Banner top Thư viện tỉnh Thanh hoá
  • Loading...

Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền phát triển Văn hóa đọc và giới thiệu sách năm 2023 sẽ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

     Ngày 14/03/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có Công văn số 884/BVHTTDL-TV gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) về việc đăng cai và phối hợp tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023, với chủ đề: “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng”.

Tiết mục tham dự Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc năm 2022 tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

     Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tuyên truyền, phổ biến những tài liệu, sách báo về vị trí, vai trò, chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển đảo và biên giới, lãnh thổ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

     Theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh BR-VT thống nhất việc đăng cai và phối hợp tổ chức Liên hoan tại địa phương, cử các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, hỗ trợ công tác tổ chức và chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị chức năng liên quan xây dựng kế hoạch, phối hợp với Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) triển khai thực hiện.

     Liên hoan dự kiến sẽ tổ chức trong 5 ngày, vào trung tuần tháng 8/2023 tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

-THƯ VIỆN TỈNH THANH HÓA-

 

 

Thư viện số Tra cứu sách

KẾT NỐI WEBSITE

Bộ VHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa Thư viện quốc gia việt nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LƯỢT TRUY CẬP