Banner top Thư viện tỉnh Thanh hoá
  • Loading...

THƯ MỤC TOÀN VĂN

“THANH HÓA QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG”

SAU HƠN 6 NĂM NHÌN LẠI

Nguyễn Xuân Thanh

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa

(Nguyên Giám đốc Thư viện tỉnh Thanh Hóa)

 

     Tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và sản xuất là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động của các thư viện công cộng. Nếu làm tốt công tác này, các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện không những có ý nghĩa phục vụ thiết thực các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương mà còn góp phần quan trọng nâng cao vai trò, vị thế của thư viện đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và công chúng bạn đọc, tạo ra nguồn thu cho các hoạt động thông tin thư viện.

     Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của công tác này, những năm vừa qua Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ thông tin thiết thực như: dịch vụ dịch thuật, dịch vụ tra tìm tư liệu các dòng họ, dịch vụ tra tìm tài liệu phục vụ các đề tài luận án, các công trình nghiên cứu khoa học, biên soạn các thư mục chuyên đề đã được đông đảo công chúng, bạn đọc đánh giá cao như: thư mục toàn văn các bài báo viết về công tác trùng tu - tôn tạo khu di tích lịch sử Lam Kinh; thư mục toàn văn các bài báo viết về tiềm năng kinh tế - khả năng hợp tác đầu tư và phát triển của Thanh Hóa; thư mục toàn văn các bài báo viết về cuộc khởi nghĩa Ba Đình; thư mục toàn văn các bài báo viết về chiến khu Ngọc Trạo,... Trong các sản phẩm dịch vụ thông tin của thư viện, có một sản phẩm thông tin được lãnh đạo tỉnh cùng các cơ quan báo chí trung ương và địa phương cùng đông đảo công chúng bạn đọc đánh giá là một kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của tỉnh, đó chính là thư mục toàn văn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương”.

     Từ những ý tưởng ban đầu

     Như chúng ta đều biết, cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam phát triển hết sức mạnh mẽ và đóng một vai trò quan trọng trong công tác quản lý xã hội, cung cấp nguồn lực thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành của Đảng và Nhà nước. Ở các địa phương, vấn đề này lại càng có ý nghĩa quan trọng, nhất là những vấn đề thông tin về địa phương được đăng tải trên báo chí Trung ương. Tuy nhiên, có một thực tế là trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, cả nước có tới 500 - 600 tờ báo, tạp chí nên không phải tất cả các vấn đề, các thông tin về địa phương mà báo chí đã nêu đều có thể đến được kịp thời với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương cũng như đông đảo công chúng bạn đọc. Bởi vì, không ai có thể có tất cả các báo để đọc và không ai có thể đọc tất cả các báo để tra cứu thông tin về địa phương mình. Do thiếu thông tin về địa phương mà báo chí đã nêu hoặc thông tin đến chậm nên đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy, chính quyền và của các ban, ngành ở địa phương. Mặt khác, do không có được đầy đủ thông tin mà báo chí đã nêu nên rất nhiều bạn đọc thiếu một cái nhìn đầy đủ, khách quan và toàn diện về địa phương. Trên mặt trận đấu tranh chống tiêu cực, lâu nay chúng ta thường nghe nói có “sự im lặng đáng sợ” trước những vấn đề mà báo chí đã nêu. Điều này cũng có lý do từ phía những người có trách nhiệm không tiếp nhận được những vấn đề mà báo chí đã nêu.

     Phát hiện được nhu cầu thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền và của các ban, ngành, đoàn thể địa phương cũng như những nhu cầu thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về địa phương của nhiều bạn đọc, đồng thời nhìn thấy lợi thế về nguồn lực thông tin của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh có tới 270 đầu báo, tạp chí thường xuyên được bổ sung hàng ngày vào thư viện, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã có ý tưởng biên soạn một tài liệu thông tin có tính tổng hợp, liên kết, cập nhật nhanh theo định kỳ mỗi tuần một số những thông tin mà báo chí Trung ương đã nêu về địa phương. Để đảm bảo tính khách quan, chính xác và phong phú về thông tin, tất cả các thông tin đều được chuyển tải dưới dạng toàn văn các bài viết đã được đăng tải trên các báo. Trên cơ sở ý tưởng đó, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành làm thử nghiệm số đầu tiên (ngày 15/5/2002) với tên gọi: thư mục toàn văn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương”. Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã làm công văn trình bày ý tưởng gửi kèm với tài liệu thử nghiệm tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh xin ý kiến. Sau 3 ngày tài liệu phát hành, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã tiếp nhận được rất nhiều ý kiến đánh giá, hoan nghênh, biểu dương cách làm sáng tạo của thư viện. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giới thiệu trong nhiều cuộc họp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tài liệu “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” và đề nghị lãnh đạo các ban, ngành, các huyện, thị, thành phố sử dụng tài liệu này phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ở ngành mình, địa phương. Nhiều ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã đến thư viện đăng ký tài liệu. Nhiều đồng chí lão thành cách mạng của tỉnh, mặc dù tuổi cao nhưng đã đến tận thư viện tìm hiểu cách làm tài liệu “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” và động viên anh em đọc tài liệu cho kỹ, không để sót bài. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương như: Thông tấn xã Việt Nam, báo Văn nghệ, báo Đại đoàn kết, báo Lao động xã hội, báo Nông nghiệp Việt Nam, Hội nhà báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa,... đã đến tìm hiểu và đặt mua tài liệu. Nhiều cơ quan báo chí Trung ương đã hỗ trợ báo miễn phí cho Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh nhằm tăng cường thêm nguồn lực thông tin cho tài liệu. Thông tin thư mục toàn văn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” đã được giới thiệu trên Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa, báo Thanh Hóa, báo Nhân dân, báo Văn hóa Thông tin Thanh Hóa. Cái tên “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” đã sống trong lòng công chúng bạn đọc, trở thành nhu cầu của công chúng bạn đọc, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và trở thành “thương hiệu” trong đời sống báo chí của vùng đất xứ Thanh kể từ ngày ấy.

     Sau hơn 6 năm nhìn lại

     Kể từ khi biên soạn và phát hành thử nghiệm số đầu tiên, cho đến nay tuổi đời của thư mục toàn văn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” đã trên 6 tuổi. Tính đến ngày 21/8/2008, thư viện đã phát hành 330 số với 49.500 bản in và khoảng 2.470.000 trang in, phục vụ 330.000 lượt bạn đọc. Thư mục được phát hành theo tuần báo vào chiều thứ sáu hàng tuần. Phạm vi phát hành của thư mục ngày càng được mở rộng. Từ các bạn đọc ban đầu là các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số ban ngành của tỉnh, cho đến nay, thư mục đã được phát hành đến các huyện ủy, thành ủy, UBND huyện, thị, thành phố, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, thư viện 27 huyện, thị, thành phố. Nhiều cơ quan, tổ chức cũng đã đến đặt mua tài liệu. Do tính chất quan trọng của tài liệu, để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và khả năng cập nhật nhanh thông tin, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thanh Hóa đã bố trí một lực lượng cán bộ chuyên sâu cho loại tài liệu này và tổ chức thực hiện theo quy trình của một tờ báo. Cụ thể, có 02 cán bộ phòng báo chuyên đọc báo, tạp chí hàng ngày vào thư viện để khai thác tin bài. Sau khi tập hợp, phân loại và làm bản bông trình giám đốc thẩm định, phê duyệt, tài liệu được chuyển sang phòng tin học in ấn, nhân bản và phát hành. Thư viện đã bố trí 01 cán bộ chuyên phát hành tài liệu này đến các cơ quan, ban ngành của tỉnh. Riêng khối huyện được phát hành qua Bưu điện tỉnh.

     Có thể nói, việc biên soạn thông tin thư mục toàn văn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” ở Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thanh Hóa là một việc làm rất vất vả nhưng cán bộ viên chức Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh hết sức vui mừng, phấn khởi, tự hào vì đây là một trong những việc làm có hiệu quả thiết thực, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh. Những dòng lưu bút của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo nhiều ban, ngành của tỉnh, của các huyện, thị khi đến thăm thư viện tỉnh trong sổ vàng truyền thống của đơn vị và những món quà đầu năm mỗi khi tết đến xuân về của tỉnh chính là niềm động viên cổ vũ hết sức lớn đối với cán bộ viên chức Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thanh Hóa.

     Nói về tính thiết thực và hiệu quả của thư mục toàn văn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương”, qua hơn 6 năm nhìn nhận và đánh giá lại có thể khẳng định rằng: Tài liệu thật sự là một kênh thông tin quan trọng giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Xin dẫn ra một số nhận định để chứng minh:

     - Trong nhiều cuộc họp của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thường nhắc nhở lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh đọc kỹ tài liệu “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” và kiểm tra, xem xét, cùng các địa phương trong tỉnh xử lý ngay những vấn đề được các báo đăng tải. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” luôn được xem là “một kênh thông tin quan trọng giúp sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hơn”.

     Đồng chí Phạm Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa:

     “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” là tài liệu tổng hợp quý, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm bắt các thông tin nhiều chiều của các báo chí Trung ương về tỉnh nhà, về kinh tế - xã hội về thực thi pháp luật, qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra xem xét các thông tin, xử lý thông tin, định hướng lãnh đạo dư luận phục vụ kịp thời nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế, thực thi pháp luật, hoạt động văn hóa - xã hội.

     Đây là một cách làm sáng tạo, thiết thực của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh vì các đồng chí lãnh đạo quản lý không có điều kiện nghiên cứu, xem xét hết các báo chí, các kênh thông tin. Các đồng chí đã giúp cho lãnh đạo tỉnh phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý. Tôi rất hoan nghênh việc làm đó của các đồng chí, mong rằng tài liệu tiếp tục được cải tiến, phát huy tốt hơn nữa.

     Đồng chí Lô Thị Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa:

     Trong những năm vừa qua, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh biên tập và phát hành cuốn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. Với số lượng phát hành mỗi tháng 4 kỳ, dung lượng thông tin được biên tập, đăng tải trên cuốn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” đã cùng với các loại báo chí khác phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo, theo dõi những diễn biến về tình hình chính trị, đời sống xã hội, phục vụ thiết thực cho công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà.

     Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa:

     Tài liệu cung cấp đầy đủ, kịp thời các tin, bài viết về Thanh Hóa, có liên quan đến Thanh Hóa qua báo chí Trung ương.

     Giúp cho lãnh đạo có thêm một kênh thông tin để nắm được tình hình, kết quả, hiệu quả việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nắm được những vấn đề cần giải quyết ở cơ sở.

     Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa:

     “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” là một tài liệu thông tin rất tốt, rất thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo Sở Nội vụ. Xin đánh giá, ghi nhận việc làm sáng tạo của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh.

     Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa:

     “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” là một tài liệu thiết thực, là một kênh thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo tỉnh.

     Thông tin “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” đã được gửi đều đặn, đối tượng nhận phù hợp.

     Trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy.

     Đồng chí Hà Văn Thương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa:

     Tài liệu giúp các đồng chí làm công tác lãnh đạo, quản lý của tỉnh có điều kiện nghiên cứu các thông tin đăng tải trên các báo chí một cách có hệ thống. Từ đó kịp thời điều chỉnh các mối quan hệ có liên quan.

     Rút ra được một số bài học trong quan hệ với báo chí, nhất là việc tranh thủ sự ủng hộ của báo chí trong việc tuyên truyền các chủ trương, các chỉ thị, các quyết định, các nghị quyết và những việc làm cụ thể của cấp ủy - chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

     Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa:

     Thư mục toàn văn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” đã giúp cho việc tổng hợp các thông tin trong tỉnh một cách toàn diện hơn từ những hoạt động thực tiễn hàng ngày.

     Hiểu được cách nhìn nhận đánh giá về con người, về cuộc sống của người xứ Thanh qua lăng kính của các nhà báo.

     Qua thông tin của các báo phần nào thấy được những mặt mạnh, lợi thế của Thanh Hóa cũng như những tồn tại mà người cán bộ lãnh đạo quản lý phải tìm ra các giải pháp để khắc phục.

     Đồng chí Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa:

     Tôi cảm nhận, trân trọng và cảm ơn các thế hệ cán bộ thư viện. Các đồng chí đã bỏ ra nhiều công sức, trí tuệ xây đắp và ngày càng làm giàu thêm kho tàng tri thức của nhân loại, làm giàu thêm nguồn lực văn hóa của dân tộc và quê hương Thanh Hóa.

     Đồng chí Lê Xuân Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Thanh Hóa:

     “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” được Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh biên soạn, giúp cho lãnh đạo, cán bộ, nhân dân có cái nhìn toàn cảnh, kịp thời về Thanh Hóa và rất cần thiết cho công tác lãnh đạo quản lý.

     Đây là tài liệu giúp cho việc nghiên cứu để bổ sung và điều chỉnh trong lãnh đạo và điều hành nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.

     Đồng chí Lê Trung Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa:

     “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” là một tập tài liệu bổ ích, thiết thực và rất cần thiết phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

     “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” còn là một công cụ tiện ích cho những người làm công tác theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền. Tài liệu là những thông điệp khách quan đối với công tác lãnh đạo quản lý, nhưng đồng thời cũng khích lệ tính tích cực và nhắc nhở việc sửa mình, dân chủ hơn, khắc phục những yếu kém ở Thanh Hóa.

     Đây là tài liệu quý, rất đáng trân trọng.

     Đồng chí Đinh Viết Ba, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Chính trị tỉnh:

     Đây là việc làm sáng tạo của đơn vị, mang lại hiệu quả rất cao và cần thiết. Thông qua tài liệu, người đọc có một cái nhìn tổng thể và đầy đủ nhất toàn cảnh báo chí Trung ương phản ánh về Thanh Hóa. Đối với tôi, tài liệu này rất cần trong công tác chỉ đạo báo chí. Đó là, bao nhiêu vấn đề, sự việc diễn ra trong tuần, trong tháng,... cả mặt tích cực, tiêu cực được báo chí nêu lên để đánh giá, xem xét một cách khách quan, qua đó thông tin đến báo chí trong tỉnh tại các Hội nghị giao ban báo chí, tổng hợp những vấn đề cần lưu ý để báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo các đơn vị xem xét sự việc báo chí nêu, nhất là những mặt yếu kém cần phải khắc phục.

     Đồng chí Nguyễn Đình Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa:

     Tài liệu phục vụ kịp thời thông tin cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện.

     Tăng số lượng phát hành qua Bưu điện để mọi cá nhân có thể mua để đọc.

     Đồng chí Hoàng Minh Tường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa:

     Tài liệu “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” đã tập hợp tương đối đầy đủ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh mà báo chí Trung ương đã phản ánh, giúp cho người thu thập thông tin phân tích, đánh giá, định hướng trong công tác và lĩnh vực, ngành phụ trách, có cách nhìn khách quan, khoa học.

     Đây là việc làm hữu ích, thiết thực của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh mà rất ít địa phương khác trong cả nước làm được và duy trì thường xuyên, liên tục. Tài liệu này không thể thiếu đối với những người làm công tác lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở ở Thanh Hóa.

     Đồng chí Nguyễn Lương Thăng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa:

     Tài liệu thông tin “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” phục vụ thông tin rất thiết thực trong công tác lãnh đạo và quản lý. Thông qua đó giúp cho bản thân nắm bắt được thông tin về tình hình văn hóa, kinh tế, xã hội của tỉnh.

     Có nhiều tin, bài báo bổ ích cho kinh nghiệm trong chỉ đạo, quản lý.

     Nếu không có tài liệu thông tin “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” thì thực sự bản thân không có đủ thời gian và điều kiện để tìm đọc được các bài báo viết về Thanh Hóa. Nhờ có thông tin “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” nên bản thân đã nắm được thông tin đầy đủ và tiết kiệm thời gian.

     Nhà báo Nguyễn Văn Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Xây dựng Đảng báo Nhân dân:

     Đây là một kênh thông tin vô cùng quan trọng giúp cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm bắt kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở mà báo chí phản ánh. Điều ấy không chỉ giúp cán bộ sớm giải quyết những vấn đề, những việc liên quan đến mình quản lý mà còn hiểu rõ hơn tình hình ở cơ sở để phục vụ cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, nhất là xây dựng cơ chế, chính sách của ngành mình quản lý sát với thực tiễn.

     Đồng chí Lê Gia Ninh, Thư ký báo chí UBND tỉnh Thanh Hóa:

     Tài liệu là kênh thông tin vừa mang tính cập nhật, vừa có tính hệ thống hóa thông tin báo chí viết về Thanh Hóa, lại vừa có ý nghĩa lưu trữ thông tin, làm cơ sở dữ liệu tra cứu, mà không sợ mất mát, hư hỏng báo để mất thông tin.

     Giúp cho nhiều đối tượng (tổ chức và cá nhân) trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với các cơ quan lãnh đạo, quản lý nắm bắt được kịp thời, đầy đủ, rộng khắp những thông tin phản ánh mặt tốt, mặt chưa tốt trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành để kịp thời chấn chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và đúng với quy định hiện hành.

     Thông tấn xã Việt Nam tại Thanh Hóa:

     Anh chị em phóng viên Trung ương thường trú trên địa bàn Thanh Hóa nhiều lần được chứng kiến tại những cuộc họp quan trọng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, mỗi khi trên địa bàn có những vấn đề thời sự nóng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa đều nhắc nhở lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh đọc kỹ tài liệu thông tin “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương”, kiểm tra, xem xét, cùng các địa phương xử lý ngay những vấn đề được các báo đăng tải. Gần đây nhất, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5/2008, mục thiếu đói giáp hạt được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề cập nhiều nhất, đặc biệt là những sai sót trong trợ cấp lương thực cho các đối tượng hộ gia đình... Có lẽ đây là vấn đề nóng, được nhiều báo đề cập và được thư viện tổng hợp khá đầy đủ trong các tuần của tháng 4 và tháng 5/2008.

     Một đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa rất quan tâm tới báo chí. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian, không đọc được hết các báo cáo, nên “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” hàng tuần do Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh tổng hợp phát hành là một trong những tài liệu giúp các đồng chí lãnh đạo tỉnh thấy được bức tranh báo chí toàn cảnh về Thanh Hóa đầy đủ hơn. Đã hơn 6 năm qua tài liệu thông tin “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” luôn được xem là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp sự lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời...

     Không chỉ có giá trị đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành, “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” hàng tuần cũng là tài liệu rất giá trị đối với những người làm báo thường trú trên địa bàn. Những bài viết của đồng nghiệp vừa giúp mình học tập, rút kinh nghiệm và quan trọng hơn là “trông người mà ngẫm ta”, tài liệu thông tin “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” hàng tuần đã trở thành động lực để đại diện các báo Trung ương thường trú ở Thanh Hóa ngầm thi đua, ai cũng muốn có nhiều tin bài về Thanh Hóa nhanh, đúng, trúng, hay, phát huy được chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đại diện trên địa bàn.

     Tuy nhiên, tài liệu thông tin “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” còn có hạn chế, đó là những tin bài trên các báo điện tử chưa được khai thác, tổng hợp, hoặc mới được đề cập ít, khiến cho “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” chưa thật sự toàn cảnh. Hiện nay, báo điện tử đang phát triển mạnh mẽ, nhưng số lượng độc giả tiếp cận được báo điện tử lại chưa phải là nhiều, do đó việc khai thác, tổng hợp đưa các bài báo điện tử viết về Thanh Hóa vào tài liệu “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” là rất cần thiết. Mong rằng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh sớm khắc phục được hạn chế này.

     Nhà báo Phạm Ngọc Chung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thanh Hóa:

     Thư mục toàn văn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” cập nhật kịp thời các thông tin được đăng tải trên các báo của cả nước.

     Hoan nghênh cách làm trên của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, giúp cho lãnh đạo ít có thời gian điểm tất cả các báo.

     Nhà văn Kiều Vượng, Trưởng đại diện Báo Văn nghệ tại Bắc Trung bộ:

     Chỉ có Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thanh Hóa làm được việc này rất tốt cho việc nắm bắt tình hình chỉ đạo ở cơ sở của các cấp lãnh đạo.

     Cần phổ biến rộng rãi bằng cách ký hợp đồng phát hành xuống các phòng, ban cấp huyện, nếu làm được việc này sẽ góp phần thúc đẩy được mọi hoạt động và tạo nguồn thu chính đáng cho thư viện để nâng cao chất lượng soạn thảo, tập hợp bài in ấn.

     Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Trưởng phòng Quản lý Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa:

     Công tác tập hợp thông tin “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” là việc làm cần thiết và thiết thực, giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý nắm bắt thông tin kịp thời để lãnh đạo điều hành, thời gian tìm kiếm thông tin trên báo chí nhanh hơn.

     Đề nghị Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác này.

     Nhà báo Cao Ngọ, Trưởng đại diện Văn phòng báo Thanh niên tại Bắc Trung bộ:

     Có tác dụng tốt giúp cho lãnh đạo nắm bắt được tình hình địa phương một cách tổng quát cả những nhân tố điển hình, cả tiêu cực nhũng nhiễu.

     Có tác dụng tích cực đến sự chỉ đạo, nhất là những vụ việc tiêu cực được báo chí đề cập và có những giải pháp khắc phục.

     Hình thành thói quen trong tư duy của lãnh đạo các cấp về tính thiết thực của báo chí đối với địa phương mình.

     Đồng chí Lưu Quý Phiến, Thượng tá, Trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Thanh Hóa:

     5 năm qua, Công an tỉnh được Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh cung cấp tài liệu thông tin “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương”. Qua cập nhật tin tức thấy rằng:

     Tài liệu trên có tác dụng thiết thực: kịp thời thông tin những vấn đề, tình hình có liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, phản ánh về đời sống, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân trong tỉnh.

     Những thông tin đó giúp cho lãnh đạo thấu rõ thêm tình hình, giúp cho nhân dân thêm tin tưởng phấn khởi, tự hào về quê hương đất nước. Đặc biệt qua thông tin phản ánh những gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và cả những sai phạm, khuyết điểm của một số cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã giúp lãnh đạo Công an tỉnh kịp thời chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót được báo chí nêu, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh.

     Đồng chí Đỗ Hanh Thông, cán bộ hưu trí, 67 Đinh Công Tráng, TP. Thanh Hóa:

     Đây là một tài liệu tốt, có tác dụng thiết thực đối với yêu cầu nắm bắt tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

     Báo, đài Trung ương chỉ là nơi cung cấp cho chúng ta tình hình của cả nước. Báo, đài của Thanh Hóa sẽ cho ta biết thêm những thông tin về tình hình cụ thể của địa phương, nhưng không thể tránh khỏi cách nhìn chủ quan. Và chính tài liệu “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” sẽ giúp chúng ta nắm bắt được tình hình của tỉnh sâu hơn và khách quan hơn, do đó chúng ta sẽ có được một cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn. Tình hình địa phương sẽ được đánh giá đúng hơn với thực trạng diện mạo chung của cả nước, dưới cách nhìn nhất quán, không có sự khác biệt với các địa phương khác trong cả nước.

     Do đó, theo tôi thì tài liệu này là bổ ích và cần thiết cho cả người lãnh đạo, quản lý và cả người có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn. Cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tài liệu này.

     Nhà báo Trịnh Huy Trụ, Trưởng đại diện Văn phòng báo Đại đoàn kết tại Bắc Trung bộ:

     Trong xu thế đổi mới của đất nước, các nhà lãnh đạo dù bận trăm công nghìn việc, nhưng rất cần nắm bắt các thông tin, các vụ việc, rất cần lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân, để đưa ra những chính sách, định hướng, giải pháp tốt nhất. Tài liệu thông tin “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thanh Hóa 6 năm qua đã đáp ứng được yêu cầu thông tin đó. Hơn nữa đối với một tỉnh đất rộng, người đông như Thanh Hóa, tài liệu thông tin ấy đã giúp các nhà lãnh đạo đến với nhân dân nhanh hơn, nhiều hơn...

     Phòng PA25, Công an tỉnh Thanh Hóa:

     Tài liệu là một trong những việc làm sáng tạo của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, ra đời đã được 6 năm và thực sự góp phần mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, đã phục vụ tốt nhu cầu học tập, công tác của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

     Đối với PA25 tài liệu đó đã góp phần hỗ trợ trong việc nắm tổng quát tình hình nội dung những bài báo phản ánh về Thanh Hóa qua hệ thống báo chí trung ương, đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, kịp thời thu thập thông tin báo chí để phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng nói chung.

     Đồng chí Phan Chinh Chiến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa:

     Thông tin qua báo chí Trung ương về Thanh Hóa là một kênh thông tin quan trọng, bổ ích, thiết thực, giúp công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng bộ, chính quyền nắm bắt kịp thời các thông tin qua báo chí để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy mặt tích cực, khắc phục, chấn chỉnh những yếu kém, khuyến điểm mà báo chí phát hiện, phản ánh trong điều kiện lãnh đạo do bận nhiều việc, không thể tiếp cận đầy đủ, kịp thời tất cả các báo.

     Tập tài liệu còn có ý nghĩa về mặt lưu trữ thông tin phản ánh, tránh được mất mát, khi cần có thể đưa ra tra cứu ngay.

     Mặt khác, tập tài liệu còn có ý nghĩa giúp cho lãnh đạo yên tâm về những thông tin phản ánh qua báo chí Trung ương về Thanh Hóa - sự bỏ sót được giảm thiểu.

     Phát huy những kết quả đạt được, căn cứ vào những ý kiến chỉ đạo và góp ý của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy, UBND huyện, thị, thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương,... Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của thư mục toàn văn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương”, thời gian tới Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh sẽ tập trung vào một số công việc như:

     Tăng cường hơn nữa nguồn lực thông tin cho thư mục. Bên cạnh khai thác thông tin trên các báo viết về Thanh Hóa, đẩy mạnh hơn nữa việc khai thác thông tin từ các báo điện tử trên mạng internet. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ Thông tin và tạo lập một Website của thư viện, trong đó có chuyên mục “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương”, nhằm cập nhật liên tục tin, bài viết về Thanh Hóa. Nâng cao chất lượng in ấn tài liệu, mở rộng hơn nữa phạm vi phát hành, tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác sao chụp - in ấn, tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên sâu, đẩy mạnh các hoạt động có thu từ loại hình tài liệu này.

     Những bài học rút ra từ thực tiễn

     Qua hơn 6 năm tổ chức một số dịch vụ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và sản xuất nói chung và biên soạn thông tin thư mục toàn văn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” nói riêng, có thể rút ra một số bài học sau:

     Thứ nhất: Thư viện tỉnh, thành phố là một trung tâm lưu trữ vốn tài liệu, sách báo, thư tịch của mỗi địa phương. Đây chính là một nguồn lực thông tin vô cùng quý giá mà các thư viện có trách nhiệm gìn giữ bảo quản và phát huy. Đây cũng là thế mạnh, là lợi thế của các thư viện trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. Những người làm công tác thư viện cần phải biết nắm lấy lợi thế này để bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động thư viện nhằm đưa sách báo tới nhân dân, cần đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ thông tin, khai thác các nguồn lực thông tin trong thư viện phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

     Thứ hai: Người làm công tác dịch vụ thông tin trong các thư viện phải có tầm nhìn, có sự hiểu biết rộng, có khả năng nắm bắt những nhu cầu thông tin mà cuộc sống và công chúng bạn đọc đặt ra, đặc biệt là những nhu cầu thông tin phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. Phải biết chăm lo xây dựng các nguồn lực thông tin cho thư viện mình, biết đánh giá khả năng nguồn lực thông tin trong thư viện mình so với nguồn lực thông tin ở các cơ sở lưu trữ khác, từ đó đi đến việc chọn lựa, tạo lập các sản phẩm thông tin cụ thể, thiết thực. Có như vậy, các sản phẩm thông tin mà thư viện tạo ra mới có giá trị.

     Thứ ba: Phải đảm bảo tính nhanh nhạy, kịp thời đối với các sản phẩm thông tin được tạo ra. Mọi sản phẩm thông tin của thư viện sẽ không còn giá trị hoặc chỉ còn giá trị lưu trữ khi mà nhu cầu những thông tin đó của người dùng tin đã qua.

     Thứ tư: Tâm lý chung của những người dùng tin là muốn được tiếp cận với thông tin gốc để đảm bảo tính khách quan, tính chính xác và sự phong phú về thông tin. Vì vậy, khi tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện cần cố gắng tạo điều kiện cho người dùng tin được tiếp cận càng gần với tư liệu gốc càng tốt.

     Thứ năm: Phải chọn lựa những cán bộ có năng lực, có trình độ, có sự hiểu biết rộng và tâm huyết với nghề đảm bảo công việc tổ chức các dịch vụ thông tin trong thư viện.

     Thứ sáu: Các thư viện phải chăm lo xây dựng nguồn lực thông tin cho thư viện mình, đồng thời phải tăng cường đầu tư trang thiết bị, nhất là trang thiết bị công nghệ thông tin, trang thiết bị in ấn tài liệu.

     Thay cho lời kết

     Cùng với sự phát triển của ngành Thông tin Thư viện, chắc chắn sẽ có nhiều sản phẩm dịch vụ thông tin hấp dẫn, thiết thực và độc đáo ra đời. Đặc biệt, với sự phát triển của Công nghệ Thông tin và Viễn thông, một lúc nào đó ở mỗi địa phương sẽ có những Website có khả năng tạo hợp, liên kết và cập nhật liên tục các thông tin về địa phương được đăng tải trên tất cả các báo, tạp chí nhưng chúng tôi tin tưởng rằng: Thư mục toàn văn “Thanh Hóa qua báo chí Trung ương” của Thư viện tỉnh Thanh Hóa sẽ vẫn là một tài liệu thông tin có giá trị thực tiễn trong nhiều năm nữa.

Rút trong tập sách: “Cảm nhận về công tác sách báo và thư viện”

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2008

Thư viện số Tra cứu sách

KẾT NỐI WEBSITE

Bộ VHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa Thư viện quốc gia việt nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LƯỢT TRUY CẬP