Banner top Thư viện tỉnh Thanh hoá
  • Loading...

    GIỚI THIỆU CHUNG

Thư viện tỉnh Thanh Hóa là trung tâm hệ thống thư viện công cộng tỉnh nhà, là trung tâm văn hóa, thông tin, giáo dục của cộng đồng. Với chức năng, nhiệm vụ: gìn giữ di sản thư tịch của dân tộc và của nhân loại; thu thập, tàng trữ bảo quản vốn tài liệu sách, báo, các xuất bản phẩm trong và ngoài nước và của địa phương. Tổ chức việc khai thác, sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, tuyên truyền, giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học công nghệ, phát triển văn hóa kinh tế, phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương đất nước; biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin thư mục, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thư viện trên toàn tỉnh, tham gia xây dựng mạng lưới thông tin của hệ thống thư viện công cộng; tổ chức xây dựng mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở và luân chuyển sách phục vụ nhân dân; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thư viện công cộng, tổ chức các hoạt động dịch vụ trong thư viện, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa đọc của nhân dân trong tỉnh. Tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề, các sự kiện, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ bạn đọc chuyên nghiệp với phương châm:

“Tri thức làm nền, tinh thông nghiệp vụ, phục vụ tận tình, văn minh lịch sự”.

     Hàng năm Thư viện tỉnh Thanh Hóa bổ sung, xử lý kỹ thuật đưa vào phục vụ nhân dân từ 15.000 đến 20.000 bản sách; 170 loại báo tạp chí. Bạn đọc thường xuyên đến thư viện từ 3.500 đến 5.000 bạn đọc làm thẻ và đọc tại chỗ. Kho sách Địa chí có nhiều tài liệu quý hiếm, sách viết về địa phương, nhiều tài liệu đã được số hóa, sách ngoại văn, thư tịch cổ Hán Nôm. 120 bộ máy tính với cấu hình hiện đại phục vụ nhân dân. Xây dựng môi trường thực sự văn hóa trong thư viện tỉnh là điểm đến để nhân dân học tập suốt đời trong thư viện.

THƯ VIỆN TỈNH THANH HÓA

Thư viện số Tra cứu sách

KẾT NỐI WEBSITE

Bộ VHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa Thư viện quốc gia việt nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LƯỢT TRUY CẬP