Banner top Thư viện tỉnh Thanh hoá
  • Loading...

Đại hội Chi bộ Thư viện tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2025

Đ/c Đỗ Quang Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK, ngày 24/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 28/4/2022 của Đảng uỷ Sở VHTT&DL Thanh Hoá về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Được sự đồng ý của Đảng uỷ Sở VHTT&DL Thanh Hoá. Chiều ngày 20/8/2022 Chi bộ Thư viện tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 và xây dựng mục tiêu, phương hướng cho hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới để lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

     Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Quang Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Tống Văn Thành Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ngành cùng sự có mặt của toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

     Đại hội đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; Đồng chí Lê Thiện Dương - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Các bản Báo cáo đã đánh giá một cách khách quan, trung thực, không thổi phồng thành tích, ưu điểm cũng như không né tránh những hạn chế, khuyết điểm và chỉ ra các nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm để từ đó định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất cho nhiệm kỳ 2022-2025.

     Đại hội đã tiến hành thảo luận và các đảng viên đã thực sự phát huy vai trò tiên phong của mình thông qua việc đóng góp những tham luận thiết thực cho Đại hội. Các ý kiến tham luận rất rõ ràng và thẳng thắn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ trong nhiệm kỳ qua đồng thời đề xuất một số nội dung cần thiết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như công tác chuyển đổi số, công tác phát triển văn hóa đọc, công tác xây dựng phát triển các tổ chức đoàn thể và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên,…

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Quang Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ cũng như Thư viện tỉnh đã đạt được trong những năm qua đặc biệt là việc thực hiện Đề án phát triển Văn hóa đọc; Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề nghị trong nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: chuẩn bị cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu từng bước xây dựng thư viện điện tử; kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị...; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đ/c Đỗ Quang Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Thư viện tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2025

     Trên cơ sở các quy định về hướng dẫn tổ chức Đại hội, Đại hội đã sáng suốt chọn ra những cá nhân tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, có năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn để bầu vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Lê Thiện Dương được Đại hội tín nhiệm và tiếp tục bầu giữ chức Bí Thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ Thư viện tỉnh Thanh Hóa

     Thay mặt Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Thiện Dương phát biểu trước Đại hội: Với sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng, Chi bộ Thư viện tỉnh Thanh Hóa sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2022-2025.

-THƯ VIỆN TỈNH THANH HÓA-

 

 

Thư viện số Tra cứu sách

KẾT NỐI WEBSITE

Bộ VHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa Thư viện quốc gia việt nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LƯỢT TRUY CẬP