Banner top Thư viện tỉnh Thanh hoá
  • Loading...

Xe ô tô thư viện lưu động:

Đưa ánh sáng tri thức đến cộng đồng

          Thư viện tỉnh Thanh Hóa vinh dự là một trong 31 tỉnh được tiếp nhận “ Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện”. Xe được mang tên “Ánh sáng tri thức”. Dự án được thực hiện từ đề xuất của Vụ thư viện - Bộ VHTTDL; Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup là nhà tài trợ chính.

          Mô hình xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện được thiết kế là xe tải, có sách, máy tính, máy chủ cùng với phần mềm, máy chiếu, ti vi, tài liệu điện tử, sách nói, máy phát điện, tăng âm, đèn và các thiết bị phục vụ cho người khiếm thị.

          Dự án “ Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện” giúp cho Thư viện tỉnh Thanh Hóa  chủ động triển khai các hoạt động phục vụ ngoài thư viện. Cung cấp cho học sinh và người dân truy cập tài liệu, tri thức, công nghệ thông tin và những phương tiện hỗ trợ học tập, nghiên cứu, giải trí; Hình thành và xây dựng thói quen đọc, tự học qua sách báo, tài liệu, internet, khuyến khích và hỗ trợ việc học suốt đời; Phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự tin trong giao tiếp, kỹ năng học tập và kỹ năng sống trong trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng người dân để có thể nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu, công tác, sản xuất kinh doanh….có thể kết nối với cộng đồng và thế giới; Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao dân trí, hình thành lối sống lành mạnh, ý thức tuân thủ pháp luật có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, xã hội và đất nước.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ thư viện và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup
trao xe ô tô Thư viện lưu động cho 31 Thư viên tỉnh.

          Để “ Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện” hoạt động hiệu quả rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ của các cấp chính quyền về kinh phí hoạt động, kinh phí mua sách…và sự quan tâm của các đơn vị cơ quan, trường học khi được phối hợp. Sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành ở địa phương tạo mọi điều kiện về địa điểm phục vụ cũng như về con người, giúp cho việc tổ chức đưa xe ô tô thư viện lưu động luân chuyển sách báo phục vụ cơ sở, thúc đẩy việc đưa thông tin và tri thức đến với người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng.

Lê Thiện Dương

PGĐ Thư viện tỉnh Thanh Hóa

Thư viện số Tra cứu sách

KẾT NỐI WEBSITE

Bộ VHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa Thư viện quốc gia việt nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LƯỢT TRUY CẬP