Khmer ở Kiên Giang

Từ khóa: Người Khơ Me, Kiên Giang

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15965-15966

Ký hiệu phân loại: 305.895932059795/NG 558 KH

 

122. Đào Nhất Đào Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc : Sách tham khảo / Đào Nhất Đào, Lỗ Chí Quốc (Đồng ch.b.); Quách Quang Hồng dịch; Nguyễn Dương h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 784tr. ; 2cm

Tóm tắt: Phân tích đặc khu kinh tế vừa là nơi cung cấp kinh nghiệm, vừa là sự tìm tòi và sáng tạo về lý luận mô hình khám phá, tiên phong và thực tiễn của con đường Trung Quốc; đặc khu kinh tế đại diện cho việc giải phóng tư tưởng, tạo ra cách mạng về quan niệm; đặc khu kinh tế không chỉ là một hiện tượng kinh tế có tính tạm thời mà là "thửa ruộng" thử nghiệm công cuộc cải cách toàn diện, chuyển đổi mô hình xã hội và thay đổi cơ chế, thể chế của Trung Quốc

Từ khóa: Đặc khu kinh tế, Trung Quốc, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06670

Ký hiệu phân loại: 338.951/Đ 113 KH

 

123. Đặng Hoài Nhơn Đới gian triều miền Bắc Việt Nam: Những đặc trưng cơ bản và tiềm năng phát triển = Intertidal zone in the north of Viet Nam: Features and potential development / Đặng Hoài Nhơn (ch.b.), Dương Thanh Nghị, Trần Đức Thạnh.- H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2020. - 258tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu đới gian triều; đặc điểm địa hình, địa chất và các hệ sinh thái đới gian triều; đặc điểm khí hậu, thuỷ văn ven bờ miền Bắc; đặc điểm chất lượng nước đới gian triều; đặc điểm và chất lượng trầm tích đới gian triều; đặc điểm sinh vật ở đới gian triều miền Bắc và chất ô nhiễm trong cơ thể sinh vật; quá trình hình thành phát triển đới gian triều và những tác động nhân sinh; những tiềm năng phát triển kinh tế trên đới gian triều

Từ khóa: Đặc trưng, Vùng gian triều, Tiềm năng, Việt Nam, Miền Bắc

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087340-87341Kho Mượn: M.088213-88215

Ký hiệu phân loại: 333.91809597/Đ 462 GI

 

124. Đặng Thị Lệ Tâm Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc / Đặng Thị Lệ Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Kim Hoa. - Thái Nguyên : Nxb. Thái Nguyên, 2020. - 399tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí thuyết và thực tiễn về nghiên cứu phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh dân tộc. Đề xuất hệ thống bài tập phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc từ lớp 1 đến lớp 5 với 4 kĩ năng đọc, viết, nói và nghe để giúp học sinh đạt được chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tiếng Việt một cách vững chắc

Từ khóa: Học sinh tiểu học, Dân tộc thiểu số, Giao tiếp, Đông Bắc, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088353-88355

Ký hiệu phân loại: 372.6/PH 110 TR

 

125. Đặng Tuấn Anh Những điều cần biết về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư : Sách chuyên khảo / Đặng Tuấn Anh (ch.b.). - H. : Công an nhân dân, 2020. - 199tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư; trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư của các cơ quan, đơn vị có liên quan; tình hình, đặc điểm và tính chất hoạt động của các dân cư có liên quan đến công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; nhận xét, đánh giá chung, dự báo tình hình và một số giải pháp nhằm bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư; một số vấn đề cần lưu ý trong công tác chữa cháy các khu dân cư

Từ khóa: Phòng cháy chữa cháy, Khu dân cư, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087326-87327Kho Mượn: M.088192-88194

Ký hiệu phân loại: 363.377/NH 556 Đ

 

126. Đặng Ý My Những vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất / Tổng hợp, b.s.: Đặng Ý My, Ngô Huy Khánh. - H. : Hồng đức, 2020. - 271tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng; giới thiệu các mẫu hợp đồng thông dụng hiện nay như: Mẫu hợp đồng lao động, mẫu hợp đồng trong giao dịch nhà ở và đất đai, hợp đồng trong giao dịch dân sự...

Từ khóa: Hợp đồng, Soạn thảo văn bản, Pháp luật, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087324-87325Kho Mượn: M.088189-88191

Ký hiệu phân loại: 346.597022/NH 556 V

 

127. Đỗ Hồng Kỳ Tiăng chia muối biển.- Q.1: Tiếng Việt / Đỗ Hồng Kỳ s.t, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 719tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Mơ Nông, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16021-16022

Ký hiệu phân loại: 398.809597/T 300 CH

 

128. Đỗ Hồng Kỳ Tiăng chia muối biển.- Q.2: Tiếng Mơ Nông / Đỗ Hồng Kỳ s.t, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 859tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Mơ Nông, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16023-16024

Ký hiệu phân loại: 398.809597/T 300 CH

 

129. Đỗ Hồng Kỳ Nỗi buồn của thần chiêng.- Q.2: Tiếng Việt / Đỗ Hồng Kỳ s.t, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 899tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc Mơ Nông, Văn học dân gian, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16027-16028

Ký hiệu phân loại: 398.809597/N 452 B

 

130. Đỗ Hồng Kỳ Nỗi buồn của thần chiêng.- Q.1: Tiếng Việt / Đỗ Hồng Kỳ s.t, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 923tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc Mơ Nông, Văn học dân gian, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16025-16026

Ký hiệu phân loại: 398.809597/N 452 B

 

131. Đỗ Trọng Hưng Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay / Đỗ Trọng Hưng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 219tr. ; 21 cm

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Thực trạng và giải pháp nhằm kết hợp hài hoà tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Bảo vệ môi trường, Bắc Trung Bộ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16381

Ký hiệu phân loại: 338.95974/K 258 H

 

132. Đới Thị Thêu Quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin về chân lý và ý nghĩa hiện thời của nó : Sách chuyên khảo / Đới Thị Thêu. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 242tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày về bối cảnh lịch sử, tiền đề hình thành và các giai đoạn phát triển quan điểm về chân lý của Mác, Ăngghen và Lênin. Quan điểm của Mác, Ăngghen và Lênin về chân lý. Ý nghĩa hiện thời và sự vận dụng quan điểm chân lý của Mác, Ăngghen, Lênin vào nhận thức một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa: Quan điểm, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Việt Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16313-16314Kho Mượn: M.088314

Ký hiệu phân loại: 335.4/QU 105 Đ

 

133. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.61: 2002. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 1082tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2002, gồm: Nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, quyết định, quy định, giải trình... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06713

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

134. Nữ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân học tập và làm theo lời Bác. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 399tr. ; 21cm

Tóm tắt: Phác thảo về những tập thể, cá nhân phụ nữ ngành công an nhân dân tiêu biểu trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động xã hội

Từ khóa: Nữ giới, Công an nhân dân, Cán bộ, Chiến sĩ

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087256-87257Kho Mượn: M.088086-88088

Ký hiệu phân loại: 363.2082/N 550 C

 

135. Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác / B.s., s.t.: Hoàng Văn Tú, Nguyễn Hữu Ngôn, Đào Thị Châu.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 280tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tóm tắt: Giới thiệu những hình ảnh, bài viết, bài nói chuyện, thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Thanh Hoá; đồng thời giới thiệu những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Thanh Hoá đã đạt được

Từ khóa: Bác Hồ, Thanh Hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15450 - DC.16357

Ký hiệu phân loại: 335.4346/B 101 H

136. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.66: 2007. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 1103tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh các hoạt động của Đảng trong năm 2007, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định, quy định, báo cáo, thông báo... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06716

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

137. Một số giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ lực của Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 / Lê Ngọc Bính ch.b, Đinh Thị Thanh long, Tô Xuân Cường. - H. : Công thương, 2020. - 219tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Công thương

Từ khóa: Năng lực xuất khẩu, Sản phẩm công nghiệp, Công nghiệp hỗ trợ, Việt Nam, 2020 - 2025

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088435

Ký hiệu phân loại: 338.09597/M 458 S

 

138. Nước Nga trong trái tim tôi / Phúc Nguyên, Thùy Linh, Nguyễn Đức Tuấn,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 359tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân. Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng

Tóm tắt: Gồm gần 100 tác phẩm dự thi viết về kỷ niệm sâu sắc của những năm tháng học ở xứ sở Bạch Dương và theo họ suốt cuộc đời cũng như của những tác giả chưa từng một lần đặt chân đến Nga nhưng có tình cảm sâu sắc với đất nước này

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Việt Nam, Nga, Bài viết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088335-88336

Ký hiệu phân loại: 327.597047/N 557 NG

 

139. Theo dấu chân cảnh sát điều tra.- T.5 / Đức Cương, Văn Vĩnh, Anh Quân,.... - H. : Công an nhân dân, 2020. - 416tr.

Từ khóa: Tội phạm, Bài viết, Vụ án

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087446-87447Kho Mượn: M.088512-88514

Ký hiệu phân loại: 364.3/TH 205 D

 

140. Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái.- Q.1 / Lò Văn Lả s.t. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 611tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Thần thoại, Truyền thuyết, Truyện cổ tích, Dân tộc Thái

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16458-16459

Ký hiệu phân loại: 398.208995910597/TH 121 TH

 

141. Câu đố Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên s.t, biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 207tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu câu đố của người Thái ở Nghệ An gồm câu đố ngắn về các hiện tượng, sự vật tự nhiên, thực vật, động vật, công trùng... câu đố trong bài hát, hát đối, hát đồng giao, hát Mo. Mỗi câu, bài được trình bày theo thứ tự: tiếng Thái phiên âm, dịch nghĩa tiếng Việt và giải thích tiếng Việt

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Thái, Câu đố, Nghệ An

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16436-16437

Ký hiệu phân loại: 398.60959742/C 125 Đ

 

142. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946 -1956.- T.9: Liên khu uỷ Việt Bắc (1955 - 1956). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 985tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu 146 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, quyết nghị, thông cáo, báo cáo, công văn, điện... của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Liên khu uỷ Việt Bắc ban hành trong năm1954 trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, an ninh, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, 1955-1956, Văn kiện, Liên khu Việt Bắc, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06745

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

143. Các tác phẩm đoạt giải búa liềm vàng (2016 - 2019) / Hà Quốc Việt, Tiểu Phương, Phạm Văn Huấn.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 1003tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Tạp chí Xây dựng Đảng

Tóm tắt: Gồm 54 tác phẩm đoạt giải A, B, C, khuyến khích và giải chuyên đề trong cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng từ năm 2016 đến năm 2019. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện được tái hiện qua góc nhìn thực tiễn, bám sát những vấn đề thời sự nóng bỏng, phản ánh toàn diện mối tương quan giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06664

Ký hiệu phân loại: 345.597/B 112 M

144. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.13: 1969. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1016tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Gồm các tài liệu là các nghị quyết, chỉ thị, biên bản, thông tri, hướng dẫn, báo cáo, bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam trong năm 1969 nhằm phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tại Nam Bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Từ khóa: 1946-1975, Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Cục miền Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06727

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

145. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946 -1956.- T.6: Liên khu uỷ Việt Bắc (1951 - 1952). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 947tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu 173 tài liệu, bao gồm toàn bộ các văn kiện Đại hội đại biểu Liên khu uỷ Việt Bắc lần thứ I; các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, báo cáo, công văn chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Liên khu uỷ Việt Bắc trong hai năm 1951 - 1952 trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, an ninh, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, 1951-1952, Văn kiện, Liên khu Việt Bắc, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06742

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

146. Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới / Trần Văn Miều (ch.b.), Nguyễn Văn Viết, Trần Thành Long b.s.. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 198tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và truyền thông

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Nông thôn mới, Truyền thông

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088424

Ký hiệu phân loại: 307.72/TR 527 TH

 

147. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.69: 2010. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 990tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, báo cáo, thông báo công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... phản ánh các hoạt động của Đảng về kinh tế, chính trị, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, văn hoá - xã hội của đất nước

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06719

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

148. Liêng đi làm nêu : Sử thi M'Nông / Điểu Mpiơih hát kể; Điểu Kâu, Thị Mai biên dịch; Trương Bi, Vũ Dũng s.t., giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 991tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Mnông, Việt Nam, Sử thi

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16029-16030

Ký hiệu phân loại: 398.209597/L 255 Đ

 

149. Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế.- T.1: 1969 - 1980 / Ragnar Frisch, Jan Tinbergen, Paul A. Samuelson... ; Dịch: Trần Thị Thái Hà... ; Tô Hoàng Việt Linh h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 648tr.

ĐTTS ghi: Quỹ Nobel

Tóm tắt: Gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế từ năm 1969 đến năm 1980

Từ khóa: Kinh tế, 1969-1980, Giải thưởng Nobel, Nghiên cứu khoa học

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06720

Ký hiệu phân loại: 330/C 101 TH

 

150. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.18: 1974-1975. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1239tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Gồm 105 tài liệu là các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, báo cáo, thông báo, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam trong giai đoạn 1974 - 1975, phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Trung ương Cục miền Nam

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Cục miền Nam, Văn kiện,

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06731

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

151. Dòng dõi mẹ Bong.- Q.2: Tiếng Mơ Nông / Đỗ Hồng Kỳ s.t., giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 639tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Mơ Nông, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16003-16004

Ký hiệu phân loại: 398.809597/D 431 D

 

152. Xây dựng đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng người dân tộc thiểu số trong tình hình mới : Sách chuyên khảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 220tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng cục chính trị

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận cơ bản, thực trạng và yêu cầu, giải pháp cơ bản về xây dựng đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng người dân tộc thiểu số

Từ khóa: Bộ đội biên phòng, Đội ngũ cán bộ, Dân tộc thiểu số, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087424-87425

Kho Mượn: M.088456-88458

Ký hiệu phân loại: 355.351089009597/X 126 D

 

153. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí / Võ Văn Thưởng, Lê Mạnh Hùng, Hoàng Phúc Lâm... ; Lê Mạnh Hùng...b.s. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 613tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về chủ đề: xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí là yếu tố có ý nghĩa quyết định và bảo đảm báo chí Việt Nam xứng đáng với vai trò là tiếng nói của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam

Từ khóa: Báo chí, Xây dựng Đảng

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06674

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/T 116 C

 

154. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946 -1956.- T.4: Liên khu uỷ I (1949). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 835tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu 78 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông cáo, báo cáo, công văn... phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Liên khu uỷ I đối với cuộc kháng chiến ở Liên khu trong năm 1949 trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, an ninh, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, 1949, Văn kiện, Liên khu Việt Bắc, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06740

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

155. Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế.- T.6: 2011 - 2019 / Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims, Lloyd S. Shapley... ; Lê Trung Hoàng Tuyến, Phí Thị Mai dịch; Tô Hoàng Việt Linh h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 847tr.

ĐTTS ghi: Quỹ Nobel

Tóm tắt: Gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế từ năm 2011 đến năm 2019

Từ khóa: Kinh tế, 2011-2019, Giải thưởng Nobel, Nghiên cứu khoa học

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06725

Ký hiệu phân loại: 330/C 101 TH

 

156. 90 năm Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (1930 - 2020) - Những dấu ấn và thành tựu nổi bật / B.s.: Lê Trọng Tạo, Hoàng Thanh Hải, Phạm Tấn (ch.b.).... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 656tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hoá

Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, con người, truyền thống, lịch sử, văn hoá, yêu nước và cách mạng của tỉnh Thanh Hoá. Trình bày những dấu ấn và thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1930-1945); kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); khôi phục cải tạo và phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1954-1965); kháng chiến chống Mỹ (1965-1975); xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-1985); thực hiện đường lối đổi mới (1986-1995); đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (1996-2020)

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Đảng bộ, Thanh Hoá

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087400-87401

Kho Mượn: M.088309-88311

Kho Địa chí: DC.16301-16305

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959741/CH 311 M

 

157. Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường.- Q.1 / Bùi Thiện s.t., biên dịch, giới thiệu ; Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lí. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 851tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu không gian văn hoá Mường, thần thoại, huyền tích người Mường, quan niệm dân gian của người Mường về vũ trụ và hát mo đẻ đất đẻ nước của người Mường

Từ khóa: Dân tộc Mường, Diễn xướng, Văn hoá dân gian, Nghi lễ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16454-16455

Ký hiệu phân loại: 390.0895920597/D 305 X

158. Khảo cứu hệ thống loại hình truyện kể Tày ở vùng Đông bắc Việt Nam / Vũ Anh Tuấn s.t, b.s. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 699tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Loại hình truyện kể, Dân tộc Tày, Đông bắc, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16434-16435

Ký hiệu phân loại: 398.2089959105971/KH 108 C

 

159. Tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động dành cho cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động. - H. : Lao động, 2020. - 374tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Ban Quan hệ lao động

Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời tổng hợp, trích dẫn một số quy định pháp luật hiện hành về công tác an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến hoạt động ở cơ sở dành cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở các cơ sở sản xuất - kinh doanh.

Từ khóa: Vệ sinh lao động, An toàn lao động

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087254-87255Kho Mượn: M.088083-88085

Ký hiệu phân loại: 363.1/T 103 L

 

160. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946 -1956.- T.2: Liên khu uỷ X (1949). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1151tr.

Tóm tắt: Gồm 71 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông cáo, báo cáo, biên bản, đề án của Liên khu uỷ X ban hành trong năm 1949 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo đối với các địa phương trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, an ninh, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, 1949, Văn kiện, Liên khu Việt Bắc, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06738

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

161. Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam / Phan Thanh Hải, Phan Ngọc Thọ, Phan Thuận An,.... - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 328tr. ; 24cm

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về áo dài truyền thống Việt Nam: nghĩ về bộ Quốc phục dành cho nam giới; di sản áo dài của đàn ông Việt trong bối cảnh hiện nay và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị áo dài Huế; cuộc đua "áo dài" đến dịch sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại...

Từ khóa: Trang phục truyền thống, Áo dài, Huế

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16364

Ký hiệu phân loại: 391.00959749/H 507 K

162. Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế.- T.4: 1996 - 2002 / Bertil Naslund, Robert Erikson, Torsten Persson... ; Dịch: Đặng Thị Hằng... ; Đặng Thị Hiền h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1199tr.

ĐTTS ghi: Quỹ Nobel

Tóm tắt: Gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế từ năm 1996 đến năm 2002

Từ khóa: Kinh tế, 1996-2002, Giải thưởng Nobel, Nghiên cứu khoa học

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06723

Ký hiệu phân loại: 330/C 101 TH

 

163. Thanh niên Việt Nam với biển đảo Việt Nam / Hy Khánh st., tổng hợp. - H. : Thanh niên, 2020. - 199tr. ; 21cm

Tóm tắt: Một số vấn đề khái quát về biển đảo Việt Nam. Thanh niên Việt Nam với biển đảo Việt Nam

Từ khóa: Thanh niên, Việt Nam, Biển đảo

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087142-87143Kho Mượn: M.087912-87914

Ký hiệu phân loại: 320.1509597/TH 107 N

 

164. Người Bố Y ở Việt Nam = The Bố Y in Vietnam. - H. : Thông tấn, 2020. - 135tr. : ảnh ; 25cm

Tóm tắt: Giới thiệu về dân tộc Bố Y ở Việt Nam về nguồn gốc và phân bổ dân cư, làng bản, nhà ở, nguồn sống, phong tục, trang phục, trang sức, tín ngưỡng và lễ hội

Từ khóa: Dân tộc Bố Y, Việt Nam, Sách ảnh, Sách song ngữ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16347-16349

Ký hiệu phân loại: 305.895910597/NG 558 B

 

165. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghiệp hỗ trợ và bài học áp dụng cho Việt Nam. - H. : Công thương, 2020. - 226tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ công thương

Tóm tắt: một số vấn đề chung về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thực trạng phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam thời gian qua. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Từ khóa: Công nghiệp hỗ trợ, Việt Nam, Kinh nghiệm quốc tế

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: M.088436

Ký hiệu phân loại: 338.09597/NGH 305 C

 

166. Những sự kiện lịch sử Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hoá 1975 - 2000 / Trịnh Trọng Quyền, Phạm Văn Tích, Lê Ngọc Hân, Nguyễn Đức Thắng. - Thanh Hoá : Tỉnh Uỷ Thanh Hoá, 2005. - 548tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Tóm tắt: Ghi lại một cách có hệ thống những sự kiện tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá; các phong trào cách mạng của nhân dân trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các mối quan hệ và hợp tác giữa Thanh Hoá với các tỉnh, thành trong nước và quan hệ đối ngoại giữa Thanh Hoá với các nước và bạn bè quốc tế trong giai đoạn 1975 - 2020

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16358

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/NH 556 S

 

167. Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế.- T.3: 1991 - 1995 / Ronald H. Coase, Gary S. Becker, Robert W. Fogel,... ; Trần Thị Thái Hà, Vũ Thị Lanh dịch; Phùng Đức Tường h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 432tr.

ĐTTS ghi: Quỹ Nobel

Tóm tắt: Gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế từ năm 1991 đến năm 1995

Từ khóa: Kinh tế, 1991-1995, Giải thưởng Nobel, Nghiên cứu khoa học

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06722

Ký hiệu phân loại: 330/C 101 TH

 

168. Vả tặp tàu Dào miền - Tục ngữ, thành ngữ dân tộc Dao / Triệu Kim Văn s.t., dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 135tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu các câu tục ngữ, thành ngữ dân tộc Dao Đỏ ở Bắc Kạn nói về ứng xử, lối sống, về các mối quan hệ trong gia đình, dòng tộc, xã hội

Từ khóa: Tục ngữ, Văn học giân dan, Dân tộc Dao, Thành ngữ, Bắc Cạn

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.16159-16160

Ký hiệu phân loại: 398.995978/V 100 T

 

 

 

 

169. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.68: 2009. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 1286tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, báo cáo, thông báo công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... phản ánh các hoạt động của Đảng về kinh tế, chính trị, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, văn hoá - xã hội của đất nước

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06718

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

170. Sổ tay cán bộ tuyên giáo công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 240tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Thanh Hoá

Tóm tắt: Giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; những kiến thức về môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và giáo dục, truyền thông về môi trường; công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hoá; trách nhiệm của một số tổ chức trong công tác bảo vệ môi trường; khen thưởng và xử phạt

Từ khóa: Cán bộ, Biến đổi khí hậu, Bảo vệ môi trường, Sổ tay, Tuyên giáo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088065-88067

Ký hiệu phân loại: 363.707/S 450 T

 

171. Giáo dục sinh viên Việt Nam theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập / Bùi Thị Cần, Trần Thị Nga, Hồ Công Hợp.... - Nghệ An : Đại học Vinh xb., 2020. - 183tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh; thực trạng, quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục sinh viên theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh

Từ khóa: Giáo dục chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bản lĩnh, Việt Nam, Sinh viên

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087156-87157Kho Mượn: M.087933-87935

Ký hiệu phân loại: 320.0711/GI 108 D

 

172. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946 -1956.- T.7: Liên khu uỷ Việt Bắc (1953). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 805tr.

Tóm tắt: Giới thiệu 111 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông cáo, báo cáo, kế hoạch, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Liên khu uỷ Việt Bắc ban hành trong năm1953 trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, an ninh, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, 1953, Văn kiện, Liên khu Việt Bắc, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Tra cứu: TC.06743

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

173. Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : Sử thi Ba Na / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 639tr. ; 21cm

Từ khóa: Sử thi Tây Nguyên, Sử thi Ba Na, Văn học dân gian

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16428-16429

Ký hiệu phân loại: 398.2089959305976/GI 462 TH

 

174. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946 -1956.- T.8: Liên khu uỷ Việt Bắc (1954). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 923tr.

Tóm tắt: Giới thiệu 146 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, quyết nghị, thông cáo, báo cáo, công văn, điện... của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Liên khu uỷ Việt Bắc ban hành trong năm1954 trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, an ninh, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, 1954, Văn kiện, Liên khu Việt Bắc, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Tra cứu: TC.06744

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

175. Xây dựng mô hình hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề chế biến nông - lâm sản / Biên soạn: Nguyễn Mạnh Cường ch.b., Hoàng Văn Long, Nguyễn Tiến Định,.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 159tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin tổng quan về tình hình ô nhiễm môi trường tại các làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng; công tác quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường; tình hình hợp tác xã tham gia quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường; hướng dẫn xây dựng hợp tác xã hội phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề chế biến nông - lâm sản để nâng cao vai trò, vị trí của hợp tác xã trong quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, nhất là các làng nghề chế biến nông -lâm sản, góp phần xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng trong những năm tới và giới thiệu một số công nghệ xử lý chất thải từ làng nghề chế biến nông - lâm sản

Từ khóa: Hợp tác xã, Ô nhiễm môi trường, Chế biến, Nông sản, Lâm sản

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088404-88406

Ký hiệu phân loại: 334.6/X 126 D

 

 

176. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018. - H. : Lao động, 2020. - tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018 trên các lĩnh vực: Xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh...

Từ khóa: Điển hình tiên tiến, Cá nhân, Tập thể, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06687

Ký hiệu phân loại: 302.09597/NH 556 T

 

177. Thần Lêt, Mai bắt Lêng : Sử thi M'Nông / Hát kể: Điểu NSăng; S.t., giới thiệu: Trương Bi, Vũ Dũng; Điểu Kâu dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 527tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Mnông, Việt Nam, Sử thi

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15985-15986

Ký hiệu phân loại: 398.209597/TH 121 L

 

178. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946 -1956.- T.3: Liên khu uỷ I (1948). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 827tr.

Tóm tắt: Giới thiệu 59 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông cáo, báo cáo, công văn... phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Liên khu uỷ I đối với cuộc kháng chiến ở Liên khu trong năm 1949 trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, an ninh, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, 1948, Văn kiện, Liên khu Việt Bắc, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Tra cứu: TC.06739

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

179. Kể chuyện dựng bản xây Mường của người Thái đen vùng Mường La : Phiên âm tiếng Thái.- Q.2 - Phần 2. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 375tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Người Thái đen, Mường La, Sơn La, Truyện thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16452-16453

Ký hiệu phân loại: 398.80899591059718/K 250 CH

180. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.15: 1971. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 966tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Gồm các tài liệu là các nghị quyết, chỉ thị, biên bản, thông tri, hướng dẫn, báo cáo, bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam trong năm 1971 nhằm phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tại Nam Bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Cục miền Nam, Văn kiện, 1946-1975

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06728

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

181. Các văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành về công nghiệp hỗ trợ. - H. : Công thương, 2020. - 259tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ công thương

Tóm tắt: Bao gồm một số câu hỏi và trả lời được viết ngắn gọn và cập nhật theo các văn bản pháp luật mới nhất về công nghiệp hỗ trợ

Từ khóa: Công nghiệp hỗ trợ, Văn bản quy phạm pháp luật, Hướng dẫn thi hành

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088434

Ký hiệu phân loại: 343.597078/C 101 V

 

182. Thư mục Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng bộ tỉnh Hải Dương từ Đại hội đến Đại hội (1930 - 2020). - H. : Dân trí, 2020. - 218tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương. Thư viện tỉnh

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Đại hội, 1930 - 2020

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088421

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959734/TH 550 M

 

183. Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động khởi nghiệp. - H. : Tài chính, 2020. - 508tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội với những quy định chung và những quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các điều khoản thi hành; một số Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ ban hành từ năm 2018 trở lại đây hướng dẫn thi hành Luật trên

Từ khóa: Chính sách, Cơ chế, Pháp luật, Doanh nghiệp nhỏ, Doanh nghiệp vừa, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087394-87395Kho Mượn: M.088294-88296

Ký hiệu phân loại: 346.597065202638/CH 312 S

184. Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : Sử thi Mơ Nông.- Q.1 / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 487tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt nội dung cốt truyện, phân tích đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bộ sử thi dân tộc Mnông: Bán chiêng cổ bon Tiăng, Bon Tiăng bị sụp, Con hổ cắn mẹ Rõng...

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Mơ Nông, Sử thi Tây Nguyên

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.16005-16006

Ký hiệu phân loại: 398.2089959305976/GI 462 TH

 

185. Sổ tay chính sách pháp luật đối với trẻ em nhiễm HIV, trẻ khuyết tật và trẻ em bị ảnh hưởng chất độc hoá học. - H. : Lao động Xã hội, 2020. - 128tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về việc phòng chống HIV cho trẻ em, bảo vệ chăm sóc trẻ em khuyết tật và trẻ em bị ảnh hưởng chất độc hoá học trong những năm qua, đặc biệt là chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quyền trẻ em và xử lý hình sự đối với người phạm tội xâm hại quyền trẻ em

Từ khóa: Trẻ em, Chính sách, Pháp luật, Việt Nam, Sổ tay

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087328-87329

Kho Mượn: M.088195-88197

Ký hiệu phân loại: 342.59708772/S 450 T

 

186. Hỏi - đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 199tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức chung về phòng, chống dịch bệnh động vật; một số cơ chế, chính sách của nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật và khắc phục thiệt hại do dịch bệnh; các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật; biện pháp phòng, chống một số dịch bệnh động vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Từ khóa: Pháp luật, Bệnh dịch, Chính sách, Phòng chống, Bệnh động vật, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087212-87213

Kho Mượn: M.088017-88019

Ký hiệu phân loại: 344.597049/H 428 Đ

187. Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường.- Q.2 / Bùi Thiện s.t., biên dịch, giới thiệu ; Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lí. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 663tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu một số diễn xướng nghi lễ và phong tục của dân tộc Mường như: Các Roóng mô chuyển kiếp về với tổ và đạo lý Mường, tế trời đất, tổ tiên, cầu mát lành và một số câu chuyện và tri thức dân gian liên quan đến diễn xướng nghi lễ và phong tục Mường

Từ khóa: Dân tộc Mường, Diễn xướng, Văn hoá dân gian, Nghi lễ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.16456-16457

Ký hiệu phân loại: 390.0895920597/D 305 X

 

188. Một số giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng Internet. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 158tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ thông tin và truyền thông

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức về Internet, vai trò và ảnh hưởng của Internet tới học sinh khi sử dụng Internet trong học tập, vui chơi, giải trí. Đồng thời nêu ra thực trạng sử dụng Internet ở học sinh trong học tập, vui chơi, giải trí và các nguy cơ có thể xảy ra cho học sinh về sức khoẻ, lừa đảo, lợi dụng thông tin cá nhân...

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087368-87369 Kho Mượn: M.088255-88257

Ký hiệu phân loại: 372.37/M 458 S

 

189. Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế.- T.2: 1981 - 1990 / James Tobin, George J. Stigler, Gerard Debreu... ; Dịch: Trần Đình Toàn... ; Lê Thị Tình h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 528tr.

ĐTTS ghi: Quỹ Nobel

Tóm tắt: Gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế từ năm 1981 đến năm 1990

Từ khóa: Kinh tế, 1981-1990, Giải thưởng Nobel, Nghiên cứu khoa học

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06721

Ký hiệu phân loại: 330/C 101 TH

 

190. Bing con Tôch cướp Lêng : Sử thi M'Nông / Điểu Klung hát kể; Điểu Kâu biên dịch; Trương Bi, Vũ Dũng s.t., giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 679tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc Mnông, Văn học dân gian, Việt Nam, Sử thi

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16035-16036

Ký hiệu phân loại: 398.209597/B 300 C

 

191. Việt Nam - Campuchia chung một dòng sông / Lê Đức Anh, Đặng Vương Hưng, Xamđéc Têchô Hun Sen... ; B.s.: Vũ Vương Việt.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 398tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Tóm tắt: Bao gồm những bài văn, thơ, nhạc về tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia

Từ khóa: Quan hệ hữu nghị, Đoàn kết, Việt Nam, Campuchia

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087350-87351

Kho Mượn: M.088228-88230

Ký hiệu phân loại: 327.5970596/V 308 N

 

192. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.17: 1973. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1014tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Gồm các tài liệu là các nghị quyết, chỉ thị, biên bản, thông tri, hướng dẫn, báo cáo, bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam trong năm 1973 nhằm phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tại Nam Bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Cục miền Nam, Văn kiện, 1946-1975

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06730

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

193. Các thuyết trình tại Lễ trao Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế.- T.5: 2003 - 2010 / Robert F. Engle III, Clive W.J. Granger, Finn E. Kydland... ; Dịch: Lê Diệu Hường... ; Trần Quang Tùng h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 858tr.

ĐTTS ghi: Quỹ Nobel

Tóm tắt: Gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế từ năm 2003 đến năm 2010

Từ khóa: Kinh tế, 2003-2010, Giải thưởng Nobel, Nghiên cứu khoa học

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06724

Ký hiệu phân loại: 330/C 101 TH

194. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.16: 1972. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 803tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Gồm các tài liệu là các nghị quyết, chỉ thị, biên bản, thông tri, hướng dẫn, báo cáo, bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam trong năm 1972 nhằm phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tại Nam Bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Cục miền Nam, Văn kiện, 1946-1975

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06729

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

195. Cẩm nang về công nghiệp hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. - H. : Công thương, 2020. - 358tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Công thương

ĐTTS ghi: Bộ Công thương

Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn khách quan, đầy đủ về tình hình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam; Nâng cao nhận thức, hiểu biết của các doanh nghiệp và nhà quản lý về thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Từ khóa: Cẩm nang, Công nghiệp hỗ trợ, Doanh nghiệp, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: M.088433

Ký hiệu phân loại: 338.09597/C 120 N

 

196. Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Vũ Văn Hiền, Trần Trọng Thơ, Trần Thị Thu Hương.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 960tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Tóm tắt: Gồm các bài viết, tham luận tập trung ôn lại những chặng đường lịch sử 90 năm qua, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tầm nhìn và định hướng của Đảng trong đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội thảo khoa học, Kỉ yếu

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06661

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/Đ 106 C

 

197. Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế hộ gia đình / Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi b.s.. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 157tr. ; 21cm

ĐTST ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tóm tắt: Giới thiệu một số khái niệm, từ ngữ thường dùng trong tính toán, phân tích kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn các bước phân tích và lựa chọn theo đặc thù các loại hình sinh kế nông nghiệp ngành nghề ở nông thôn; giới thiệu một số mô hình sinh kế ở quy mô hộ gia đình và nhóm hộ, hợp tác xã

Từ khóa: Lập kế hoạch, Kinh tế hộ gia đình, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: M.088401-88403

Ký hiệu phân loại: 338.109509/H 561 D

 

198. Hỏi - đáp pháp luật về đất đai, nhà ở / Lê Thiệu Dũng tổng hợp. - H. : Hồng Đức, 2020. - 279tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi - đáp về các vấn đề pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai và nhà ở; các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở; nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất đai và nhà ở

Từ khóa: Đất đai, Nhà ở, Pháp luật, Việt Nam, Sách hỏi đáp

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087318-87319 Kho Mượn: M.088178-88179

Kho Tra cứu: TC.06654

Ký hiệu phân loại: 346.59704302638/H 428 Đ

 

199. Moi một ngà đổi muối.- Q.2: Tiếng Mơ Nông / Đỗ Hồng Kỳ s.t, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 1043tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Tiếng Mơ Nông

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16466-16467

Ký hiệu phân loại: 398.209597/V 428 M

 

200. Xây dựng người thanh niên công an: Bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ / Tô Lâm, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Xuân Mười,...; Đồng Đức Vũ, Đỗ Hương Cúc b.s.. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 488tr. ; 21cm

Từ khóa: Công an, Thanh niên, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087258-87259

Kho Mượn: M.088089-88091

Ký hiệu phân loại: 363.209597/X 126 D

201. Sổ tay phổ biến kiến thức cần thiết cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. - H. : Lao động Xã hội, 2020. - 160tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tóm tắt: Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội, một số khái niệm cơ bản và chính sách của nhà nước đối với bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Từ khóa: Bảo hiểm tự nguyện, Bảo hiểm xã hội, Việt Nam, Sổ tay

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087330-87331Kho Mượn: M.088198-88200

Ký hiệu phân loại: 368.4009597/S 450 T

 

202. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.65: 2006. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 1010tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh các hoạt động của Đảng trong năm 2006, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định, quy định, báo cáo, thông báo... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06714-6715

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

203. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.67: 2008. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 1248tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, báo cáo, thông báo công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... phản ánh các hoạt động của Đảng về kinh tế, chính trị, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, văn hoá - xã hội của đất nước trong năm 2008

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06717

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

204. Tập Cận Bình kể chuyện : Sách tham khảo / Ban bình luận Nhân dân nhật báo Trung Quốc; Dịch, h.đ.: Văn Tân.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 519tr. ; 24cm

Tóm tắt: Bao gồm các câu chuyện kể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình về Đảng Cộng sản, đối nội và đối ngoại như chuyện về sự liêm chính, chuyện về phẩm chất, khích lệ động viên, quản lý, tình hữu nghị nhân dân, ngoại giao nhà nước...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình, Truyện kể, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088341

Ký hiệu phân loại: 324.251075/T 123 C

205. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.9: 1963. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1003tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Gồm các tài liệu là các nghị quyết, chỉ thị, biên bản, thông tri, hướng dẫn, báo cáo, bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam trong năm 1963 nhằm phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tại Nam Bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Cục miền Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06726

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

206. Người Kháng ở Việt Nam = The Kháng in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2021. - 144tr. ; 25cm

Tóm tắt: Tập hợp những hình ảnh chân thực và sinh động, phản ánh nhiều phương diện trong đời sống của người Kháng từ nguồn gốc, phân bổ dân cư, bản làng, nhà ở, nguồn sống, y phục, trang sức cho đến phong tục tập quán, lễ hội tiêu biểu

Từ khóa: Dânn tộc Kháng, Việt Nam, Sách ảnh, Sách song ngữ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16472-16474

Ký hiệu phân loại: 305.895930597/NG 558 KH

 

207. Ba truyện thơ phiêu du ca / Tòng Văn Hân s.t., biên dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 943 tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Thái, Việt Nam, Truyện thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15991-15992

Ký hiệu phân loại: 398.809597/B 100 TR

 

208. Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái.- Q.2 / Lò Văn Lả s.t. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 463tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Thần thoại, Truyền thuyết, Truyện cổ tích, Dân tộc Thái

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16460-16461

Ký hiệu phân loại: 398.208995910597/TH 121 TH

 

209. Hỏi - đáp về chính sách đối với các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 199tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các đối tượng và địa bàn như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ đồng bằng dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo và thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi; cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; một số định hướng về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Từ khóa: Chính sách, Xoá đói giảm nghèo, Việt Nam, Sách hỏi đáp

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087174-87175Kho Mượn: M.087960-87962

Ký hiệu phân loại: 339.4609597/H 428 Đ

 

210. Then di cung đế thích : Song ngữ Tày - Việt / Ma Văn Vịnh s.t., biên dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 647tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu các bài hát trong lễ then Di cung Đế Thích của người Tày ở thôn Nà Ca, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Từ khóa: Hát then, Dân ca, Văn hóa dân gian, Dân tộc Tày, Bắc Cạn, Sách song ngữ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16149-16150

Ký hiệu phân loại: 398.80899591059713/TH 203 D

 

211. Quá trình xây dựng và phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia : Sách ảnh song ngữ Việt Nam - Campuchia. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 151tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Tóm tắt: Giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia theo 4 giai đoạn: Từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967) đến ngày 7/01/1979; từ ngày 7/01/1979 đến khi Hiệp định Paris về Campuchia được kí kết (năm 1991); giai đoạn 1991-2005 và từ 2006 đến nay

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Việt Nam, Campuchia, Sách ảnh, Sách song ngữ

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087352-87353

Kho Mượn: M.088231-88233

Ký hiệu phân loại: 327.5970596/QU 100 TR

 

 

212. Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên (Sử thi Ê Đê) / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 319tr. ; 21cm

Từ khóa: Sử thi, Tây Nguyên, Sử thi Ê Đê, Văn học dân gian

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15905-15906

Ký hiệu phân loại: 398.2089959305976/GI 462 TH

 

213. Tuyên truyền, hướng dẫn phòng ngừa thiên tai dành cho cộng đồng / Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi b.s.. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 178tr. ; 21cm

Đầu trang tên sách ghi : Bộ Thông tin và Truyền thông

Tóm tắt: Tăng cường năng lực phòng ngừa thiên tai cho cộng đồng nói chung, đồng thời cung cấp thông tin kiến thức cơ bản nhằm hướng dẫn cho hộ gia đình và cộng đồng trong việc phòng ngừa, ứng phó với một số loại thiên tai phổ biến ở địa phương nới riêng

Từ khóa: Tuyên truyền, Hướng dẫn, Xã hội, Tự nhiên, Thiên tai

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088398-88400

Ký hiệu phân loại: 363.347/T 527 TR

 

214. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946 -1956.- T.1: Khu uỷ I, Khu uỷ X, Khu uỷ XII, Khu uỷ XIV, Liên khu uỷ X (1946 - 1948). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 945tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu 155 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông cáo, báo cáo, biên bản, đề án của các tổ chức tiền thân của Liên khu uỷ Việt Bắc như: Khu uỷ I, Khu uỷ X, Khu uỷ XII, Khu uỷ XIV và Liên khu uỷ X từ năm 1946 đến năm 1948 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo đối với các địa phương trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, 1946-1948, Văn kiện, Liên khu Việt Bắc, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06737

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

215. Các văn bản quy phạm pháp luật về Thư viện. - H. : Lao động, 2020. - 167tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Vụ thư viện

Từ khóa: Luật thư viên, Pháp luật, Việt Nam, Văn bản quy phạm

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06697

Ký hiệu phân loại: 344.59709202632/C 101 V

216. Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên (Sử thi Chăm - Ra Glai - Xơ Đăng) / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 495tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Sử thi, Tây Nguyên, Sử thi Chăm, Văn học dân gian, Sử thi Ra Glai, Sử thi Xơ Đăng

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16051-16052

Ký hiệu phân loại: 398.208992205976/GI 462 TH

 

217. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc / Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Huy Hiệu, Nguyễn Minh Tuấn... ; Vũ Thiên Bình s.t., tuyển chọn. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 919tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các bài viết về những cống hiến vĩ đại của Người với cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và dân tộc ta; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06662

Ký hiệu phân loại: 335.4346/CH 500 T

 

218. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam / Phan Văn Giang, Chănsạmỏn Chănnhalạt, Tô Lâm.... - H. : Lao động, 2020. - 1039tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng - Ban Tuyên giáo Trung ương - Văn phòng Chính phủ - Tỉnh uỷ Quảng Bình

Tóm tắt: Gồm các tham luận, bài viết về tài năng quân sự xuất chúng, tấm gương đạo đức và những cống hiến về nhiều mặt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam

Từ khóa: Võ Nguyên Giáp, Đại tướng, Việt Nam, 1911 - 2013

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06709

Ký hiệu phân loại: 355.0092/Đ 103 T

 

219. Việt Nam - Cuba 60 năm đồng hành : Văn kiện Đảng và Nhà nước / Hoàng Anh Tuấn, Đặng Thanh Tùng, Phạm Thị Thinh...b.s.. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 914tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Tóm tắt: Tập hợp những tài liệu bao gồm các điện trao đổi, thư từ, hiệp định, nghị định thư... của Đảng và Chính phủ hai nước Việt Nam - Cuba từ khi bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức đến nay

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Việt Nam, Văn kiện Đảng, Cuba, Văn kiện nhà nước

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06666

Ký hiệu phân loại: 327.59707291/V 308 N

 

220. Phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam. - H. : Lao động, 2020. - 340tr. ; 21cm

ĐTTS ghi:' Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát lý luận về phúc lợi xã hội và vai trò của Công đoàn trong chăm lo phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động. Trình bày thành tựu và hạn chế trong chăm lo phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam. Nêu kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị những định hướng lớn về đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Từ khóa: Phúc lợi xã hội, Công nhân, Viên chức, Người lao động, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087382-87383Kho Mượn: M.088276-88278

Ký hiệu phân loại: 362.8509597/PH 506 L

 

221. Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : Sử thi Mơ Nông.- Q.2 / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 471tr.

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt nội dung cốt truyện, phân tích đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số bộ sử thi dân tộc Mnông: Bán chiêng cổ bon Tiăng, Bon Tiăng bị sụp, Con hổ cắn mẹ Rõng...

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Mơ Nông, Sử thi Tây Nguyên

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16007-16008

Ký hiệu phân loại: 398.2089959305976/GI 462 TH

 

222. Hỏi - đáp chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 199tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn và đối tượng chính sách khác thuộc địa bàn nông thôn; phổ biến một số nghiệp vụ cơ bản trong tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề và kết nối việc làm cho lao động nông thôn

Từ khóa: Nông thôn, Chính sách, Lao động, Đào tạo nghề, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087184-87185Kho Mượn: M.087975-87977

Ký hiệu phân loại: 331.259209597/H 428 Đ

223. Văn kiện Liên khu uỷ Việt Bắc giai đoạn 1946 -1956.- T.5: Liên khu uỷ Việt Bắc (1949 - 1950). - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 827tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu 150 tài liệu, bao gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông cáo, báo cáo, công văn... phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Liên khu uỷ Việt Bắc trong hai năm 1949 - 1950 trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, an ninh, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, 1949-1950, Văn kiện, Liên khu Việt Bắc, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06741

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

 

V. NGÔN NGỮ

1. Hà Văn Thương Từ điển Thái - Việt Thanh Hoá / Hà Văn Thương. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 556tr. ; 24cm

Tóm tắt: Gồm hơn 5600 từ và hơn 15000 từ đối dịch Thái - Việt, phản ánh những vấn đề cơ bản nhất về các mối quan hệ trong gia đình, xã hội, tự nhiên, lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống của đồng bào Thái Thanh Hoá

Từ khóa: Tiếng Thái, Tiếng Viêt, Từ điển

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16293-16294

Ký hiệu phân loại: 495.91395922/T 550 Đ

 

2. Đỗ Thị Tác Từ vựng Thái - Việt vùng Mường So, Lai Châu / Đỗ Thị Tác, Hà Mạnh Phong. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 891tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp các từ vựng của dân tộc Thái ở vùng Mường So - Lai Châu được phiên âm, dịch nghĩa ra tiếng Việt và sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt

Từ khóa: Tiếng Việt, Tiếng Thái, Từ vựng, Lai Châu

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15999-16000

Ký hiệu phân loại: 495.91014/T 550 V

 

3. Nghiên cứu Hán Nôm năm 2020 / Nguyễn Thị Thảo, Việt Anh, Nguyễn Tuấn Cường,.... - H. : Thế giới, 2020. - 1019tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu Hán Nôm năm 2020 theo các chủ đề: đóng góp của Viện Nghiên cứu Hán Nôm với ngành Hán Nôm (nhân 50 năm thành lập Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 1970-2020); nghiên cứu tài liệu Hán Nôm làng xã ở các địa phương; nghiên cứu Hán Nôm; tư liệu Hán Nôm

Từ khóa: Hán Nôm học, Hội thảo Quốc gia, Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16360

Ký hiệu phân loại: 495.179597/NGH 305 C

 

 

VI. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC

1. Bùi Hồng Long Các đặc điểm môi trường vật lý và sinh thái vùng biển phía Nam Việt Nam / Bùi Hồng Long (ch.b.), Phan Minh Thụ. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2020. - 365tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm địa mạo và trầm tích ven biển và vùng thềm lục địa phần phía Nam Việt Nam; chế độ thuỷ văn, động lực tầng nước nông và tầng nước sâu; vận chuyển và lắng đọng trầm tích trong vùng trũng sâu Biển Đông; hiện tượng nước trồi và tác động của các quá trình khí tượng, thuỷ văn kích thước lớn (macro) và trung bình (meso) lên vùng nước trồi mạnh Nam Trung Bộ Việt Nam; năng suất sinh học và những biến động của nó trong vùng xáo trộn giữa khói nước sông Mê Kông và khối nước Biển Đông

Từ khóa: Môi trường sinh thái, Môi trường vật lý, Biển, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087342-87343

Kho Mượn: M.088216-88218

Ký hiệu phân loại: 577.709597/C 101 Đ

 

2. Vũ Thị Quyền Sinh thái học ứng dụng / Vũ Thị Quyền. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 120tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày sinh thái học, hệ sinh thái và các yếu tố cấu thành hệ sinh thái, hệ sinh thái rừng, đô thị, cảnh quan và các nguyên tắc của sinh thái học cảnh quan, thực vật làm cảnh và ứng dụng trong kiến trúc cảnh quan, ứng dụng cảnh quan học trong nông nghiệp

Từ khóa: Sinh thái học, Ứng dụng

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087308-87309

Kho Mượn: M.088163-88165

Ký hiệu phân loại: 577/S 312 TH

 

3. Đàm Đức Tiến Các loài rong biển thường gặp ở vùng biển Việt Nam và giá trị sử dụng / Đàm Đức Tiến (ch.b.), Trần Quốc Toản, Phạm Quốc Long. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2020. - 365tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới, trong nước và tình hình sử dụng chế biến rong biển; các loài rong biển thường gặp tại vùng biển Việt Nam và giá trị sử dụng: ngành rong Đỏ, Nâu, Lục; các lớp chất chính trong rong biển: các hợp chất cacbohydrat, protein, peptide và các axit amin, lipid...

Từ khóa: Rong biển, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087346-87347Kho Mượn: M.088222-88224

Ký hiệu phân loại: 579.809597/C 101 L

4. Đỗ Huy Cường Nghiên cứu đặc điểm các trường địa vật lý và cấu trúc địa chất vùng Quần đảo Trường Sa phục vụ đánh giá tiềm năng khoáng sản và phòng chống thiên tai / Đỗ Huy Cường (ch.b.), Phùng Văn Phách, Lê Đình Nam.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2020. - 364tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm địa lý tự nhiên khu vực Quần đảo Trường Sa; cơ sở tài liệu và phương pháp nghiên cứu, đặc điểm địa tầng Quần đảo Trường Sa; đặc điểm thạch học, địa hoá thành tạo phun trào núi lửa và chế độ động lực manti giai đoạn kainozoi khu vực Quần đảo Trường Sa và lân cận; cấu trúc địa chất Quần đảo Trường Sa; phân vùng cấu trúc yếu liên quan đến xói lở đảo và sạt lở bờ kè các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết và Sinh Tồn; đặc điểm địa chất công trình các đảo nổi lớn khu vực Quần đảo Trường Sa; tiềm năng khoáng sản vùng biển nước sâu và các tai biến thiên nhiên

Từ khóa: Địa chất, Địa vật lý, Quần đảo Trường Sa, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087344-87345Kho Mượn: M.088219-88221

Ký hiệu phân loại: 551.460959756/NGH 305 C

 

VII. CÔNG NGHỆ (KHOA HỌC ỨNG DỤNG)

1. Bùi Hữu Đoàn Kỹ thuật chăn nuôi vịt : Sách chuyên khảo / Bùi Hữu Đoàn. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 328tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi vịt như: Quá trình thuần hoá, đặc điểm và tập tính, chất lượng thịt và trứng; dinh dưỡng và thức ăn nuôi vịt; giống và công tác giống vịt; các hệ thống chăn nuôi vịt, môi trường và chuồng trại nuôi vịt; chăn nuôi vịt thịt, vịt sinh sản và vịt trời

Từ khóa: Kĩ thuật chăn nuôi, Vịt, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087312-87313Kho Mượn: M.088169-88171

Ký hiệu phân loại: 636.597/K 600 TH

 

2. Bùi Vũ Huy Bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn : Viêm màng não mủ / Bùi Vũ Huy. - H. : Y học, 2020. - 311tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn; căn nguyên gây bệnh và các đặc điểm dịch tễ học; một số đặc điểm giải phẫu, sinh lý và sinh lý bệnh trong bệnh lý viêm màng não nhiễm khuẩn; biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm trong bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn...

Từ khóa: Viêm màng não mủ, Phòng trị bệnh, Nhiễm khuẩn, Chẩn đoán

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087186-87187Kho Mượn: M.087978-87980

Ký hiệu phân loại: 616.82/B 256 V

 

 

3. Cao Minh Châu Phục hồi một số dạng khuyết tật thường gặp của trẻ em cách phát hiện và huấn luyện trẻ : Tài liệu dành cho cha mẹ và cán bộ cộng đồng / Cao Minh Châu, Vũ thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Minh Thuỷ. - H. : Y học, 2020. - 114tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu một số dạng khuyết tật thường gặp ở trẻ em như: khó khăn về vận động, chậm phát triển trí tuệ, khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp, nghe kém, khó khăn về nhìn, động kinh kèm theo hình vẽ minh hoạ hướng dẫn cách phát hiện và hướng dẫn trẻ khuyết tật phục hồi phát triển

Từ khóa: Trẻ khuyết tật, Phục hồi chức năng

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087192-87193Kho Mượn: M.087987-87989

Ký hiệu phân loại: 615.82083/PH 506 H

 

4. Hoàng công Dân Rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi / Hoàng Công Dân (ch.b.). - H. : Thể Thao và Du lịch, 2020. - 366tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức phổ quát về thể chất, các bài tập rèn luyện thể chất thiếu nhi và phương pháp rèn luyện thể chất thanh niên như đi bộ, tập chạy cho trẻ em, trò chơi vận động cho trẻ...

Từ khóa: Rèn luyện, Thanh thiếu niên, Thể chất

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088383-88386

Ký hiệu phân loại: 613.7/R 203 L

 

5. Lã Văn Kính Sử dụng chế phẩm thảo dược trong chăn nuôi lợn và gà / Lã Văn Kính. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 224tr. ; 21cm

Tóm tắt: Nghiên cứu về tồn dư kháng sinh, tính kháng thuốc và sự thay thế kháng sinh bằng thảo dược trong chăn nuôi. Giới thiệu về một số thảo dược có thể sử dụng trong chăn nuôi. Chiết xuất cao thảo dược và bào chế chế phẩm thảo dược. Tác dụng của chế phẩm thảo dược trên lợn và gà

Từ khóa: Chăn nuôi, Thảo dược, Chế phẩm, Gà, Lợn

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087310-87311 Kho Mượn: M.088166-88168

Ký hiệu phân loại: 636.4085/S 550 D

 

6. Lê Sâm Thủy nông ở vùng khô hạn / Lê Sâm, Nguyễn Đình Vượng. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 560tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp một số kết quả chính của đề tài khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu các giải pháp kinh tế, kỹ thuật trữ nước cho vùng hạn hán, sa mạc hóa các tỉnh Nam Trung Bộ" do GS.TS. Lê Sâm làm chủ nhiệm, TS. Nguyễn Đình Vượng là Thư ký khoa học đã được nghiệm thu cùng nhiều đề tài.

Từ khóa: Thủy nông, Vùng khô hạn

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087302-87303Kho Mượn: M.088155-88157

Ký hiệu phân loại: 627.52/TH 523 N

7. Lê Thị Hồng Ánh Độc tố dinh dưỡng / Lê Thị Hồng Ánh (ch.b.), Lê Huy Bá. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 450tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan về độc học thực phẩm; định nghĩa, khái niệm và phạm vi độc tố dinh dưỡng học; nguyên tắc chung về độc tố dinh dưỡng; ảnh hưởng qua lại giữa độc tố dinh dưỡng và thể nhiễm sắc (DNA)...

Từ khóa: Thực phẩm, Độc tố, Dinh dưỡng

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087314-87315Kho Mượn: M.088172-88174

Ký hiệu phân loại: 615.954/Đ 451 T

 

8. Lê Văn Năm 130 câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn nuôi gà / Lê Văn Năm. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 450tr. ; 21cm

Từ khóa: Kỹ thuật chăn nuôi, Gà, Sách hỏi đáp

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087298-87299Kho Mượn: M.088149-88151

Ký hiệu phân loại: 636.5/M 458 TR

 

9. Lê Văn Yên Làng rèn Vân Chàng từ nửa đầu thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX / Lê Văn Yên. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 358tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khái quát điều kiện tự nhiên, xã hội và quá trình ra đời, phát triển của làng Vân Chàng, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Sự phát triển của nghề thủ công rèn sắt, thương nghiệp và sản xuất nông nghiệp ở làng Vân Chàng. Tổ chức chính trị - xã hội, tình hình văn hoá - xã hội và những truyền thống của làng Vân Chàng

Từ khóa: Nghề rèn, Làng nghề truyền thống, Vân Chàng, Nam Giang, Nam Trực, Nam Định

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088356-88358

Ký hiệu phân loại: 682.40959738/L 106 R

 

10. Nguyễn Thị Phương Mai Công nghệ lên men Laccase tái tổ hợp phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học / Nguyễn Thị Phương Mai (ch.b.), Bùi Thị Hải Hoà. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 298tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày lịch sử phát triển của công nghệ enzyme và công nghệ DNA tái tổ hợp, cơ sở sinh tổng hợp sản phẩm từ vi sinh vật của công nghệ sinh học, lên men sinh tổng hợp sản phẩm từ vi sinh vật, tách và tinh sạch enzyme, ứng dụng của enzyme laccase và laccase trong sản xuất nhiên liệu sinh học

Từ khóa: Nhiên liệu sinh học, Công nghệ lên men, Laccase

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087316-87317Kho Mượn: M.088175-88177

Ký hiệu phân loại: 662.88/C 455 NGH

 

 

11. Ngô Thế Dân Hỏi đáp về kỹ thuật làm vườn / Ngô Thế Dân, Hà Minh Trung. - H. : Dân trí, 2020. - 231tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu 104 câu hỏi đáp về kỹ thuật làm vườn như: Yếu tố quyết định để chọn cây ăn quả phù hợp trồng trong vườn, thiết kế vườn cây ăn quả, phương pháp tưới nước cho cây, kỹ thuật tạo tán, tỉa cành cây ăn quả, kinh nghiệm bón phân, cách xử lý thanh long ra trái vụ bằng đèn compact, cách xử lý cho quýt ra hoa trái vụ và phòng trừ sâu hại, kiến thức về sản xuất cây ăn quả theo GAP...

Từ khóa: Kỹ thuật trồng trọt, Cây ăn quả, Làm vườn, Sách hỏi đáp

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087154-87155Kho Mượn: M.087930-87932

Ký hiệu phân loại: 634/H 428 Đ

 

12. Ngô Trực Nhã Danh lục cây thuốc quý quanh ta.- T.1 / Ngô Trực Nhã (ch.b.), Võ Văn Chi. - H. : Văn học, 2020. - tr.

Từ khóa: Cây thuốc, Công dụng, Phòng trị bệnh

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087448-87449Kho Mượn: M.088515-88517

Ký hiệu phân loại: 615.321/D 107 L

 

13. Tracy, Brian Thuật thúc đẩy nhân viên / Brian Tracy; Anh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2018. - 209tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày 21 bí kíp gia tăng năng suất của cá nhân hoặc nhóm làm việc để đảm bảo nhân viên luôn muốn đến nơi làm việc và đam mê với công việc, thử thách nhân viên bằng các nhiệm vụ và để họ được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến những nhiệm vụ đó...

Từ khóa: Nhân viên, Bí quyết thành công, Động lực, Quản lí nhân sự

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088415

Ký hiệu phân loại: 658.314/TH 504 TH

 

14. Trần Đức Hạ Xử lý nước thải bệnh viện / Trần Đức Hạ (ch.b.), Nguyễn Văn Cự, Trần Đức Minh Hải. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2020. - 279tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm và thông tin thu thập được về đặc điểm, các phương pháp, công nghệ và công trình xử lý nước thải và bùn thải y tế cho rộng rãi người đọc, đặc biệt là hỗ trợ cho công tác tư vấn thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống xử lý nước thải

Từ khóa: Bệnh viện, Xử lý nước thải

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087296-87297

Kho Mượn: M.088146-88148

Ký hiệu phân loại: 628.42/X 550 L

15. Tăng Thị Chính Công nghệ vi sinh cải tạo đất và xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững vùng chuyên canh rau / Tăng Thị Chính, Ngô Đình Bính. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2020. - 299tr. ; 21cm

Từ khóa: Công nghệ vi sinh, Cải tạo đất, Nông nghiệp sinh thái, Nông nghiệp bền vững

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087300-87301Kho Mượn: M.088152-88154

Ký hiệu phân loại: 631.58/C 455 NGH

 

16. Võ Văn Thành Nghĩa Khi bạn là CEO : 100 câu hỏi tiêu biểu / Võ Văn Thành Nghĩa. - H. : Thanh niên, 2017. - 295tr. ; 23cm

Tóm tắt: 100 câu hỏi về tính cách, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm đối với một CEO

Từ khóa: Quản lí nhân sự, Thành công, Lãnh đạo, Bí quyết thành công

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088411

Ký hiệu phân loại: 658.4/KH 300 B

 

17. Vũ Trọng Lợi Yoga và du lịch / Vũ Trọng Lợi. - H. : Thể thao và Du lịch, 2020. - 336tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển thể dục thể thao và Yoga, một số vấn đề chung về Yoga, mối quan hệ giữa du lịch và Yoga, một số động tác thực hành Yoga du lịch và một số loại hình Yoga du lịch Việt Nam

Từ khóa: Chăm sóc sức khỏe, Du lịch, Yoga

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088387-88390

Ký hiệu phân loại: 613.704/Y 600 V

 

18. Đinh Thái Hoàng Cây sơn và cây chè đắng - Kỹ thuật trồng và chăm sóc / Đinh Thái Hoàng, Vũ Đình Chính (đồng ch.b), Vũ Ngọc Thắng. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 92tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày giá trị kinh tế, tình hình sản xuất, cơ sở sinh vật học, kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng trọt cây sơn và cây chè đắng

Từ khóa: Cây sơn, Chè đắng, Kỹ thuật trồng trọt

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087306-87307Kho Mượn: M.088161-88162

Ký hiệu phân loại: 633.8/C 126 S

 

19. Đinh Thái Hoàng Cây sơn và cây chè đắng - Kỹ thuật trồng và chăm sóc / Đinh Thái Hoàng, Vũ Đình Chính (đồng ch.b), Vũ Ngọc Thắng. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 92tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày giá trị kinh tế, tình hình sản xuất, cơ sở sinh vật học, kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng trọt cây sơn và cây chè đắng

Từ khóa: Cây sơn, Chè đắng, Kỹ thuật trồng trọt

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088432Ký hiệu phân loại: 633.8/C 126 S

20. Đoàn Thanh Nô Ngư cụ thủ công và nghề cá ở Kiên Giang : Nghiên cứu / Đoàn Thanh Nô. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 277tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về Kiên Giang; những họ nghề đánh bắt chủ yếu ở Kiên Giang; những kinh nghiệm đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản; nghề đánh cá ở Kiên Giang qua truyền thuyết, truyện kể, lễ hội, thơ ca; một số nghệ chế biến thuỷ sản truyền thống

Từ khóa: Ngư nghiệp, Ngư cụ, Kiên Giang

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16185-16186

Ký hiệu phân loại: 639.20959795/NG 550 C

 

21. Đặng Hanh Đệ Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện : Chăm sóc và xử trí / Đặng Hanh Đệ. - H. : Y học, 2020. - 599tr. ; 21cm

Tóm tắt: Hướng dẫn tổ chức một bệnh viện ngoại khoa tuyến huyện, những điều cơ bản trong thực hành ngoại khoa, bụng, chăm sóc cấp cứu sản khoa, hồi sức và gây mê, chấn thương và chỉnh hình

Từ khóa: Điều dưỡng, Ngoại khoa, Bệnh viện huyện

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087194-87195 Kho Mượn: M.087990-87992

Ký hiệu phân loại: 617.023/Đ 309 D

 

22. Đỗ Minh Cương Khoa học lãnh đạo, quản lý và sự vận dụng vào Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đỗ Minh Cương (ch.b.). - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 717tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về lãnh đạo, quản lý tổ chức và xã hội. Nội dung các tư tưởng, lý luận lãnh đạo, quản lý của Trung Quốc thời kỳ cổ đại và phương tây thời kỳ hiện đại; trình bày tư tưởng, lý luận và văn hoá lãnh đạo, quản lý của Việt Nam. Khảo sát, đánh giá thực trạng về nhận thức và hoạt động lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời đưa ra quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, quản lý của Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh và tích cực hội nhập quốc tế

Từ khóa: Lãnh đạo, Quản lí, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088350-88352

Ký hiệu phân loại: 658.4092/KH 401 H

 

23. Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất chương trình xây dựng nông thôn mới / Nguyễn Kim Vân, Đặng Vũ Thị Thanh, Bùi Trường Minh,.... - H. : Nông nghiệp, 2020. - 200tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày chính sách phát triển sản xuất chương trình xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản trong một số lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) trên lúa, kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh, kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn

Từ khóa: Sản xuất, Nông nghiệp, Phát triển, Việt Nam, Sổ tay

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087216-87217Kho Mượn: M.088023-88025

Ký hiệu phân loại: 630.9597/S 450 T

 

24. Dự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ dinh dưỡng. - H. : Y học, 2020. - 296tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Trường Đại học y Hà Nội. Bộ môn dinh dưỡng - An toàn thực phẩm

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về dinh dưỡng trong dự phòng ung thư; qui trình chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh ung thư; các đường nuôi dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người bệnh ung thư; dinh dưỡng hộ trợ người bệnh ung thư điều trị hoá trị, xạ trị và miễn dịch...

Từ khóa: Dinh dưỡng, Phòng trị bệnh, Ung thư

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087188-87189Kho Mượn: M.087981-87983

Ký hiệu phân loại: 616.9940654/D 550 PH

 

25. Tiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát, thiết kế đường bộ. - H. : Giao thông vận tải, 2020. - 442tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ giao thông vận tải

Tóm tắt: Trình bày toàn văn một số tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường ô tô, đường ô tô cao tốc, đường đô thị, đường giao thông nông thôn

Từ khóa: Đường bộ, Khảo sát, Thiết kế, Tiêu chuẩn kỹ thuật

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087208-87209Kho Mượn: M.088011-88013

Ký hiệu phân loại: 625.72/T 309 CH

 

26. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng đường giao thông. - H. : Giao thông vận tải, 2020. - 316tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ giao thông vận tải

Tóm tắt: Trình bày về những quy định chung về bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng đường bộ. Kiểm tra nghiệm thu công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Từ khóa: Đường giao thông, Bảo dưỡng, Đường bộ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087202-87203Kho Mượn: M.088002-88004

Ký hiệu phân loại: 625.7609597/S 450 T

 

27. Phát triển kinh tế từ nghề chăn nuôi gia súc - Phục vụ mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững / B.s.: Ngô Thị Kim Cúc (ch.b.), Mai Văn Sánh, Đinh Văn Bình,.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 178tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tình hình chăn nuôi tại Việt Nam, cách phát triển kinh tế từ các nghề chăn nuôi lợn, trâu, bò và dê; quan điểm, chủ trương và giải pháp phát triển chăn nuôi gia súc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ở Việt Nam

Từ khóa: Gia súc, Chăn nuôi, Phát triển, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088407-88409

Ký hiệu phân loại: 636/PH 110 TR

 

28. Quy định kỹ thuật về an toàn cháy, nổ trong xây dựng. - H. : Giao thông vận tải, 2020. - 245tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải

Tóm tắt: Trình bày toàn văn các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn cháy, nổ trong xây dựng gồm: TCVN 3890-2009 về Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình; TCVN 4586-97 về Vật liệu nổ công nghiệp - Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng

Từ khóa: Tiêu chuẩn kỹ thuật, Phòng cháy chữa cháy, Xây dựng, An toàn

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087204-87205Kho Mượn: M.088005-88007

Ký hiệu phân loại: 690.220218597/QU 600 Đ

 

29. Tạp chí khoa học Trường đại học Hồng Đức. - Thanh Hoá : K.nxb, 2021. - 163tr. ; 27cm

Từ khóa: Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hồng Đức

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16291-16292Kho Mượn: M.088303-88304

Ký hiệu phân loại: 605/T 109 CH

 

30. Tuyển tập các bài báo đạt giải thưởng khoa học và công nghệ / Lê Hồng Vân, Bùi Thị Bông, Vũ Thị Thanh Thủy,.... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2020. - 111tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ khoa học và công nghệ

Tóm tắt: Giới thiệu các bài báo đạt giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2019 theo thể loại báo điện tử, báo in về các lĩnh vực như: nước sạch, doanh nghiệp trong chuyển đổi số, startup, chuyển đổi kinh tế số...

Từ khóa: Khoa học công nghệ, Giải thưởng, Việt Nam, Bài báo

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087304-87305Kho Mượn: M.088158-88160

Ký hiệu phân loại: 609.597/T 527 T

 

31. Sổ tay lái xe ô tô an toàn. - H. : Giao thông vận tải, 2020. - 216tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ giao thông vận tải

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về lái xe ô tô, kỹ thuật lái xe và kinh nghiệm xử lý các tình huống giao thông, một số quy định của pháp luật có liên quan đến người lái xe ô tô

Từ khóa: Sổ tay, Lái xe, Ô tô, An toàn

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.087999-88001

Ký hiệu phân loại: 629.283/S 450 T

 

32. Thành công theo cách khác : 27 câu chuyện khởi nghiệp vì cộng đồng từ Việt Nam và thế giới / Đinh Đức Hoàng, Nguyễn Hữu Phùng Nguyên, Nguyễn Ngọc Long,.... - H. : Phụ nữ, 2017. - 266tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Chia sẻ 27 câu chuyện về các doanh nhân, doanh nghiệp xã hội trong và ngoài nước cùng câu chuyện khởi nghiệp và những ước vọng lớn lao của họ trong việc hỗ trợ các nhóm yếu thế, đồng thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại của xã hội

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088344

Ký hiệu phân loại: 658.11/TH 107 C

 

33. Tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động trong xây dựng công trình giao thông. - H. : Giao thông vận tải, 2020. - 451tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ giao thông vận tải

Tóm tắt: Trình bày về quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng; an toàn trong xây dựng; quy phạm an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên; an toàn thi công cầu; thiết bị nâng - cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích; thiết bị nâng - yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

Từ khóa: An toàn lao động, Xây dựng, Công trình giao thông

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087206-87207Kho Mượn: M.088008-88010

Ký hiệu phân loại: 629.040289/T 309 CH

 

VIII. NGHỆ THUẬT

1. Dương Huy Thiện Hát xoan Phú Thọ dân ca cội nguồn / Dương Huy Thiện. - H. : Sân khấu, 2020. - 515tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về vùng đất Phú Thọ - cái nôi của loại hình dân ca hát xoan. Giới thiệu về tổ chức và sinh hoạt của phường xoan; đặc điểm và giá trị lịch sử, nghệ thuật của hát xoan; nguồn gốc Hát Xoan; công tác bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát xoan

Từ khóa: Dân ca, Hát xoan, Phú Thọ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15907-15908

Ký hiệu phân loại: 781.6200959721/H 110 X

 

 

 

2. Linh Nga Niê Kdam Kpă Púi - Cuộc đời và sự nghiệp / Linh Nga Niê Kdam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 302tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ, nhà văn Kpăc Púi, một số tác phẩm của ông và bài viết của các tác giả khác về ông

Từ khóa: Sự nghiệp, Tiểu sử, Âm nhạc, Tác phẩm, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16055-16056

Ký hiệu phân loại: 780.92/K 000 P

 

3. Lê Huy Quang Sân khấu - Nghệ sĩ và một góc nhìn cuộc sống / Lê Huy Quang. - H. : Sân khấu, 2020. - 544tr. ; 21cm

Từ khóa: Sân khấu, Nghệ sĩ

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087284-87285

Kho Mượn: M.088128-88130

Ký hiệu phân loại: 792.092/S 121 KH

 

4. Lý Sol Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên / Lý Sol, Linh Nga Niê Kdam, Lý Vân Linh Niê Kdam. - H., 2020. - 228tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, con người và văn hoá cổ truyền Trường Sơn - Tây Nguyên; nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên; múa dân gian các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên trong đời sống đương đại

Từ khóa: Múa dân gian, Dân tộc thiểu số, Tây Nguyên, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087370-87371Kho Mượn: M.088258-88260

Ký hiệu phân loại: 793.3195976/NGH 250 TH

 

5. Mai Thị Ngọc Oanh Họa sĩ Mai Văn Hiến / Mai Thị Ngọc Oanh (ch.b.). - H. : Mỹ thuật, 2020. - 139tr. ; 23cm

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng những tác phẩm hội hoạ tiêu biểu trong sự nghiệp của hoạ sĩ Mai Văn Hiến; tập hợp một số bài viết của người thân, bạn bè, đồng nghiệp viết về Ông

Từ khóa: Cuộc đời, Sự nghiệp, Tác phẩm, Việt Nam, Mai Văn Hiến, Hoạ sĩ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088332Ký hiệu phân loại: 759.9597/H 401 S

 

6. Nguyễn Nghĩa Phương Tranh in độc bản: Những vấn đề lý thuyết và thực hành / Nguyễn Nghĩa Phương. - H. : Mỹ thuật, 2020. - 179tr. ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày hệ thống lý thuyết và thực hành về phương pháp, kỹ thuật và chất liệu của thể loại Tranh in độc bản.

Từ khóa: Mỹ thuật, Tranh in độc bản, Lý thuyết, Thực hành

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06694

Ký hiệu phân loại: 769.4/TR 107 I

7. Nguyễn Phi Khanh Nghệ thuật diễn xướng Soọng cô của người Sán Dìu huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang / Nguyễn Phi Khanh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 243tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Sán Dìu ở Tuyên Quang; nguồn gốc, nghi thức diễn xướng Soọng cô - nét nghệ thuật dân gian đặc sắc của người Sán Dìu; một số bài hát Soọng cô được sưu tầm ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về hát đối đáp giao duyên, hát trong lễ cưới, hát trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất

Từ khóa: Âm nhạc dân gian, Diễn xướng, Sơn Dương, Tuyên Quang, Người Sán Dìu

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16430-16431

Ký hiệu phân loại: 781.6208995910597153/NGH 250 TH

 

8. Nguyễn Thế Khoa Nguyễn Diêu - Đào Tấn, Một thời đại Tuồng / Nguyễn Thế Khoa. - H. : Sân khấu, 2020. - 701tr. ; 21cm

Từ khóa: Nguyễn Diêu, 1822 - 1880, Nhà thơ, Việt Nam, Nhà soạn hát Bội, Đào Tấn, 1845 - 1907, Nhà soạn Tuống, Cuộc đời, Tác phẩm

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087272-87273Kho Mượn: M.088110-88112

Ký hiệu phân loại: 792.50922597/NG 527 D

 

9. Nguyễn Việt Dũng Vòng cung huyền diệu : Sách ảnh nhóm tác giả 91-94 / Nguyễn Việt Dũng, Đỗ Cẩm Thơ (ch.b.). - H. : Mỹ thuật, 2020. - 191tr. ; 23cm

Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh thể hiện vẻ đẹp của cuộc sống, không gian văn hoá đặc sắc của dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Từ khóa: Phong cảnh, Miền Bắc, Sách ảnh

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: M.088330-88331

Ký hiệu phân loại: 779.095971/V 431 C

 

10. Trần Mạnh Thường Nghệ thuật nhiếp ảnh màu : Nghiên cứu / Trần Mạnh Thường. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 423tr. ; 21cm

Tóm tắt: Nghiên cưú về màu sắc, ánh sáng tự nhiên, nhân tạo. Kỹ thuật chụp ảnh trong điều kiện không thuận lợi, trong tối, ánh sáng nhân tạo; xử lý phim màu, Kỹ thuật máy móc buồng tối

Từ khóa: Nhiếp ảnh, Kĩ thuật nhiếp ảnh, Ảnh màu

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16037-16038

Ký hiệu phân loại: 770.9597/NGH 250 TH

 

 

11. Trần Trí Đắc Chèo cách mạng / Trần Trí Đắc. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 352tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những tiền đề của nghệ thuật chèo cách mạng; khái lược sự hình thành, phát triển của nghệ thuật chèo cách mạng; khái lược chân dung một số nghệ sĩ tiêu biểu; những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật chèo cách mạng

Từ khóa: Nghệ thuật sân khấu, Chèo, Lí luận

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087366-87367Kho Mượn: M.088252-88254

Ký hiệu phân loại: 792.5015/CH 205 C

 

12. Trần Đàm Nơi chim hạc cất cánh / Trần Đàm. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 120tr. ; 25 cm

Tóm tắt: Bằng ngôn ngữ hình ảnh, cuốn sách giới thiệu với bạn đọc những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử và những thành tựu nổi bật về kinh tế - văn hoá của thành phố Thanh Hoá

Từ khóa: Nghệ thuật, Ảnh, Thanh Hoá

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16346

Ký hiệu phân loại: 779/N 462 CH

 

13. Trần Đình Ngôn Đặc trưng ngôn ngữ thể loại và nghệ thuật đạo diễn chèo / Trần Đình Ngôn. - H. : Sân khấu, 2020. - 352tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày đặc trưng ngôn ngữ thể loại chèo; nghệ thuật đạo diễn chèo và một số chuyên đề về chèo như: Bản sắc dân tộc nghệ thuật chèo từ thời kỳ cận đại đến nay, những cách tân trong chèo của Nguyễn Đình Nghị...

Từ khóa: Đặc trưng, Chèo truyền thống, Đạo diễn, Ngôn ngữ, Nghệ thuật, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087282-87283Kho Mượn: M.088125-88127

Ký hiệu phân loại: 792.50955/Đ 113 TR

 

14. Đoàn Thị Tình Mỹ thuật sân khấu Việt Nam / Đoàn Thị Tình. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 321tr. ; 24cm

Tóm tắt: Khái quát về mỹ thuật sân khấu thời cổ đại. Nghiên cứu mỹ thuật sân khấu qua các thời kì trung đại, cận đại, hiện đại. Mỹ thuật sân khấu các loại hình nghệ thuật: Nhận diện chung về kịch hát dân tộc, đặc trưng riêng của mỹ thuật sân khấu các loại hình nghệ thuật

Từ khóa: Sân khấu, Mĩ thuật, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: M.088337-88338

Ký hiệu phân loại: 704.94979209597/M 600 TH

 

15. Đăng Bẩy Nghệ sĩ điện ảnh các dân tộc liên bang Xô Viết / Đăng Bẩy. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 765tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khắc hoạ chân dung các nghệ sĩ tài năng của nền điện ảnh Liên bang Xô Viết như: Sergei Eisenstein, Alisa Freindlich, Edmond Keosayan, Oleg Yankovsky, Natalia Arinbasarova...

Từ khóa: Điện ảnh, Nghệ sĩ, Liên Xô

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.16001-16002

Ký hiệu phân loại: 791.43028092247/NGH 250 S

 

16. Đặng Hoành Loan Sử liệu cổ nhạc Việt Nam / Đặng Hoành Loan. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 1067tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu viết về lễ nhạc trong 19 bộ sách do các vương triều in ấn như: Sử liệu các vương triều Việt Nam và địa giới hành chính; sử liệu nghi lễ tế tự trong cung đình và ở làng xã; sử liệu nhạc vũ các vương triều

Từ khóa: Nhạc truyền thống, Sử liệu, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087354-87355Kho Mượn: M.088234-88236

Ký hiệu phân loại: 781.62009597/S 550 L

 

17. Ca Huế - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia / Phan Thuận An, Nguyễn Phúc An, Tôn Thất Bình,.... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2019. - 401tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Văn hoá và Thể thao

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề nghiên cứu về các giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ thuật của Ca Huế cũng như hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị Ca Huế trong đời sống đương đại

Từ khóa: Nhạc cổ truyền, Thừa Thiên-Huế, Ca Huế

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16365

Ký hiệu phân loại: 781.6200959749/C 100 H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC

1. A Sáng Hạt dẻ non : Tiểu thuyết / A Sáng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 335tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15969-15970

Ký hiệu phân loại: 895.92234/H 110 D

 

2. Bakhtin, M. M. Sáng tác của François Rabelais với nền văn hoá dân gian Trung cổ Phục hưng / M. M. Bakhtin; Từ Thị Loan dịch; Hoàng Ngọc Hiến h.đ.. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 819tr. ; 21cm

Tóm tắt: Đề cập đến nhiều vấn đề của mỹ học và khoa nghiên cứu văn học, đặc biệt là lý thuyết về chủ nghĩa hiện thực nghịch dị, mà hạt nhân cơ bản là tiếng cuời lưỡng trị trong nền văn hoá trào tiếu dân gian thời trung cổ và phục hưng

Từ khóa: Rabelais, François, Nhà văn, 1494-1553, Pháp, Tiểu thuyết, Văn hoá dân gian, Nghiên cứu văn học

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087358-87359Kho Mượn: M.088240-88242

Ký hiệu phân loại: 843.3/S 106 T

 

3. Ban Văn Dòng thời gian : Tuyển truyện ngắn các nhà văn xứ Thanh / Ban Văn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2013. - 512tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa: Ban Văn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16376

Ký hiệu phân loại: 895.92234/D 431 TH

 

4. Bàn Hữu Tài Tiếng ngỗng trời trong bản mờ sương / Bàn Hữu Tài. - H. : Sân khấu, 2020. - 175tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Việt Nam, Văn học thiếu nhi

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16283-16284

Ký hiệu phân loại: 895.9223/T 306 NG

 

5. Bàn Kim Quy Chuyện ở Thung Mây : Tập truyện ngắn / Bàn Kim Quy. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 127tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tập truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16263-16264

Ký hiệu phân loại: 895.92234/CH 527 Ơ

6. Bùi Minh Vũ ...A : Tiểu thuyết / Bùi Minh Vũ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 163tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16241-16242

Ký hiệu phân loại: 895.92234/A 100

 

7. Bùi Quang Thanh Thơ / Bùi Quang Thanh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 399tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087228-87229Kho Mượn: M.088041-88043

Ký hiệu phân loại: 895.922134/B 510 QU

 

8. Bùi Việt Phương Văn chương - tầm đón : Tiểu luận, phê bình / Bùi Việt Phương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 375tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Tiểu luận, Phê bình văn học

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16416-16417

Ký hiệu phân loại: 895.92209/V 115 CH

 

9. Bùi Việt Phương Dưới chân đèo vẫn có mây bay : Tập truyện ngắn / Bùi Việt Phương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 405tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tập truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16179-16180

Ký hiệu phân loại: 895.92234/D 558 CH

 

10. Bút Ngữ Sao đỏ : Tiểu thuyết / Bút Ngữ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 247tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16143-16144

Ký hiệu phân loại: 895.92234/S 108 Đ

 

 

11. Cao Bá Quát Tuyển tập thơ chữ Hán Cao Bá Quát : Hai quyển - 1300 bài.- T.2 / Cao Bá Quát; Trần Văn Nhĩ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 1059tr.

Từ khóa: Văn học cận đại, Việt Nam, Thơ chữ Hán

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.16480

Ký hiệu phân loại: 895.1/TH 460 CH

 

12. Cao Duy Thảo Ven cánh rừng ký ức : Tập bút ký / Cao Duy Thảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 243tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Bút ký

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16105-16106

Ký hiệu phân loại: 895.92283408/V 203 C

 

13. Cao Phương Quán gió lùa : Thơ / Cao Phương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 259tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16195-16196

Ký hiệu phân loại: 895.92214/QU 105 GI

 

14. Cao Thị Hảo Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại : Chuyên luận / Cao Thị Hảo ch.b; Đào Thủy Nguyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 309tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Phê bình văn học, Văn học hiện đại, Việt Nam, Chuyên luận

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16077-16078

Ký hiệu phân loại: 895.922009/V 115 H

 

15. Công Thế Mùa hoa tớ dầy : Tản văn / Công Thế. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tản văn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15915-15916

Ký hiệu phân loại: 895.9228408/M 501 H

16. Doãn Quang Sửu Đi tìm cây rau đắng : Tập truyện ngắn / Doãn Quang Sửu. - H. : Sân khấu, 2020. - 175tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tập truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16169-16170

Ký hiệu phân loại: 895.92234/Đ 300 T

 

17. Du An Cây đào Pháp trên đất Mường Phăng : Bút ký - Ghi chép - Tản văn / Du An. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 355tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Bút ký, Ghi chép, Tản văn, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16101-16102

Ký hiệu phân loại: 895.9228403/C 126 Đ

 

18. Du An Điểm danh bạn bản : Tập thơ / Du An. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 495tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tập thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16047-16048

Ký hiệu phân loại: 895.92214/Đ 304 D

 

19. Dương Quốc Hải Tiếng rừng : Tập truyện ngắn / Dương Quốc Hải. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 263tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15927-15928

Ký hiệu phân loại: 895.92234/T 306 R

 

20. Dương Thiên Lý Chiều vụn : Tiểu thuyết / Dương Thiên Lý. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 262tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16107-16108

Ký hiệu phân loại: 895.92234/CH 309 V

 

21. Dương Thị Nhụn Món quà bất ngờ : Tập truyện thiếu nhi / Dương Thị Nhụn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 135tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện thiếu nhi

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16121-16122

Ký hiệu phân loại: 895.92234/M 430 QU

 

22. Hoài Khánh Đồng hồ báo thức : Thơ viết cho thiếu nhi / Hoài Khánh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 279tr. ; 21cm

Từ khóa: Thơ thiếu nhi, Việt Nam, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087226-87227Kho Mượn: M.088038-88040

Ký hiệu phân loại: 895.9221/Đ 455 H

 

23. Hoàng Chiến Nắng chiều bên suối : Tập thơ (Song ngữ Việt - Cao Lan) / Hoàng Chiến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 239tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15923-15924

Ký hiệu phân loại: 895.92214/N 116 CH

 

24. Hoàng Giang Phú Cánh chim bằng bạt gió / Hoàng Giang Phú. - H. : Sân khấu, 2020. - 147tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16275-16276

Ký hiệu phân loại: 895.922334/C 107 CH

 

25. Hoàng Kim Ngọc Viết về miền yêu thương : Tiểu luận, phê bình / Hoàng Kim Ngọc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 237tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu luận, Phê bình

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16239-16240

Ký hiệu phân loại: 895.92209/V 308 V

 

 

 

26. Hoàng Kim Ngọc Văn học Sơn La 1930 - 2018 : Nghiên cứu / Hoàng Kim Ngọc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 433tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học, Sơn La, 1930 - 2018

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16219-16220

Ký hiệu phân loại: 895.92209/V 115 H

 

27. Hoàng Luận Đêm có mặt trời : Tiểu thuyết / Hoàng Luận. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 207tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16406-16407

Ký hiệu phân loại: 895.92234/Đ 253 C

 

28. Hoàng Thanh Hương Những đứa con của Buôn Nú / Hoàng Thanh Hương. - H. : Sân khấu, 2020. - 175tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16167-16168

Ký hiệu phân loại: 895.92234/NH 556 Đ

 

29. Hoàng Đình Bường Yên ngựa sau cuộc chiến : Bút ký / Hoàng Đình Bường. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 243tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Bút ký, Việt Nam

Ký hiệu kho:Kho Địa chí: DC.16237-16238

Ký hiệu phân loại: 895.9228403/Y 603 NG

 

30. Huy Trụ Thơ nhặt dọc đường / Huy Trụ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 128tr. ; 21cm

Từ khóa: Thơ Việt Nam, Việt Nam, Thơ hiện đại

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16380

Ký hiệu phân loại: 895.92214/TH 460 NH

 

 

 

31. Huỳnh Thu Hậu Diễn ngôn văn chương những vẻ đẹp khác biệt : Tiểu luận, phê bình / Huỳnh Thu Hậu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 157tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Phê bình văn học, Tiểu luận, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16131-16132

Ký hiệu phân loại: 895.92209/D 305 NG

 

32. Huỳnh Thị Ngọc Yến Ru khúc dân ca : Tập thơ / Huỳnh Thị Ngọc Yến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 163tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15973-15974

Ký hiệu phân loại: 895.92214/R 500 KH

 

33. Hà Công Tài Bản sắc dân tộc trong văn học các dân tộc thiểu số đương đại : Nghiên cứu / Hà Công Tài ch.b. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 351tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Bản sắc dân tộc, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16073-16074

Ký hiệu phân loại: 895.922009/B 105 S

 

34. Hà Minh Đô Đoàn nữ giao liên mang tên Trường Sơn : Truyện - ký / Hà Minh Đô. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 303tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Truyện ngắn, Ký

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16398-16399

Ký hiệu phân loại: 895.922803/Đ 406 N

 

35. Hà Mạnh Phong Bàng bạc mưa rừng / Hà Mạnh Phong. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 399tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16247-16248

Ký hiệu phân loại: 895.92234/B 106 B

36. Hà Thiêm Thưởng Lên đường đánh giặc = Khửn tàng tức slấc : Thơ Tày - Việt / Hà Thiêm Thưởng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 267tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Dân tộc Tày, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16257-16258

Ký hiệu phân loại: 895.92214/L 254 Đ

 

37. Hà Thị Cẩm Anh Tuyển tập văn học thiếu nhi : Đề tài miền núi và dân tộc thiểu số / Hà Thị Cẩm Anh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 446tr. ; 24cm

Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Việt Nam, Truyện

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16344-16345Kho Mượn: M.088210-88212

Ký hiệu phân loại: 895.9223/T 527 T

 

38. Hồ Quế Hậu Thơ và nhạc - Em và Anh / Hồ Quế Hậu, Nguyễn Thị Lệ Hồng. - H. : Văn hóa - Văn nghệ, 2020. - 75tr. ; 26cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ, Bài hát

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088346

Ký hiệu phân loại: 895.9221408/TH 460 V

 

39. Hồng Liên Phạm Thế Duyệt - Người thợ lò ngầy ấy : Truyện ký / Hồng Liên. - H. : Lao động, 2021. - 257tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Truyện ký, Văn học hiện đại, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087364-87365Kho Mượn: M.088249-88251

Ký hiệu phân loại: 895.9228403/PH 104 TH

 

40. Hữu Tiến Đi đón mùa xuân : Tập truyện thiếu nhi / Hữu Tiến. - H. : Sân khấu, 2020. - 175tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Truyện thiếu nhi, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16392-16393

Ký hiệu phân loại: 895.9223/Đ 300 Đ

 

 

 

41. Hữu Tiến Hát bên bếp lửa : Tập truyện ngắn / Hữu Tiến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 186tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15977-15978

Ký hiệu phân loại: 895.92234/H 110 B

 

42. Kim Chuông Trong bóng ngày đi : Truyện ngắn / Kim Chuông. - H. : Sân khấu, 2020. - 227tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16271-16272

Ký hiệu phân loại: 895.92234/TR 431 B

 

43. Kiều Vượng Hoài niệm những dòng sông / Kiều Vượng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. - 316tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16383

Ký hiệu phân loại: 895.922334/H 404 N

 

44. Kiều Vượng Vùng trời thủng : Tiểu thuyết / Kiều Vượng. - H. : Thanh niên, 2016. - 343tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16377

Ký hiệu phân loại: 895.922334/V 513 TR

 

45. La Quán Trung Tâm Quốc diễn nghĩa.- T.1 / La Quán Trung; Phan Kế Bính dịch; Bùi Kỷ h.đ; Lê Huy Tiêu, Lê Đức Niệm sửa chữa và giới thiệu. - H. : Văn học, 2017. - 385tr.

Từ khóa: Văn học trung đại, Tiểu thuyết, Trung Quốc

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088482

Ký hiệu phân loại: 895.1346/T 104 QU

 

46. La Quán Trung Tâm Quốc diễn nghĩa.- T.2 / La Quán Trung; Phan Kế Bính dịch; Bùi Kỷ h.đ; Lê Huy Tiêu, Lê Đức Niệm sửa chữa và giới thiệu. - H. : Văn học, 2017. - 403tr.

Từ khóa: Văn học trung đại, Tiểu thuyết, Trung Quốc

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088483

Ký hiệu phân loại: 895.1346/T 104 QU

47. La Quán Trung Tâm Quốc diễn nghĩa.- T.4 / La Quán Trung; Phan Kế Bính dịch; Bùi Kỷ h.đ; Lê Huy Tiêu, Lê Đức Niệm sửa chữa và giới thiệu. - H. : Văn học, 2017. - 395tr.

Từ khóa: Văn học trung đại, Tiểu thuyết, Trung Quốc

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088485

Ký hiệu phân loại: 895.1346/T 104 QU

 

48. La Quán Trung Tâm Quốc diễn nghĩa.- T.3 / La Quán Trung; Phan Kế Bính dịch; Bùi Kỷ h.đ; Lê Huy Tiêu, Lê Đức Niệm sửa chữa và giới thiệu. - H. : Văn học, 2017. - 415tr.

Từ khóa: Văn học trung đại, Tiểu thuyết, Trung Quốc

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088484

Ký hiệu phân loại: 895.1346/T 104 QU

 

49. Linh Nga Niê Kdam Văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên (1975 - 2010) / Linh Nga Niê Kdam tuyển chọn, b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 743tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học, Việt Nam, Dân tộc thiểu số, Trường Sơn, Tây Nguyên, 1975-2010

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16243-16244

Ký hiệu phân loại: 895.92209/V 115 H

 

50. Lê - Trần Nghiệt ngã những khúc quanh : Thơ & tự truyện / Lê - Trần. - H. : Thanh niên, 2021. - 132tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Thơ, Tự truyện

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16340-16341

Ký hiệu phân loại: 895.92234/NGH 308 NG

 

51. Lê Duy Thái Đã một thời chúng tôi sống thế đấy : Ghi chép / Lê Duy Thái. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 443tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Ghi chép, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16049-16050

Ký hiệu phân loại: 895.9228403/Đ 100 M

 

 

 

52. Lê Dục Tôn Những ngày đầu / Lê Dục Tôn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 507tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16151-16152

Ký hiệu phân loại: 895.922334/NH 556 NG

 

53. Lê Hoài Nam Danh tiếng và bóng tối : Tiểu thuyết / Lê Hoài Nam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 385tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16213-16214

Ký hiệu phân loại: 895.92234/D 107 T

 

54. Lê Huy Diễn Sóng thời gian : Thơ / Lê Huy Diễn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 119tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Văn học hiện đại, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16342-16343

Ký hiệu phân loại: 895.92214/S 431 TH

 

55. Lê Huy Hòa Những trang đời soi bóng.- T.3: Bình thơ Xứ Thanh / Lê Huy Hòa. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 215tr.

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Thơ trữ tình, Phê bình văn học, Việt Nam, Thế giới

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16481-16485

Ký hiệu phân loại: 895.9221009/NH 556 TR

 

56. Lê Lâm Vượt qua trảng cỏ : Tập truyện ngắn / Lê Lâm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 151tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tập truyện ngắn, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16201-16202

Ký hiệu phân loại: 895.92234/V 563 QU

 

57. Lê Mai Thao Mùa đông màu ký ức : Tản văn, bút ký, truyện ngắn / Lê Mai Thao. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 333tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tản văn, Bút ký, Truyện ngắn, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16095-16096

Ký hiệu phân loại: 895.9228408/M 501 Đ

58. Lê Mai Thao Nếu một chút thôi : Thơ / Lê Mai Thao. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 227tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16233-16234

Ký hiệu phân loại: 895.92214/N 259 M

 

59. Lê Thành Nghị Tuyển thơ / Lê Thành Nghị. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 451tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ hiện đại, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087238-87239Kho Mượn: M.088056-88058

Ký hiệu phân loại: 895.92214/T 527 TH

 

60. Lê Thùy Giang Lạc giữa mùa bông / Lê Thùy Giang. - H. : Sân khấu, 2020. - 343tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16171-16172

Ký hiệu phân loại: 895.92234/L 101 GI

 

61. Lê Thùy Giang Phong vị Tây Bắc : Lý luận, phê bình văn học / Lê Thùy Giang. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 429tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Phê bình văn học, Lý luận văn học, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16067-16068

Ký hiệu phân loại: 895.92209/PH 431 V

 

62. Lê Thị Bích Hồng Hoa chuối đỏ miền rừng Phja Bjooc : Chuyên luận văn học / Lê Thị Bích Hồng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 381 tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Phác hoạ về con người, sự nghiệp văn chương và đóng góp của nhà thơ Y Phương trong tiến trình phát triển văn học hiện đại nói chung và bộ phận văn học dân tộc thiểu số nói riêng. Nghiên cứu hành trình sáng tạo, phong cách, sự kế thừa kế kho tàng văn hoá dân gian đặc sắc, nghệ thuật ngôn từ, sáng tạo từ láy mới... của nhà thơ Y Phương

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Tác phẩm, Phê bình văn học, Việt Nam, Y Phương, 1947- , Nhà thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15929-15930

Ký hiệu phân loại: 895.922134/H 401 CH

 

63. Lê Va Như chưa hề có thác : Tập ký / Lê Va. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 359tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tập ký

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15983-15984

Ký hiệu phân loại: 895.9228403/NH 550 CH

 

64. Lê Văn Vọng Dưới tán cây rừng : Thơ / Lê Văn Vọng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 351tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15967-15968

Ký hiệu phân loại: 895.922134/D 558 T

 

65. Lê Vĩnh Tài Tuyển tập trường ca / Lê Vĩnh Tài. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 277tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Trường ca

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16183-16184

Ký hiệu phân loại: 895.92214/T 527 T

 

66. Lý Hoài Thu Văn học Việt Nam viết về biển đảo và duyên hải (Giai đoạn 1900 - 2000) / Lý Hoài Thu (ch.b.), Trịnh Văn Định, Hoàng Cẩm Giang. - H. : Phụ nữ, 2020. - 250 tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ, Văn xuôi

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087144-87145Kho Mượn: M.087915-87917

Ký hiệu phân loại: 895.922080034/V 115 H

 

67. Lý Thị Thủy Còn mãi những tin yêu : Tập truyện ngắn / Lý Thị Thủy. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 295tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16085-16086

Ký hiệu phân loại: 895.92234/C 430 M

68. Lưu Quang Hà Tác phẩm chọn lọc / Lưu Quang Hà. - H. : Sân khấu, 2020. - 450tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Kịch, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087274-87275Kho Mượn: M.088113-88115

Ký hiệu phân loại: 895.922234/T 101 PH

 

69. Lưu Quốc Hòa Câu đồng dao làng vòi : Tập truyện ngắn / Lưu Quốc Hòa. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 463tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16053-16054

Ký hiệu phân loại: 895.92234/C 125 Đ

 

70. Lương Mỹ Hạnh Đá hát : Thơ / Lương Mỹ Hạnh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 207tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15935-15936

Ký hiệu phân loại: 895.92214/Đ 100 H

 

71. Lương Viết Thoại Tiếng thét Tồng Lôi : Tiểu thuyết lịch sử / Lương Viết Thoại. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 1191tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Tiểu thuyết, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16031-16032

Ký hiệu phân loại: 895.92232/T 306 TH

 

72. Lục Mạnh Trường Giấc mơ trên cỏ : Truyện ngắn / Lục Mạnh Cường. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 157tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16129-16130

Ký hiệu phân loại: 895.92234/GI 119 M

 

 

 

73. Ma Văn Kháng Một mảnh trăng rừng : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 355tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho:Kho Địa chí: DC.15951-15952

Ký hiệu phân loại: 895.922334/M 458 M

 

74. Mitchell, Margaret Cuốn theo chiều gió : Tiểu thuyết.- T.2 / Margaret Mitchell ; Vũ Kim Thư dịch. - H. : Văn học, 2016. - 482tr.

Từ khóa: Văn học hiện đại, Mỹ, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088490

Ký hiệu phân loại: 813.52/C 517 TH

 

75. Mitchell, Margaret Cuốn theo chiều gió : Tiểu thuyết.- T.1 / Margaret Mitchell ; Vũ Kim Thư dịch. - H. : Văn học, 2016. - 527tr.

Từ khóa: Văn học hiện đại, Mỹ, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088489

Ký hiệu phân loại: 813.52/C 517 TH

 

76. Mã Giang Lân Tuyển tập : Thơ / Mã Giang Lân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 575tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Thơ, Văn học hiện đại

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16311-16312

Ký hiệu phân loại: 895.92214/M 100 GI

 

77. Mỵ Duy Thọ Gửi tình theo gió : Thơ / Mỵ Duy Thọ. - H. : Văn học, 2021. - 119tr. ; 21cm

Từ khóa: Thơ hiện đại, Văn học Việt Nam, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087406-87407Kho Địa chí: DC.16325-16329

Kho Mượn: M.088321-88323

Ký hiệu phân loại: 895.92214/G 553 T

 

78. Mỵ Duy Thọ Thời gian : thơ / Mỵ Duy Thọ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 123tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ hiện đại, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087408-87409

Kho Địa chí: DC.16330-16334

Kho Mượn: M.088324-88326

Ký hiệu phân loại: 895.92214/TH 462 GI

79. Mỵ Duy Thọ Mãi với sao trời / Mỵ Duy Thọ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 147tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ hiện đại, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087404-87405

Kho Địa chí: DC.16320-16324

Kho Mượn: M.088318-88320

Ký hiệu phân loại: 895.92214/M 103 V

 

80. Mỵ Duy Thọ Bình phương nỗi nhớ : Tập thơ / Mỵ Duy Thọ, Nguyễn Ngọc Quế. - H. : Văn hoá - thông tin, 2012. - 118tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ hiện đại, Việt Nam, Thơ Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087410-87411

Kho Địa chí: DC.16335-16339

Kho Mượn: M.088327-88329

Ký hiệu phân loại: 895.92214/B 312 PH

 

81. Nguyễn Bát Nhã Tình cho em : Thơ / Nguyễn Bát Nhã. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 155tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Th

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16135-16136

Ký hiệu phân loại: 895.92214/T 312 CH

 

82. Nguyễn Chuyên Nghiệp Một lần về bản : Tập bút ký / Nguyễn Chuyên Nghiệp. - H. : Sân khấu, 2020. - 167tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tập bút ký

Ký hiệu kho:Kho Địa chí: DC.16175-16176

Ký hiệu phân loại: 895.9228403/M 458 L

 

83. Nguyễn Chuyên Nghiệp Chuyện tình mùa xuân : Truyện ngắn / Nguyễn Chuyên Nghiệp. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 183tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15955-15956

Ký hiệu phân loại: 895.92234/CH 527 T

84. Nguyễn Du Thơ chữ Hán Nguyễn Du : Thanh Hiên thi tập. Nam Trung tạp ngâm. Bắc hành tạp lục / Nguyễn Du; Trần Văn Nhĩ dịch thơ; Đinh Ninh nhuận sắc. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ, 2015. - 575tr. ; 24cm. - (Tinh hoa văn học Việt Nam)

Từ khóa: Văn học cận đại, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16362

Ký hiệu phân loại: 895.92212/TH 460 CH

 

85. Nguyễn Duy Liễm Quà tặng mùa xuân : Tập truyện ngắn / Nguyễn Duy Liễm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 381tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15957-15958

Ký hiệu phân loại: 895.92234/QU 100 T

 

86. Nguyễn Duy Liễm Đất làng bồi : Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Liễm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 439tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16041-16042

Ký hiệu phân loại: 895.92234/Đ 124 L

 

87. Nguyễn Hoàng Thu Nỗi buồn đi qua : Tiểu thuyết / Nguyễn Hoàng Thu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 183tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15971-15972

Ký hiệu phân loại: 895.92234/N 452 B

 

88. Nguyễn Hải Yến Manh mai khói rạ : Tản văn / Nguyễn Hải Yến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 163tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tản văn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16133-16134

Ký hiệu phân loại: 895.9228408/M 107 M

 

89. Nguyễn Hải Yến Cây mẫu đơn hoa trắng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hải Yến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 227tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tập truyện ngắn, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16207-16208

Ký hiệu phân loại: 895.92234/C 126 M

 

90. Nguyễn Hữu Ngôn Thông điệp thời gian : Phê bình văn học nghệ thuật / Nguyễn Hữu Ngôn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 493tr. ; 21cm

Từ khóa: Tác giả, Nghệ thuật, Phê bình văn học, Tác phẩm, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16379

Ký hiệu phân loại: 895.92209/TH 455 Đ

 

91. Nguyễn Khuyến Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến / Nguyễn Khuyến; Trần Văn Nhĩ dịch thơ; Trần Đắc Trung nhuận sắc. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ, 2016. - 823tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học cận đại, Việt Nam, Thơ chữ Hán

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16361

Ký hiệu phân loại: 895.92212/T 527 T

 

92. Nguyễn Long Mưa nguồn gió núi : Thơ / Nguyễn Long. - H. : Sân khấu, 2020. - 141tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ hiện đại, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16390-16391

Ký hiệu phân loại: 895.92214/M 551 NG

 

93. Nguyễn Minh Khiêm Đường cổng trời huyền thoại : Ký / Nguyễn Minh Khiêm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 395tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Ký

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16420-16421

Ký hiệu phân loại: 895.922803/Đ 561 C

 

94. Nguyễn Mạnh Dũng Tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Trường Thanh / Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Thị Việt Trung. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 187tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16081-16082

Ký hiệu phân loại: 895.9223/T 309 TH

 

95. Nguyễn Ngọc Chiến Chú chó nghiệp vụ : Truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Chiến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 223tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16117-16118

Ký hiệu phân loại: 895.92234/CH 500 CH

 

96. Nguyễn Ngọc Thiện Tuyển tập nghiên cứu, phê bình (1974 - 2017) / Nguyễn Ngọc Thiện. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 1227tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Phê bình văn học, Nghiên cứu khoa học, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16069-16070

Ký hiệu phân loại: 895.92209/T 527 T

 

97. Nguyễn Ngọc Tung Ô cửa trăng lên : Thơ / Nguyễn Ngọc Tung. - H. : Sân khấu, 2020. - 563tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16269-16270

Ký hiệu phân loại: 895.92214/Ô 450 C

 

98. Nguyễn Thanh Bình Dấu xưa / Nguyễn Thanh Bình. - H. : Sân khấu, 2020. - 368tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Kịch

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087288-87289

Kho Mượn: M.088134-88136

Ký hiệu phân loại: 895.92224/D 125 X

99. Nguyễn Thanh Bình Đường / Nguyễn Thanh Bình. - H. : Sân khấu, 2020. - 319tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16287-16288

Ký hiệu phân loại: 895.922134/Đ 561

 

100. Nguyễn Thế Hùng Họ vẫn chưa về : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Hùng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 227tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15961-15962

Ký hiệu phân loại: 895.9228403/H 400 V

 

101. Nguyễn Thế Hùng Lộc trời : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thế Hùng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 533tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15987-15988

Ký hiệu phân loại: 895.92234/L 451 TR

 

102. Nguyễn Thị Bình Thời gian và nỗi nhớ : Tập thơ / Nguyễn Thị Bình. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 319tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16091-16092

Ký hiệu phân loại: 895.92214/TH 462 GI

 

103. Nguyễn Thị Liên Tâm Những miền xanh thẳm : Tập thơ / Nguyễn Thị Liên Tâm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 583tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15975-15976

Ký hiệu phân loại: 895.92214/NH 556 M

 

104. Nguyễn Thị Liên Tâm Trường ca viết về Bình Thuận : Chuyên luận / Nguyễn Thị Liên Tâm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Chuyên luận, Trường ca

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16199-16200

Ký hiệu phân loại: 895.9221409/TR 561 C

 

105. Nguyễn Thị Mai Phương Hy vọng mặt trời : Tản văn / Nguyễn Thị Mai Phương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 395tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tản văn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15947-15948

Ký hiệu phân loại: 895.9228408/H 600 V

 

106. Nguyễn Thị Minh Thắng Cỏ mần trầu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Minh Thắng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 239tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16125-16126

Ký hiệu phân loại: 895.92234/C 400 M

 

107. Nguyễn Thị Ngọc Bốn Dưới chân Khau Slung : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Ngọc Bốn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 263tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15959-15960

Ký hiệu phân loại: 895.92234/QU 100 T

 

108. Nguyễn Thị Việt Hà Bình minh mùa thu : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Việt Hà. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 263tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyế, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15939-15940

Ký hiệu phân loại: 895.92234/B 312 M

 

109. Nguyễn Trọng Bản Vòng tròn không khép kín : Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng Bản. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 529tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16229-16230

Ký hiệu phân loại: 895.92234/V 431 TR

 

110. Nguyễn Trọng Hoàn Trữ lượng cảm xúc -Trữ lượng cuả tâm hồn / Nguyễn Trọng Hoàn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 325tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu, phê bình của tác giả Nguyễn Trọng Hoàn đi sâu vào phân tích, bình luận những nét đặc sắc về bút pháp nghệ thuật trong sáng tác thơ ca của các tác giả tiêu biểu như: Tố Hữu, Bà Huyện Thanh Quan, Vũ Đình Liên, Thế Lữ, Hồ Chí Minh, Tagore, Y Phương, Hữu Thỉnh, Viễn Phương...

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087244-87245

Kho Mượn: M.088068-88070

Ký hiệu phân loại: 895.92213409/TR 550 L

111. Nguyễn Trọng Tân Đa đoan cõi tạm : Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng Tân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 287tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087236-87237Kho Mượn: M.088053-88055

Ký hiệu phân loại: 895.922334/Đ 100 Đ

 

112. Nguyễn Trọng Đồng Tia nắng cuối trời : Thơ / Nguyễn Trọng Đồng. - H. : Sân khấu, 2020. - 171tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16281-16282

Ký hiệu phân loại: 895.92214/T 301 N

 

113. Nguyễn Tấn Kiệt Tuyển tập văn học Kiên Giang giai đoạn 1954 - 1975 / Nguyễn Tấn Kiệt. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 319tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử và văn học Kiên Giang giai đoạn chống Mỹ cứu quốc (1954-1975). Giới thiệu các tác phẩm thơ văn tiêu biểu bao gồm: Thơ trong trại giam tù binh Cộng sản, thơ văn vùng giải phóng, thơ văn vùng đô thị

Từ khóa: 1954-1975, Tác giả, Tác phẩm, Văn học hiện đại, Kiên Giang

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15993-15994

Ký hiệu phân loại: 895.922834008/T 527 T

114. Nguyễn Việt Chiến Thi giác và ảo giác : Thơ / Nguyễn Việt Chiến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 183tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ hiện đại

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087232-87233Kho Mượn: M.088047-88049

Ký hiệu phân loại: 895.92214/TH 300 GI

 

115. Nguyễn Văn Cự Giọt mật của thượng đế : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Cự. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 387tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16063-16064

Ký hiệu phân loại: 895.92234/GI 435 M

 

116. Nguyễn Văn Cự Đa chiều với ký / Nguyễn Văn Cự. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 221tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Ký

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16113-16114

Ký hiệu phân loại: 895.9228403/Đ 100 CH

 

117. Nguyễn Văn Học Linh điểu : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Học. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 335tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16089-16090

Ký hiệu phân loại: 895.92234/L 312 Đ

 

118. Nguyễn Văn Học Yêu sao những bàn tay lao động : Tập ký chân dung / Nguyễn Văn Học. - H. : Dân trí, 2020. - 244tr. ; 21cm

Từ khóa: Tập ký, Chân dung

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087152-87153Kho Mượn: M.087927-87929

Ký hiệu phân loại: 895.9228403/Y 259 S

 

119. Nguyễn Văn Mừng Bản giao hưởng mùa xuân : Tiểu thuyết.- T.1 / Nguyễn Văn Mừng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 591tr.

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.16013-16014

Ký hiệu phân loại: 895.92234/B 105 GI

120. Nguyễn Văn Mừng Bản giao hưởng mùa xuân : Tiểu thuyết.- T.2 / Nguyễn Văn Mừng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 471tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho:Kho Địa chí: DC.16015-16016

Ký hiệu phân loại: 895.92234/B 105 GI

 

121. Nguyễn Văn Thạc Mãi mãi tuổi hai mươi : Nhật ký thời chiến tranh Việt Nam / Nguyễn Văn Thạc; Đặng Vương Hưng s.t., giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2020. - 337tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những trang nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Trong đó anh đã ghi chép rất kỹ những điều mắt thấy tai nghe trong suốt chặng đường hành quân, những chuyện vui buồn, và cả những điều anh cảm nhận được từ đó

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Nhật ký

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087158-87159Kho Mượn: M.087936-87938

Ký hiệu phân loại: 895.922803/M 103 M

 

122. Nguyễn Văn Tông Những dấu ấn đường thơ / Nguyễn Văn Tông giới thiệu, lời bình. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 267tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu những lời bình luận, phân tích của tác giả Nguyễn Văn Tông về một số bài thơ hay của các nhà thơ nổi tiếng như: Mã A Lềnh, Lê Minh Thảo, Đoàn Hữu Nam, Huy Thức, Hoàng Minh Tuấn, Đỗ Ngọc Ngân...

Từ khóa: Tác giả, Tác phẩm, Nghiên cứu văn học, Thơ, Văn học hiện đại, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15979-15980

Ký hiệu phân loại: 895.922100809/NH 556 D

 

123. Nguyễn Vũ Mùa xưa / Nguyễn Vũ. - H. : Sân khấu, 2020. - 239tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16273-16274

Ký hiệu phân loại: 895.92214/M 501 X

 

124. Nguyễn Đình Lãm Thủ thỉ bên dồng suối : Truyện ngắn / Nguyễn Đình Lãm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 407tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15911-15912

Ký hiệu phân loại: 895.92234/TH 500 TH

125. Nguyễn Đình Tú Nháp : Tiểu thuyết / Nguyễn Đình Tú. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 381tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16097-16098

Ký hiệu phân loại: 895.92234/NH 109

 

126. Nguyễn Đình Tú Bên dòng sầu điện : Tiểu thuyết / Nguyễn Đình Tú. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 323tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16231-16232

Ký hiệu phân loại: 895.92234/B 254 D

 

127. Nguyễn Đình Tú Cô mặc sầu : Tiểu thuyết / Nguyễn Đình Tú. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 367tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16209-16210

Ký hiệu phân loại: 895.92234/C 450 M

 

128. Nguyễn Đăng Chương Kịch Nguyễn Đăng Chương.- T.3 / Nguyễn Đăng Chương. - H. : Sân khấu, 2020. - 640tr.

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Kịch

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087440-87441Kho Mượn: M.088503-88505

Ký hiệu phân loại: 895.92224/K 302 NG

 

129. Nguyễn Đức Ninh Diện mạo văn học cận hiện đại Lào.- T.1 / Nguyễn Đức Ninh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 349tr.

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về văn học truyền thống Lào; bối cảnh lịch sử - văn hoá Lào từ năm 1893 đến nay; văn học Lào thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp đô hộ (1983-1954); thời kỳ đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và giải phóng hoàn toàn đất nước (1955-1975); thời kỳ cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1975 đến nay)

Từ khóa: Văn học cận đại, Lào, Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087442-87443Kho Mượn: M.088506-88508

Ký hiệu phân loại: 895.919109/D 305 M

130. Ngô Minh Bắc Lửa dưới chân núi cấm : Tập bút ký / Ngô Minh Bắc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 479tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Tập bút ký, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16045-16046

Ký hiệu phân loại: 895.92283403/L 551 D

 

131. Ngô Thảo Bốn nhà văn nhà số 4 : Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn : Tư liệu văn học / Ngô Thảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 498tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm những tư liệu ghi lại chân thực tỉ mỉ những quan điểm, cái nhìn sắc sảo của bạn nghề, đồng đội; sưu tập tư liệu, tìm kiếm các câu chuyện làm nên cuộc đời của 4 nhà văn Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Nhà văn, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087222-87223Kho Mượn: M.088032-88034

Ký hiệu phân loại: 895.92209/B 454 NH

 

132. Ngô Thị Ngọc Diệp Trưa nay chim khách lại về : Truyện ngắn / Ngô Thị Ngọc Diệp. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 175tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16187-16188

Ký hiệu phân loại: 895.92234/TR 551 N

 

133. Ngô Xuân Tiếu Một chặng đường thơ : Tuyển tập thơ và trường ca / Ngô Xuân Tiếu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 271tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tuyển tập thơ, Trường ca

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16384

Ký hiệu phân loại: 895.92214/M 458 CH

 

134. Ngọc Thụ Đứa con lạc loài (Kịch dài) / Ngọc Thụ. - H. : Sân khấu, 2020. - 464tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Kịch, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087276-87277Kho Mượn: M.088116-88118

Ký hiệu phân loại: 895.922234/Đ 551 C

 

135. Nhuỵ Nguyên Bóng thuyền ảnh hiện / Nhuỵ Nguyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 181tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16402-16403

Ký hiệu phân loại: 895.92234/B 431 TH

136. Niê Thanh Mai Ngày mai sáng rỡ : Tập truyện ngắn / Niê Thanh Mai. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 131tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16161-16162

Ký hiệu phân loại: 895.92234/NG 112 M

 

137. Nông Quang Khiêm Tiếng hú trên đỉnh Pù Cải : Tập truyện ngắn / Nông Quang Khiêm. - H. : Sân khấu, 2020. - 247tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tập truyện ngắn, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16265-16266

Ký hiệu phân loại: 895.92234/T 306 H

 

138. Nông Quang Khiêm Cây cỏ và hoa : Thơ / Nông Quang Khiêm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 195tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16139-16140

Ký hiệu phân loại: 895.92214/C 126 C

 

139. Nông Quốc Lập Đường đi trong lòng mình : Tiểu thuyết / Nông Quốc Lập. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 485tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16422-16423

Ký hiệu phân loại: 895.92234/Đ 561 Đ

 

140. Nông Quốc Lập Chiếc vòng tay kỳ lạ : Tập truyện ngắn / Nông Quốc Lập. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 295tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tập truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16197-16198

Ký hiệu phân loại: 895.92234/CH 303 V

 

141. Nông Quốc Lập Trước mặt là núi cao : Tập truyện ngắn / Nông Quốc Lập. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 171tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16155-16156

Ký hiệu phân loại: 895.92234/TR 557 M

 

142. Nông Thị Hưng Tình núi : Thơ / Nông Thị Hưng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 115tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16235-16236

Ký hiệu phân loại: 895.92214/T 312 N

 

143. Phan Trọng Thưởng Văn học Việt Nam thế kỷ XX : Kịch bản kịch nói 1900 - 1945.- Q.6 / Phan Trọng Thưởng. - H. : Văn học, 2007. - 1213tr.

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088470-88471

Ký hiệu phân loại: 895.92223208/V 115 H

 

144. Phù Ninh Giã biệt núi gấu / Phù Ninh. - H. : Sân khấu, 2020. - 247tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16396-16397

Ký hiệu phân loại: 895.92234/GI 100 B

 

145. Phù Ninh Tha hương / Phù Ninh. - H. : Sân Khấu, 2020. - 299tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16141-16142

Ký hiệu phân loại: 895.92234/TH 100 H

 

146. Phùng Hải Yến Quê tôi vùng Tây Bắc : Tản văn / Phùng Hải Yến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 183tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tản văn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16137-16138

Ký hiệu phân loại: 895.9228408/QU 250 T

147. Phùng Mộng Long Đông Chu liệt quốc : Tiểu thuyết chương hồi.- T.2 / Phùng Mộng Long. - H. : Văn học, 2017. - 511tr.

Từ khóa: Văn học trung đại, Trung Quốc, Tiểu thuyết lịch sử

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088487

Ký hiệu phân loại: 895.1346/Đ 455 CH

 

148. Phùng Mộng Long Đông Chu liệt quốc : Tiểu thuyết chương hồi.- T.3 / Phùng Mộng Long. - H. : Văn học, 2017. - 499tr.

Từ khóa: Văn học trung đại, Trung Quốc, Tiểu thuyết lịch sử

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088488

Ký hiệu phân loại: 895.1346/Đ 455 CH

 

149. Phùng Mộng Long Đông Chu liệt quốc : Tiểu thuyết chương hồi.- T.1 / Phùng Mộng Long. - H. : Văn học, 2017. - 503tr.

Từ khóa: Văn học trung đại, Trung Quốc, Tiểu thuyết lịch sử

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088486

Ký hiệu phân loại: 895.1346/Đ 455 CH

 

150. Phùng Văn Khai Ngô Vương : Tiểu thuyết lịch sử / Phùng Văn Khai. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 523tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết lịch sử

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16057-16058

Ký hiệu phân loại: 895.92234/NG 450 V

 

151. Phạm Duy Nghĩa Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi / Phạm Duy Nghĩa. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 371tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu về văn xuôi miền núi trước và sau Cách mạng tháng Tám. Diện mạo văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi. Văn xuôi miền núi nhìn từ các bình diện về con người. Nghệ thuật văn xuôi miền núi và vấn đề truyền thống - hiện đại. Nhận diện một số phong cách văn xuôi miền núi

Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn xuôi, Dân tộc, Nghiên cứu văn học, Miền núi, Việt Nam

Ký hiệu kho:Kho Địa chí: DC.16153-16154

Ký hiệu phân loại: 895.922830809/V 115 X

 

 

152. Phạm Ngọc Cảnh Phạm Ngọc Cảnh tác phẩm tuyển chọn / Phạm Ngọc Cảnh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 568tr. ; 27cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm thơ, bút ký, lời bình phim - lễ hội của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh; cùng những bài viết thể hiện tình cảm của đồng nghiệp, người thân dành cho ông

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16356

Ký hiệu phân loại: 895.922134/PH 104 NG

 

153. Phạm Phương Thảo Người thêu nắng vào chiều : Ký / Phạm Phương Thảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 463tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Ký

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16099-16100

Ký hiệu phân loại: 895.9228403/NG 558 TH

 

154. Phạm Thanh Khương Kỳ hoa dị thảo : Tiểu thuyết / Phạm Thanh Khương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 357tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16225-16226

Ký hiệu phân loại: 895.92234/K 600 H

 

155. Phạm Thị Duyên Mùa núc nác trổ hoa : Tập truyện ngắn / Phạm Thị Duyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Tập truyện ngắn, Văn học hiện đại, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16203-16204

Ký hiệu phân loại: 895.92234/M 501 N

 

156. Phạm Việt Long Phong lan về trời : Tập truyện / Phạm Việt Long. - H. : Dân trí, 2020. - 262tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087172-87173

Kho Mượn: M.087957-87959

Ký hiệu phân loại: 895.92234/PH 431 L

157. Phạm Việt Tuyền Văn học Miền Nam Việt Nam thời kỳ Nam Bắc phân tranh (Các thế kỉ XVI - XVIII) : Chuyên luận văn học / Phạm Việt Tuyền. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 339tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Chuyên luận, Nghiên cứu văn học, Văn học Việt nam, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16075-16076

Ký hiệu phân loại: 895.92209/V 115 H

 

158. Sơn Tùng Tuyển tập truyện, ký về Hồ Chí Minh.- Q.2: Búp sen xanh - Bông sen vàng - Trái tim quả đất / Sơn Tùng; Bùi Sơn Định s.t., tuyển chọn. - H. : Văn học, 2020. - 895tr.

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện, Ký, Hồ Chí Minh

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.087438-87439Kho Mượn: M.088500-88502

Ký hiệu phân loại: 895.9223/T 527 T

 

159. Thackeray, William Makepeace Hội chợ phù hoa.- T.2 / William Makepeace Thackeray ; Trần Kiêm dịch. - H. : Văn học, 2018. - 325tr.

Từ khóa: Văn học cận đại, Anh, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088480

Ký hiệu phân loại: 823.8/H 452 CH

 

160. Thackeray, William Makepeace Hội chợ phù hoa.- T.3 / William Makepeace Thackeray ; Trần Kiêm dịch. - H. : Văn học, 2018. - 364tr.

Từ khóa: Văn học cận đại, Anh, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088481

Ký hiệu phân loại: 823.8/H 452 CH

 

161. Thackeray, William Makepeace Hội chợ phù hoa.- T.1 / William Makepeace Thackeray ; Trần Kiêm dịch. - H. : Văn học, 2018. - 337tr.

Từ khóa: Văn học cận đại, Anh, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088479

Ký hiệu phân loại: 823.8/H 452 CH

 

162. Thanh Tùng Còn đây một thời hoa đỏ : Thơ / Thanh Tùng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 299tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16087-16088

Ký hiệu phân loại: 895.92214/C 430 Đ

163. Thanh Đàm Gửi lại thời gian : Thơ, hồi ký, kịch bản / Thanh Đàm. - H. : Văn học, 2021. - 363tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ, Hồi ký, Kịch bản

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16370-16375

Ký hiệu phân loại: 895.922134/G 553 L

 

164. Thi Nại Am Thuỷ Hử : Tiểu thuyết chương hồi.- T.1 / Thi Nại Am; Á Nam Trần Tuấn Khải dịch; Kim Thánh Phán lời bàn. - H. : Văn học, 2018. - 413tr.

Từ khóa: Tiểu thuyết, Trung Quốc, Văn học trung đại

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088476

Ký hiệu phân loại: 895.1344/TH 523 H

 

165. Thi Nại Am Thuỷ Hử : Tiểu thuyết chương hồi.- T.2 / Thi Nại Am; Á Nam Trần Tuấn Khải dịch; Kim Thánh Phán lời bàn. - H. : Văn học, 2018. - 443tr.

Từ khóa: Tiểu thuyết, Trung Quốc, Văn học trung đại

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088477

Ký hiệu phân loại: 895.1344/TH 523 H

 

166. Thi Nại Am Thuỷ Hử : Tiểu thuyết chương hồi.- T.3 / Thi Nại Am; Á Nam Trần Tuấn Khải dịch; Kim Thánh Phán lời bàn. - H. : Văn học, 2018. - 419tr.

Từ khóa: Tiểu thuyết, Trung Quốc, Văn học trung đại

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.088478

Ký hiệu phân loại: 895.1344/TH 523 H

 

167. Triều Ân Trên vùng mây trắng (Truyện về Anh hùng Lực lượng vũ trang Hoàng Đình Giong) : Tiểu thuyết / Triều Ân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 430tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15945-15946

Ký hiệu phân loại: 895.92234/TR 254 V

 

168. Trung Trung Đỉnh Ngược chiều cái chết : Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 183tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16193-16194

Ký hiệu phân loại: 895.922334/NG 557 CH

169. Trương Công Lạc Những nẻo đường thơ. - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 111tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Thơ hiện đại

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: D.087396-87397

Kho Mượn: M.088297-88299

Ký hiệu phân loại: 895.92214/NH 556 N

 

170. Trương Thanh Hùng Như là huyền thoại : Ký / Trương Thanh Hùng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 178 tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Ký

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15933-15934

Ký hiệu phân loại: 895.9228403/NH 550 L

 

171. Trương Tửu Tuyển tập văn xuôi.- Q.1 / Trương Tửu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 833tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Văn xuôi

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16462-16463

Ký hiệu phân loại: 895.922334/T 527 T

 

172. Trương Tửu Tuyển tập văn xuôi.- Q.2 / Trương Tửu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 967tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: